Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 12
Det hele handler om omtanke
Mentalisering? Har det ikke noget at gøre med terapi? Ikke kun og slet ikke i Aarhus, hvor tusinder af pædagoger, lærere og forældre indtager mentalisering som vidensvitaminer
Af: Jan Kaare
Efter 6 minutter og 46 sekunder føler man sig overbevist om, at Poul Lundgaard Bak ved mere om hjerner og tankevirksomhed end de fleste.
Kortfilmen 'Tænkehjernen, følehjernen og robusthed', som består af en lang monolog med ham, tager lige præcis så lang tid, og den er kun en af i alt 14 film, som Videncenter for Sundhed og Trivsel i Aarhus Kommune har produceret om emnet.
Poul Lundgaard Bak er centrets chef, læge og hovedkraften bag centrets indsats for at udbrede viden om mentalisering blandt pædagoger, lærere, ledere og forældre i Jyllands hovedstad. Eller rettere viden om den særlige Aarhus-udgave.
"Mentalisering betyder direkte oversat omtanke. Her i kommunen arbejder vi med begrebet i forhold til alle børn og unge i alle aldre i modsætning til en række andre steder, hvor det kun bruges terapeutisk," siger Poul Lundgaard Bak, der har titel af sundhedschef.
Fundamentale tanker. Giraftænkning, refleksiv pædagogik, anerkendende pædagogik. Mange pædagogiske konfliktløsnings- og forebyggelsesmodeller peger i samme
retning som mentalisering eller 'OmTanke', som Aarhus-projektet hedder. Det særlige er den underliggende forståelsesramme.
"Forskningen bag mentalisering dækker både psykologi og neurobiologi. Skåret ud i pap handler den om, hvad der sker, når vi ryger ud i alarmsituationer, hvor den overlevelsesprægede tænkning dominerer. Det er ikke nødvendigvis primitiv tækning, men når det sker, lukkes der ned for refleksion."
Mentalisering bidrager til forståelsen af, hvor fundamentalt det er for mennesker at kunne tænke sig om og reflektere over det, vi tænker. At kunne tankelæse sig selv og ændre tanker ved at overveje, hvad det er, man har gang i lige nu.
"Jeg er på galt spor og skal kunne tænke mig selv et andet sted hen," som Poul Lundgaard Bak forklarer det.
"Den anden del er at blive klar over, at der foregår tilsvarende ting inde i hovedet på andre mennesker, som vi kun har delvis adgang til gennem deres adfærd. Det handler om at afstemme vores kommunikation i forhold til den anden, og om, at vi aldrig kan være helt sikre på, hvad der foregår inde i den anden. Der er ikke lighedstegn mellem adfærd og tænkning. Mentalisering lægger altså op til en undersøgende og nysgerrig tilgang til andre mennesker."

Grundpsykologiske evner. Også live over for Børn&Unges journalist er Poul Lundgaard Bak overbevisende. Han ved, hvad han taler om og har styr på sine udtryksmidler.
"I det undersøgende ligger det anerkendende og muligheden for mangfoldige afslutninger. To spadestik derunder ligger den grundpsykologiske evne. Det er forståelsen af den evne, som forskningen i mentalisering bidrager til."
Mentalisering er beskrivelsen af den sorte plet hos folk, der har diagnoser som autisme og borderline. Men den viden, som forskningen bidrager med, kan også bruges til at skabe bedre og mere konstruktiv dialog mellem alle og enhver. Det er sådan, den bruges i Aarhus.
Materialet i projektet består af inspirationsbogen 'OmTanke - praktisk viden om tanker og følelser og hjernen', en pjece, der hedder 'Robuste børn', og 14 korte film. Projektet indeholder også et uddannelsesforløb for lærere og pædagoger samt foredrag for forældre og professionelle. Alt sammen udspil fra videncentret.
"De mange tiltag skyldes, at efterspørgslen har været enorm, men det hele handler om at omsætte mentalisering til børnehøjde og om at præsentere den nye viden på forståeligt dansk. Målgruppen er børn og unge i alle aldre og de voksne, der omgiver dem, men det handler ikke om, at alle skal bruge bestemte modeller og øvelser. OmTanke er vidensvitaminer, som kan bruges efter behov og lyst," siger Poul Lundgaard Bak.

Fandt personalesporet. Inspirationen til legeøvelsen Tankernes Hus i Børnehaven Gerlachsgade er hentet i bogen OmTanke. Det samme er tankerne om at skabe robuste børn.
"Det er et udtryk, som vi også har brugt på en stribe forældremøder. Grundlæggende handler det om på alle livsområder at give børn passende udfordringer. Hvis ikke man bliver udfordret, kan man ikke blive robust. Hjernens 112-system skal udfordres en lille smule, så tænkehjernen fortsat fungerer. Når udfordringen er overstået, kan tænkehjernen sige til alarmsystemet: 'Vi klarede den sgu. Det kan vi godt gøre én gang til!'. På den måde skaber man robuste børn," siger Poul Lundgaard Bak.
En sideeffekt ved OmTanke-projektet er personalesporet. Medarbejdere i institutioner og på skoler har fundet ud af, at viden om mentalisering kan gøre det lettere at passe på sig selv i en turbulent hverdag og være med til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø.
Evnen til at reflektere over, hvad der foregår i én selv, og til at passe på ikke at ryge ind i tanker, som fungerer negativt, kan styrkes gennem viden om, hvordan hjernen fungerer.
"Vi snakker om, at noget af det mest kontraproduktive er at skælde ud, så arbejdet med mentalisering handler også om at skabe bedre forhold for sig selv ved at forstå, hvad der foregår inde i andre," siger Poul Lundgaard Bak.
Viden giver robusthed hos både børn og voksne.

Fredelige skoler
Inspirationen til OmTanke og til at bruge mentalisering uden for det terapeutiske univers er hentet i projektet 'Peacefull schools', med professor Peter Fonagy, Anna Freud Center i London, og en gruppe amerikanske forskere i spidsen. Projektet går ud på at undersøge, hvordan man kan skabe skolemiljøer uden mobning gennem psykologisk og adfærdsmæssig sundhedspleje. Folkene bag OmTanke-projektet i Aarhus har siden udviklet brug af mentalisering til viden og øvelser, som professionelle omkring og forældre til alle børn og unge kan benytte, når det passer dem i hverdagen.
Den særlige Aarhus-tilgang bliver beskrevet i en antologi om mentalisering, der udgives af det engelske forlag Routledge til efteråret. Bogen har endnu ikke fået en titel.

Tankernes hus
'Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage tankerne, har du verdens fineste værktøj med dig - nemlig din opmærksomhed, som er en slags lyskaster. Når du sætter lys på en tanke, så opdager du den. Og så kan du flytte din opmærksomhed og opdage en anden tanke'.
Citat fra bogen 'OmTanke - Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen' udgivet af Videncenter for Sundhed og Trivsel i Aarhus Kommune