Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
Inspiration. Fritidsaktiviteter skaber positive følelser
Sport stacking er en nichesportsgren, der kan få fat i de børn, som ellers vil have svært ved at indgå i idrætsfællesskaber, mener trivselskonsulent Tanja Staal Wegner.
Af: Cæcilie Kallehave Jensen
Sport tacking er en af de mange fritidsaktiviteter, som børn og unge kan gå til, når skoledagen er slut. For Tanja Staal Wegner, kandidat i pædagogisk psykologi og trivselskonsulent med årelang erfaring som karateinstruktør, er det underordnet, om man går til skak eller dans – bare man har en fritidsinteresse.
En fritidsinteresse styrker både hjernen, koordinationen og motorikken. Flere ting viser, at en fritidsinteresse har en særlig positiv betydning for både børn og voksnes trivsel.

»Oftest skaber en fritidsaktivitet en masse positive følelser i ens liv, hvilket skaber generel trivsel. Det giver mulighed for at fordybe sig i noget, som ikke nødvendigvis handler om skolearbejde eller sure pligter,« siger hun.

Derudover kan en fritidsaktivitet danne grobund for sociale relationer - også uden for skolen, siger Tanja Staal Wegner.

»En fritidsaktivitet giver ofte gode venner men også nye synsvinkler i forhold til, hvordan andre gør. Det er en kæmpe motivationsfaktor, når man skaber noget sammen – det skaber en samhørighed med nogle, som ikke nødvendigvis ser på én på samme måde, som kammeraterne i skolen gør. Man udvikler sig og får øje på personlige styrker. Det giver virkelig noget at være en del af et større fællesskab og høre til,« siger hun.

Sociale fællesskaber

Hvis gængse sportsgrene som fodbold og håndbold måske er en smule overvældende, kan for eksempel sport stacking være en god indgangsvinkel til foreningslivet. Her er der plads til alle uanset form, størrelse eller styrke.

»Man lærer at indgå i et socialt fællesskab, hvor man skal lytte til andre og ikke bare buse ud med tingene. Det handler om social intelligens og selvregulering, når man lærer at vente, lytte og tænke, før man taler,« siger hun.

Selv om der er en række positive effekter ved at være en del af et idrætsfællesskab, så er det vigtigste, at barnet eller den unge finder en aktivitet, som, han/hun synes, er sjov – også når det er svært eller hårdt.

»Det er jo ikke altid sjovt, lige når man starter med at gå til noget. Det kræver vedholdenhed, hvis man skal blive god til en fritidsinteresse, og det skal give mening, men så kommer der bare så mange positive ting ud af det,« siger Tanja Staal Wegner.

Det siger børnene

Annika, 10 år
»Jeg er blevet bedre til at koncentrere mig – og stable kopper!«

Noor, 11 år
»Det er irriterende, når man fejler, men så prøver man bare igen og igen og igen.«

Albert, 11 år
»Det var ret svært i starten, fordi man ikke helt vidste, hvordan man gjorde.«

Lauge, 9 år
»Det er fedt, at man kan tage tid på, hvor hurtig man er, og så kan man blive bedre til andre ting med hænderne som for eksempel at tegne.«

Niels-Kristian, 11 år
»Det er fedt at slå ens venners tider – og ens egne tider. Men det er sjovt, når man vinder over sine venner!«

Kilder: Børn fra Skolen på Grundtvigsvej

5 tip fra pædagogerne

Hav tålmodighed, og vær vedholdende Bliv ved, selv om der ikke kommer så mange børn i starten. Hav en tovholder på projektet, som er villig til at sætte sig ind i aktiviteten.

Fasthold interessen
Tal med børnene om sport stacking og udfordr dem til kampe. Afhold gerne en turnering, så børnene har noget at træne frem imod. Sammenlign tider, og snak om forbedringer.

Få hjælp udefra
Få besøg af professionelle trænere, som kan hjælpe jer i gang.

Tænk over tidshorisonten
Prøv med et tidsbegrænset projekt, hvor I kan fastholde børnene, men hvor det ikke bliver langtrukkent for dem. Vurder ud fra jeres børnegruppe.

Sæt jer ind i reglerne
Se instruktionsvideoer på YouTube – også sammen med børnene. I kan også lade børnene hjælpe hinanden, hvis nogle af dem kan nogle tricks.

Kilde: Christian Vedsted, idrætspædagog, og Jacob Petersen, SFO-leder, begge på Skolen på Grundtvigsvej .