Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
Ja, vi arbejder i pauserne
Lise Ravn Jeppesen bruger ofte pauserne til at planlægge
aktiviteter, tale om børn eller udføre dokumentationsopgaver.
Af: Mikkel Kamp
En kollega er taget til Thailand i tre uger, men Lise Ravn Jeppesen vidste det ikke, før
hun hørte om det ude i byen. Det skyldes hverken, at de ikke taler sammen eller ikke
samarbejder i det daglige på hendes job. De har simpelthen ikke haft tid til at tale
privat.

»For at få det hele til at hænge sammen bruger vi ofte pauserne til at tilrettelægge
aktiviteter og vende problematikker om børnene, så vi når ikke at slappe af og tale
om andet. Vi er nødt til det på grund af normeringerne, fordi vi stadig gerne vil
forberede forløb og tale om de enkelte børn,« siger pædagogen, der også indimellem
springer pausen over for at klare dokumentationsopgaver, når den halvanden time, hun har om ugen til skriftlige opgaver, ikke slår til.

Ud over at arbejde i Børnehuset Hårby er Lise Ravn Jeppesen også fællestillidsrepræsentant i Assens Kommune. Her taler hun med flere kolleger, som tager arbejdet med hjem.

»Forældre stiller for eksempel spørgsmål på vores intranet. Hvornår skal man svare
dem i løbet af en arbejdsdag? Det kan være svært at nå, så flere af mine kolleger svarer om aftenen,« siger hun.

Lise Ravn Jeppesen trækker en parallel til debatterne fra de seneste overenskomstforhandlinger.

»Det bliver nogle gange nævnt, at vi skal være glade for, at vi får betalt vores pause,
men det ville være helt forkert, hvis vi ikke fik løn for det, vi arbejder i pausen.«