Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
En enkelt klage i 2014
BUPL’s Klagenævn har kun behandlet en enkelt klage sidste år. Klageren fik ikke ret.
Af: Lene Søborg
Hvis du som medlem af BUPL er utilfreds med den behandling, du har fået, kan du klage til BUPL’s Klagenævn. Nævnet, der blev nedsat i 1996, består af seks medlemmer og en jurist. Men de har ikke haft vildt travlt med at behandle klager fra vrede medlemmer.
Sidste år var der kun en enkelt klage at behandle.
Den kom fra et medlem, som havde fået hjælp i en kompliceret syge­dagpengesag. Kommunen tilbød arbejdsprøvninger, som imidlertid blev afbrudt på grund af fravær og forskellige opfattelser hos henholdsvis medlemmet, hendes læge og kommunen af, hvor meget hun var i stand til at deltage i arbejdsprøvningen.
BUPL bistod med rådgivning, klager og vurdering af ankemuligheder og deltog som bisidder ved møder. Medlemmet bad BUPL om at overtage alle aftaler vedrørende sagen og al kontakt med kommunen. BUPL vurderede i forbindelse med den seneste afbrydelse af arbejdsprøvningen, at kommunens afgørelse var korrekt, og at en behandling af sagen i Ankestyrelsen dermed efter al sandsynlighed ikke ville give et andet resultat. BUPL vurderede samtidig, at BUPL havde udtømt alle muligheder for bistand i sagen, og at det var tvivlsomt, om medlemmet kunne få tilkendt førtidspension.
Det klagede medlemmet over, men fik ikke ret. Klagenævnet finder, at sagen har været behandlet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af Hovedbestyrelsen og i øvrigt følger BUPL’s administrative standarder. Det fremgår af sagen, at BUPL efter afgørelsen fortsat har ydet medlemmet bistand og rådgivning om muligheden for at få førtidspension og mulighederne for at anke.

Læs mere om BUPL’s Klagenævn på bupl.dk