Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 03
Kollegerne over alt andet
Ingen andre offentlige medarbejdere vægter deres kolleger så højt, som pædagogerne gør, viser ny undersøgelse
Af: Johan Rasmussen
Et godt samarbejde med kollegerne er altafgørende for, om man er tilfreds med arbejdet som pædagog. Pædagoger anser det endda for en smule vigtigere at blive anerkendt af deres kolleger end af deres leder.
Det viser en ny undersøgelse fra Anvendt Kommunalforskning (AKF) om offentlige ansattes motivation og værdier. Undersøgelsen viser med tørre tal, at ingen andre faggrupper sætter deres kolleger så højt, som pædagogerne gør.
Over 97 procent af pædagogerne svarer, at et godt samarbejde med kolleger er overordentligt vigtigt eller meget vigtigt som motivationsfaktor. Til sammenligning mener kun 42 procent, at karrieremuligheder er vigtige, og 'kun' 66 procent anser det som en motivationsfaktor, at løn og personalegoder er gode.
3022 offentligt ansatte deltog i den internetbaserede undersøgelse, som er lavet af Userneeds og AKF for Det Personalepolitiske Forum.
Undersøgelsen viser også, at det er særdeles vigtigt at blive anerkendt af kollegerne. Det er endda marginalt vigtigere end at blive anerkendt af sin leder. Det er måske en lille overraskelse, eftersom at lederen har direkte indflydelse på den enkeltes arbejdsliv.
"For pædagoger og lærere er den faglige drivkraft meget vigtig, og den udvikles også sammen med kollegerne," siger Karsten Vrangbæk, forskningsleder i AKF
Selvom løn som motivationsfaktor ligger i bund, mener Karsten Vrangbæk ikke, det kan tolkes som, at pædagoger og andre offentlige ansatte er ligeglade med at få en god løn. Han mener, tallene kan forklares på flere måder.
"Løndannelse er kollektiv. Der er begrænset individuelt spillerum, så derfor motiveres man ikke af løn i det daglige arbejde," siger Karsten Vrangbæk, som understreger, at det kun er et bud, da det ikke er blevet uddybet i undersøgelsen.