Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
Pædagoger kan hjælpe. I dag skal børn være robuste
Per Schultz Jørgensen har skrevet bogen ’Robuste Børn’, da han mener, at vi i dag lever i en turbulent virkelighed. En virkelighed, der kalder på robuste børn.
Af: Eva Sofie Fritzbøger
Der bliver stillet store krav til både børn og voksne i dag. Derfor mener børneforsker Per Schultz Jørgensen, at det er alles og især pædagogernes pligt at klæde børnene godt på til den virkelighed, de møder – at gøre dem robuste. Han har derfor skrevet bogen ’Robuste Børn’, der sætter fokus på, hvad det vil sige at være robust, og hvordan vi hjælper børnene derhen.
»Vi skal hjælpe børnene til at stå fast. Men vi skal også en anden ting. Vi skal hjælpe dem til at kende deres grænser, og hvor de skal sige fra,« siger Per Schultz Jørgensen. Han understreger, at det er vigtigt ikke kun at anerkende børnenes følelser, men også at hjælpe børnene til at håndtere dem.

Hvad ligger der i begrebet robusthed?
»Robusthed betyder styrke. Styrken til at være vedholdende, til at være selvstændig, til at kunne tage et ansvar og til at kunne leve sig ind i andre mennesker. Robusthed er den indre ro, der skal til, for at du kan være dig selv. Robusthed er noget, der læres i barndommen.«

Hvad skal pædagogerne gøre for at hjælpe børnene til at blive robuste?
»De skal udvikle normer i institutionen, som handler om hjælpsomhed, vedholdenhed og om, at børn skal inddrages og bidrage. Børnene skal også være med til at udvikle normerne. De skal være med til at beslutte dem, de skal have ejerskab. Derudover skal pædagogerne hjælpe børnene med at leve op til normerne. De ydre normer skal blive en del af den indre struktur, som den russiske psykolog Lev Vygotskij sagde.«

Hvorfor valgte du at skrive bogen netop nu?
»Jeg valgte at skrive den i dag, fordi jeg synes, der ligger en kæmpe udfordring for os som demokratisk velfærdssamfund i, at vi ikke bare hopper på vognen, hvor børn skal lære mere, skal blive dygtigere, og skal lære det endnu tidligere. Det er et vildspor. Jeg mener, at vi i dag skal hjælpe børn til at stå på deres egne ben. Hjælpe dem til selvstændighed og til robusthed for at give dem et godt liv.«

Hvordan adskiller begrebet robusthed sig fra at skulle præstere?
»Præstation er bestemt af andre og indstillet efter resultater. Med robusthed er børn selv med til at bestemme, og man går efter processen. Her skal barnet ikke leve op til en præstation, hvor det skal måles, vejes og sammenlignes med andre. I dag skal vi lære børn robusthed på en demokratisk, børnevenlig og børnekærlig måde.«

Om bogen
27. februar udkom Per Schultz Jørgensens nyeste bog
’Robuste Børn’ på Kristeligt Dagblads Forlag. Bogen uddyber og konkretiserer de begreber, forfatteren fremlagde i ’Styrk Dit Barns Karakter’ fra 2014. ’Robuste Børn’ giver konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med robusthed i familien, skolen og i daginstitutionen.

Om forfatteren
Per Schultz Jørgensen er professor emeritus i psykologi og forhenværende formand for Børnerådet. Han har tidligere skrevet både artikler og bøger om børns udvikling og trivsel. Han tager desuden ud i landet og holder foredrag om blandt andet mobning og opbrudssamfundet.