Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Kære kommende statsminister
Af: Kurt Balle Jensen
Kære kommende statsminister

Jeg hedder Helle Trasborg og arbejder i en stor vuggestue i Aarhus. Jeg er også sprogvejleder i andre lokale vuggestuer og børnehaver, og jeg har derfor et bredt kendskab til forholdene i daginstitutioner i det hele taget. Jeg skriver til dig for at gøre dig opmærksom på de bemandingsproblemer, vi har i institutionerne.

Lad mig først gøre det helt klart
Pædagoger passer ikke børn. Alle kan passe børn, men som faguddannede pædagoger gør vi på en helt anden måde en forskel for de børn, vi har i institutionen. Vi stimulerer dem og bidrager til deres udvikling. Vi guider dem, og vi lægger vigtige trædesten, de kan gå på, så de på sigt kan vokse sig ind i vores samfund og blive en del af det. I en tidlig alder lærer vi dem at være en del af et socialt fællesskab, at få venner, at løse konflikter og at give udtryk for sig selv og sine følelser. Vi bidrager kort sagt til deres udvikling.
Når vi møder børnene, møder vi dem i en periode af deres liv, hvor de gennemgår en vigtig udvikling. Derfor kræver det stor viden at kunne yde den rigtige, faglige indsats overfor børnene. Den viden har vi som uddannede pædagoger. Men der skal naturligvis også være tilstrækkelig med tid og ressourcer, så vi kan have den ro, der er nødvendig for at følge børnenes egne initiativer og tage samtalerne med dem. Sådan er det i vuggestuen, og sådan er det i børnehaven. Jo mindre tid vi har, jo mindre tid har vi til at være opmærksomme på det enkelte barn. Det er jo ikke ligefrem raketvidenskab. Alligevel har vi de seneste år oplevet en stor tonedøvhed blandt dem, der lægger rammerne for det pædagogiske arbejde, og derfor er rammerne blevet stadig snævrere.

Jeg vil gerne invitere dig
Kom på besøg i det pædagogiske maskinrum. Der vil du som kommende statsminister få mulighed for at opleve pædagogisk arbejde ’on the spot’. Imens vil jeg oversætte for dig, hvad det er for en faglighed, du er vidne til, og hvilken betydning den har for børnene. Jeg vil også vise dig og fortælle dig om, hvilke udfordringer pædagoger møder i deres arbejde: Bemandingssituationen, antallet af uddannede medarbejdere og børnegruppens størrelse er nogle af dem. Vi har gode erfaringer med politikerbesøg, så jeg håber, du vil tage imod invitationen.
Som uddannede pædagoger ved vi, hvor vigtigt vores arbejde er for barnets fremtid og mulighed for at få et godt liv. Børnene er hos os rigtig mange timer af deres vågne tid, og solid forskning giver os ret, når vi fremhæver vores pædagogiske arbejde som en vigtig faktor for børnenes udvikling, og for hvordan de klarer sig sidenhen i livet. Det velfærdsarbejde, vi udfører, er afgørende for børnenes start på deres tilværelse. Derfor er det dybt frustrerende at opleve den udbredte tonedøvhed, når vi gang på gang fremhæver, at ressourcerne er blevet for små.
De faglige kompetencer er til stede i vuggestuer og børnehaver. Vi skal blot have mulighed for at bruge dem. Vi skal have fokus på kerneydelsen: Det pædagogiske arbejde, hvor der er tid til omsorg og nærhed og til at give børnene de bedste betingelser for at udvikle sig. Vi skal have genfundet muligheden for at få den pædagogiske faglighed i spil. Den mulighed begrænses af nedskæringer i normeringerne.

Nu skal du være statsminister
Du skal være statsminister de næste fire år. Jeg håber, at du vil sætte som mål at skabe mulighed for at få den pædagogiske faglighed langt mere på banen i daginstitutionerne. Den er der, fagligheden. Og vi brænder efter at bruge den.