Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 08
BUPL er ikke fejlfri
I 2013 klagede fem medlemmer til BUPL’s klagenævn. I en sag må BUPL betale 37.000 kroner til et medlem.
Af: Trine Vinther Larsen
Ingen er fejlfri. Heller ikke BUPL.
Siden 1996 har BUPL’s medlemmer derfor kunnet klage over afgørelser, som BUPL har truffet i sin sagsbehandling om medlemmets ansættelsesforhold. Fra 2006 blev det derudover muligt at klage over rådgivning fra BUPL, som har ført til, at medlemmet selv har truffet en konkret beslutning om sit ansættelses­forhold.
Det er BUPL’s klagenævn, der behandler sagerne, og sidste år modtog klagenævnet fem sager. Det fremgår af klagenævnets årsberetning for 2013, som på BUPL’s hovedbestyrelsesmøde 2. og 3. april 2014 blev taget til efterretning af hovedbestyrelsens medlemmer.

Medlem fik erstatning. I en af de fem klagesager fik medlemmet medhold, og klagenævnet udtalte kritik og pålagde BUPL at betale en erstatning på knap 37.000 kroner. Beløbet skulle dække afspadseringstimer, som medlemmet ikke fik udbetalt i forbindelse med en fratrædelses­aftale, som BUPL havde indgået med kommunen på medlemmets vegne.
Kommunen mente, at afspadseringen skulle opfattes som afviklet under opsigelsesperioden, hvor medlemmet var blevet fritaget for tjeneste, men ikke fritstillet.
BUPL indgik en aftale om, at medlemmet afspadserede den sidste måned af sin ansættelse, men medlemmet kendte ifølge klagenævnet ikke aftalen, da medlemmet var på ferie og ikke var informeret skriftligt om aftalen.
BUPL fik derfor kritik for ikke at sikre sig ’at der foreligger den fornødne accept fra medlemmet af sagens forløb’.
De fire afviste klager handlede om henholdsvis lønnedgang i forbindelse med en omplacering, om uberettiget opsigelse og om beregning af dagpenge. Og så blev der klaget over forretningsudvalgets afgørelse vedrørende tidspunktet for et medlems udmeldelse af BUPL. Sidstnævnte klagesag ligger uden for klagenævnets kompetencer.

Læs om BUPL’s klagenævn, dets sammensætning, og hvordan du kan klage via kortlink.dk/e3p5.