Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 21
Politikere lod sig overbevise
Kommunalpolitikere lytter til pædagogers argumenter imod besparelser. Faglig ekspertise og eksempler fra virkeligheden gør indtryk.
Af: Niels Ole Qvist
Nytter det at forsøge at påvirke politi­kerne, når de planlægger store besparelser på institutionsområdet?
Børn&Unge har stillet det spørgsmål til to politikere, som har siddet på den anden side af bordet og lyttet til lobbyisterne fra BUPL i forbindelse med dette års budgetforhandlinger.
Deres svar er et entydigt ja.
I Høje-Taastrup Kommune var det den konservative formand for byrådets Institutions- og Skoleudvalg, Kurt Scheelsbeck, som sad for bordenden. Han repræsenterer et parti, som ikke høster de fleste stemmer i pædagogmiljøet, men alligevel var han imødekommende over for tillidsfolkene fra BUPL, da de forsøgte at få hindret besparelser på over 30 millioner kroner.
"De lokale BUPL-folks argumenter gjorde faktisk indtryk på mig," erkender Kurt Scheelsbeck.
"Jeg husker, at hele udvalget blev inviteret til et møde med dem, og cirka halvdelen af medlemmerne mødte op. Tilfældigvis dem, der også havde magten til at træffe beslutningerne. Og det var et meget frugtbart møde, hvor vi blandt andet fik et indblik i, hvad flere lukkedage betyder for normeringen, og hvilke udfordringer der er ved at lægge børnehaver sammen."
Man må formode, at du altid er på vagt over for lobbyister? Var du slet ikke skeptisk?
"I det her tilfælde virkede det objektivt, og argumenterne var saglige. Det er altid værdifuldt for os politikere at få konkrete eksempler fra virkeligheden fra folk, der ved, hvad de taler om."
Kan du forstå, at tillidsfolkene kørte så hårdt på?
"Ja, det er klart, at spareforslag af den her kaliber vil give rystelser og udløse forargelse, også blandt forældrene, som i øvrigt henvendte sig til mig uafhængigt af BUPL."
Vil du sige, at det var tillidsfolkenes argumenter, som fik dig til at holde igen med spareiveren?
"Det endte med, at vi stort set friholdt børneområdet på nær en nedskæring på en time i SFO. Jeg vil udtrykke det på den måde, at den sparring, jeg har haft med BUPL, har været med til at underbygge de holdninger, jeg i forvejen havde. Vi kunne ikke forsvare så voldsomme besparelser," svarer Kurt Scheelsbeck.

Lytter til pædagogerne. I Favrskov Kommune i Østjylland, hvor BUPL også kørte en kampagne for at forhindre besparelser, er formanden for kommunens børne- og ungeudvalg, Erik Høeg (SF), glad for dialogen med pædagogernes repræsentanter.
"Det er pædagogerne, som har ekspertisen, og jeg læste deres pjece 'Børns sprog er truet' med interesse. Faktisk indgår den nu som et element i hele vores børne- og ungepolitik. Børns sproglige udvikling er et meget vigtigt fokusområde," siger han.
Har tillidsfolkenes argumenter forhindret besparelserne?
"Her i kommunen bevæger vi os på randen af at blive sat under administration. Så rammerne er snævre. Men vi har lyttet meget til pædagogerne, for det er vigtigt, at de ressourcer, vi har til rådighed, bliver brugt mest hensigtsmæssigt."