Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 31
BUPL mener: Ledere skal lede
Og for mig at se rummer den pædagogiske faglighed i sig selv en række af de kompetencer og kvalifikationer, der er væsentlige for en leder.
Af: Kitte Adler-Nissen - medlem af forretningsudvalget
Pædagoger skal ledes af pædagoger. Det er BUPL's klare holdning, og det er der gode erfaringer med landet over. Dygtige ledere med faglig baggrund varetager personaleudvikling, pædagogisk udvikling, styring af ressourcerne, og de udtrykker deres visioner for området ved at deltage aktivt i debatten.
Senest skrev to nordjyske institutionsledere bl.a. i et læserbrev i Børn&Unge nr. 26, at ledelsestid ikke skal bruges som pædagoger. Den skal bruges på ledelse.
Deres indlæg var affødt af en diskussion hen over sommeren, hvor tænketanken" Debatgruppen for børns udvikling" var kommet med en opfordring til at få lederne ud på stuerne og væk fra kontorarbejdet. Det er en opfordring, jeg - ligesom de to nordjyske læserbrevsskribenter - mener bygger på en fejlopfattelse af lederens rolle. Ganske vist kunne det være en fordel mange steder med en HK'er til en del af det administrative arbejde - men det er et spørgsmål om ressourcer i højere grad, end det er et holdningsspørgsmål.
Debatgruppens opfordring giver dog næring til en vigtig og vedvarende debat. For år tilbage var den flade struktur et kendetegn på det pædagogiske arbejdsmarked, men sådan er det ikke mere, og det holder bare ikke at argumentere, som om det pædagogiske arbejde foregår i en evindeligt diskuterende og guitarspillende rundkreds!
Vores arbejde er organisatorisk ændret med f.eks. forældrebestyrelser, med kontraktstyring, med områdeledelse osv., og udøvelse af det pædagogiske arbejde er i stigende grad rammesat af virksomhedsplaner, pædagogiske læreplaner o.lign.
Vi oplever på mange niveauer en stigende professionalisering, og vi opfatter i dag pædagoger som professionelle på børn og unges læring, udvikling og trivsel. Det er efter min opfattelse en god udvikling, som bidrager til at højne anseelsen og respekten for faget og fagets udøvere.
Det stiller også krav til lederne om at være professionelle ledere. Det er ledelse, der er opgaven og pædagogik, der er basis.
Og for mig at se rummer den pædagogiske faglighed i sig selv en række af de kompetencer og kvalifikationer, der er væsentlige for en leder. Som pædagog har du fokus på andres udvikling. Du er nærværende, viser empati, er involverende og har mod til at handle udfra din viden. Du har overblik, og du er trænet i at gå ind i spirende konfliktsituationer. Du kan planlægge, dokumentere og evaluere - og du kan have mange bolde i luften på samme tid.
Det er alt sammen glimrende leder-egenskaber - og jeg er ikke i tvivl om, at pædagoger er de bedste til at lede pædagoger.