Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 13
TEMA. GENERATIONSMØDE: 5 myter om børn og ældre
Af: Julie Hardbo Larsen
Alle ældre elsker børn - FALSK
Ældre mennesker er forskellige, ligesom alle andre mennesker er forskellige. Nogle elsker samværet med børn og unge, måske fordi det minder dem om deres egen tid som forældre, mens andre helst bare vil have fred og ro, måske fordi de ikke interesserer sig for børn. Måske kan de ikke overskue børns høje energiniveau.
»Ikke alle ældre er ens. Det er ikke alle, der har lyst til at være dejlige bedsteforældre og hyggeonkler.«
Anne Leonora Blaakilde, kulturforsker, ph.d. i etnologi og postdoc ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet

Alle ældre bor på plejehjem og har demens - FALSK
Langt størstedelen af ældre over 60 år er sunde og friske. De, der bor på plejehjem, bor ikke på plejehjem, fordi de er gamle, men fordi de har skavanker, som betyder, at de ikke kan klare sig i eget hjem. I øjeblikket slutter 10 procent af danskerne deres liv på et plejehjem, og antallet bliver lavere og lavere.
»Ældre mennesker bor ikke på plejehjem. Syge mennesker bor på plejehjem.«
Henning Kirk, aldringsforsker, dr.med. og formand for Ensomme Gamles Værns repræsentantskab

Ældre kan ikke lære nyt - FALSK
Ældre mennesker kan sagtens lære nyt. Mange ældre tager uddannelser og går på kurser for at blive klogere. Især kurser om it, smartphones og anden ny teknologi er populære, så de ældre kan følge med i børns og børnebørns hverdag. Jo ældre man bliver, jo mere afgørende er det, at det nye, man skal lære, bygger oven på noget, man kan i forvejen. Af samme årsag kan nogle ældre ikke hamle op med børn, når man for eksempel spiller vendespil. Der har erfaring nemlig ingen betydning.
»Hjernen er det eneste organ, der ikke bliver slidt af at blive brugt, tværtimod.«
Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen og cand.polit.

Børn er mindre sammen med ældre i dag end før - FALSK
Undersøgelser fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at der er mere kontakt mellem generationerne i dag end tidligere. Noget af kontakten har dog fået en anden form end ansigt til ansigt. Mange ældre kommunikerer med de andre generationer over telefon og internet.
Tidligere var ældre gamle og nedslidte, når de nåede bedste­forældrealderen. I dag udtrykker bedsteforældre ikke nødvendigvis noget gammelt. Selvom mange ældre i dag har travlt med egne aktiviteter, ser langt de fleste børn stadig en del til deres bedsteforældre. Og når de gør det, er mulighederne for aktiviteter sammen med bedsteforældrene blevet bedre, fordi bedsteforældre i dag er raskere og har mere overskud.
»Tidligere var ældre gamle, når de nåede bedsteforældrealderen. I dag er de måske bare voksne uden arbejde.«
Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles Værn og medlem af Dansk Gerontologisk Selskabs bestyrelse


Børns forestilling om ældre er ofte stereotyp - SANDT
Et italiensk forskningsprojekt har vist, at børn ofte tegner oldinge med rynker, krum ryg og stok, når de bliver bedt om at tegne ældre. Når man efterfølgende beder dem beskrive deres egne bedsteforældre, bliver de beskrevet helt anderledes. Hvordan man opfatter, hvad det vil sige at være gammel, og hvem man opfatter som gammel, er i høj grad situations- og erfaringsbestemt.
»Det er måske meget godt, at børn møder nogle rigtige oldinge, så de ved, hvad det er.«
Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker og cand.scient.pol.

Kilder: Ældre Sagen, direktør for Ældre Sagen og cand.polit. Bjarne Hastrup, aldringsforsker, dr.med. og formand for Ensomme Gamles Værns repræsentantskab Henning Kirk, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles Værn og medlem af Dansk Gerontologisk Selskabs bestyrelse Christine E. Swane, klinisk psykolog, cand.psyk. og ph.d. på Gerontopsykiatrisk enhed, Psykiatrisk Center Amager, Mads Greve Haaning, kulturforsker, ph.d. i etnologi og postdoc ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet Anne Leonora Blaakilde og fremtidsforsker og cand.scient.pol. Anne-Marie Dahl.