Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
Tid står øverst på AMR'ernes ønskesedler
Af: Mikkel Prytz
’Den største udfordring for mig er at finde tiden til arbejdet’. Sådan svarer en af de arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), der har deltaget i en undersøgelse om, hvor det er vigtigst at sætte ind, hvis man vil styrke AMR-arbejdet på pædagogers arbejdspladser.
’Mere tid til AMR-arbejdet’ er det område, som flest arbejdsmiljørepræsentanter har placeret højt på ønskesedlen, tæt efterfulgt af ’flere ressourcer til at løse problemer’ og ’nye kompetencer’.
Flere arbejdsmiljørepræsentanter efterspørger også muligheder for fælles arrangementer, hvor de kan udveksle erfaringer.
’Jeg kunne godt ønske mig nogle møder, hvor vi samles i kommunen og danner netværk’, skriver en af deltagerne i undersøgelsen.
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som er blevet til efter fusionen af LO og FTF, har besluttet, at 2019 skal være ’Arbejdsmiljørepræsentantens år’. Det indebærer blandt andet større synlighed om AMR’ers rolle og bedre uddannelse og kompetenceudvikling til AMR’er.