Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 06 Børn&Unge som e-paper
TEMA: NYE EGENSKABER SØGES. Søger efter fysisk og psykisk robuste pædagoger. De skal kunne klare mosten
Pædagoger skal kunne tåle at være midt i orkanens øje, mener en leder, der har søgt efter en robust pædagog. Formanden for BUPL-lederne mener, det er en misforståelse, at der er brug for de robuste. De bedste pædagoger er de fagligt dygtige.
Af: Vibeke Bye Jensen
Der er kommet flere krav til det pædagogiske arbejde. Og det skal man være klædt på til som pædagog. Det mener Kirsten M. Christensen, leder af Daginstitutionen Kjellerup-Levring, der består af fire daginstitutioner, heraf Børnehaven Broparken, som hun også er daglig leder af.
Kirsten M. Christensen søger derfor blandt andre kvalifikationer efter psykisk og fysisk robuste medarbejdere.
»Som pædagog i dag skal man være klar til at kunne prioritere benhårdt i sine opgaver. Det betyder, at kun de pædagogiske hovedopgaver er tilbage, og det kræver robuste pædagoger, fordi de ’er på’ hele tiden. Der er ikke bemanding til, at pædagogerne også kan være med til de praktiske opgaver og i en kort periode trække sig lidt fra de krævende relationer med børnene,« siger hun.
De kraftigt reducerede rammer og vilkår samt antallet af børn med særlig behov kalder også på pædagoger, der kan klare mosten, mener Kirsten M. Christensen.
»Vi har mange både etnisk danske børn og børn med anden etnisk baggrund, som har brug for noget ekstra. Og pædagogerne skal være så robuste, at de kan rumme de børn, men i særdeleshed også deres forældre. Alle pædagogerne i børnehaven her har i øjeblikket det primære ansvar for mindst et barn med særlige behov. Sådan var det ikke for 10 år siden,« siger hun.
Det er et helt bevidst valg, når Kirsten M. Christensen søger efter robuste pædagoger.
»Jeg kunne vælge at lukke øjnene for virkeligheden og håbe, at det nok skal gå. Men som verden ser ud i dag, tør jeg desværre ikke tage chancer. Der er ikke plads til de ikke-robuste. Jeg er nødt til at afstemme og tydeliggøre mine forventninger til pædagogerne inden for de rammer, der er. Også på det fysiske plan. For en medarbejder, der har det godt med sin krop, er også mere stabil, og det har vi brug for. Man er ikke selv herre over sygdom, men der er kun én taber ved en langtidssygemelding, og det er børnene. Så det er mit ansvar at undgå for mange af dem,« siger hun.

Fagligt dygtige. Sanne Lorentzen er formand for lederne i BUPL. Hun tror, det handler om afmagt, når ledere søger robuste pædagoger. På grund af dårlige normeringer er lederne 100 procent afhængige af, at de faste pædagoger er stabile, for at det hele skal kunne køre rundt. Men hun mener ikke, man nødvendigvis får de bedste pædagoger ved at søge de robuste.
»De medarbejdere, vi som ledere helst vil have, er dem, der er med til at udvikle jobbet, og som er dedikerede til deres arbejde. Men det kan så også være dem, der er følsomme og sårbare, fordi de har sig selv med på ­arbejde. Man siger godt nok, at vi ikke må have følelserne med på jobbet, men det må vi som pædagoger nødvendigvis have, fordi vi skal indgå i relationer med børnene,« siger hun.
Sanne Lorentzen tror, at hvis man går efter dem, der ikke bliver stressede, så skal man gå efter dem, der ikke er optagede af deres arbejde. Dem, der ikke er passionerede. Men i stedet for at søge efter de robuste, skal man som leder tage hånd om, at arbejdspladsen bliver robust, hvis man overhovedet skal snakke om robusthed. Og så handler det om tilgangen til pædagogjobbet allerede på uddannelsen.
»Der er et gab fra den meget akademiserede uddannelse til den virkelighed, de nyuddannede pædagoger kommer ud til. Og de går ned på det, fordi de skal omsætte al teorien til et håndværk. Som det er nu, har de nyuddannede for lidt viden om udviklingspsykologi, og hvordan man interagerer med børn på forskellige alderstrin, og når der ikke er tid til at hjælpe de nye ind i faget, vil nogle af dem bryde sammen,« siger hun.
Sanne Lorentzen mener ikke, at man behøver at være robust for at kunne træffe svære valg, som Kirsten M. Christensen siger.
»For mig handler det mere om at have en sikkerhed i sin faglighed og at kunne sige til og fra i forhold til den og hele tiden at kunne begrunde sine valg på en faglig baggrund. Det er vel ikke robusthed, men dygtighed,« siger hun.