Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 18
Forsker: Pædagoger er primadonnaer
Pædagogverdenen er fyldt med primadonnaer, siger forsker Helle Hedegaard Hein. Hun hævder, at det er en misforståelse, at primadonnaer er hysteriske, barnlige og egocentrerede.
Af: Malene Mølgaard
Genkender du følelsen af frustration over, at kolleger altid går efter laveste fællesnævner, når I skal planlægge nye pædagogiske projekter? Er det altid dig, der tager kampen op og risikerer at få konflikter med dine kolleger og din leder for at holde den faglige fane højt?
Så er du sandsynligvis en primadonna. Og du er ikke alene. Rigtig mange pæda-
goger er nemlig primadonnaer, mener Helle Hedegaard Hein, som forsker i arketyper, ledelse og motivation i både den private og offentlige sektor.
Hun har netop lavet et forsvar for prima­donnaen med sin nye bog ’Primadonnaledelse – når arbejdet er et kald’. Og hun mener, at det er på tide at luge ud i misforståelser og myter omkring den type medarbejder. Primadonnaen er nemlig ikke egocentreret, forfængelig, forkælet, temperamentsfuld, selvhøjtidelig, hysterisk og ledelsesresistent, som er den gængse opfattelse.Helle Hedegaard Heins forskning viser tværtimod, at primadonnaen har et nærmest eksistentielt forhold til sit arbejde og betragter det som et kald. Primadonnaen går på arbejde for at gøre en forskel i en højere sags tjeneste. Og især én gruppe har ifølge forskeren den opfattelse: Nemlig fag, der har professionen som en væsentlig del af deres identitet – og det er for eksempel pædagoger. »Pædagoger tilhører en profession med en meget åbenlys sag, nemlig børnenes og børns udvikling,« siger Helle Hedegaard Hein og forklarer, at pædagoger samtidig tilhører en af de professioner, som har en meget stærk identitet, fordi sagen er så åbenlys vigtig. »Primadonnaer tager kampe op, som andre ikke fatter, de gider kæmpe – simpelthen i forsvar for den højere sag. En typisk primadonnakonflikt er, at de kan finde på at ignorere ledelsen og blive autonome i forhold til de krav, der stilles til dem. For eksempel kan de begynde at slække på at udfylde skemaer, fordi det er vigtigere at være sammen med børnene. Men man skal huske, at de ikke gør det for egen vindings skyld,« forklarer Helle Hedegaard Hein.
Hun understreger, at primadonnaen samtidig er den mest generøse og stræbsomme medarbejder, som giver meget af sig selv på jobbet, og som har en enorm innovationskraft. Derfor er primadonnaen en særdeles vigtig og uundværlig medarbejder.

Sådan er primadonnapædagogen
• Har kaldet som drivkraft.
• Er perfektionist og stræber efter den højeste standard – en middelmådig standard er useriøs!
• Føler personligt ansvar for at holde sit videns- og kompetenceniveau ajour gennem hele livet.
• Føler det som en pligt at frakoble dårlig ledelse og tage kampen op mod lave ambitioner.
• Giver meget af sig selv på jobbet og føler pligt til at gøre en forskel.

Kilde: Helle Hedegaard Hein, ’Primadonnaledelse – når arbejdet er et kald’. Gyldendal Business, 342 sider, vejl. pris 350 kroner.