Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 19
BUPL-PMF; Formandsduel gik i vasken
En med spænding imødeset duel mellem LO-formand Hans Jensen og FTF-formand Anker Christoffersen om, hvorfor et nyt pædagogisk fællesforbund skal komme til dem, måtte aflyses. En sygdomsramt Anker Christoffersen sendte i stedet sin direktør i byen for at forsvare FTFs ære
Af: Ivan Enoksen
Hvem er I, hvad vil I, hvad kan I? Og hvad får vi ud af det, hvis vi vælger jer som vores hovedorganisation?
Kontante spørgsmål beder om kontante svar. I forsøget på at få sådan nogle var Hans Jensen og Anker Christoffersen, formænd for henholdsvis LO og FTF, hidkaldt, da BUPL og PMF som led i fusionsprocessen i sidste uge holdt en såkaldt organisationspolitisk konference. Hans Jensen kom, lyttede og svarede for sig, mens Anker Christoffersen sendte en sygemelding og FTF-direktør Jens Kragh i sit sted. Duellen mellem de to hovedorganisationers førstemænd var dermed aflyst. Surt, syntes en spændt ventende forsamling, eftersom spørgsmålet om, hvilken hovedorganisation et nyt pædagogisk fællesforbund skal stå i, er et af de mest delikate i fusionsprocessen.
Det var uenighed om netop den sag, som for 10 år siden fik fusionen mellem BUPL og Socialpædagogernes Landsforbund til at gå på gulvet. Og samme spørgsmål er med til at komplicere den igangværende fusionsproces mellem BUPL og PMF.

Billigere LO-kontingent. Et af argumenterne, som bliver brugt mod LO-medlemsskabet, er, at det er hundedyrt. Ekstraudgiften ved at flytte godt 50.000 BUPL-medlemmer fra FTF til LO er med de nuværende kontingentsatser beregnet til at være næsten 7 millioner kroner om året.
LO-formand Hans Jensen kunne dog oplyse, at der er et fald i kontingentet på vej. Til 200, ja, måske "kun" 198 kroner om året pr. medlem, mod de nuværende 262. Baggrunden er blandt andet, at LO har stoppet sit milliontilskud til dagbladet Aktuelt.
»Hvad man får for sit LO-kontingent? En stor, ressourcestærk organisation, som handler, agerer, indgår aftaler og i det hele taget understøtter sine medlemsforbund. Som vedkender og påtager sig et ansvar for samfundets udvikling og som, i kraft af at det er en enhedsorganisation, slår bro mellem faglærte og ufaglærte og mellem ansatte i den private og den offentlige sektor. Vi er hovedorganisationen med flest offentligt ansatte. Blandt andet derfor er vi også stærkt optagede af velfærdssamfundets ve og vel,« påpegede Hans Jensen, som til LOs styrkeside også henregnede dets internationale arbejde (»vi er på plads, når der viser sig påvirkningsmuligheder, i stedet for at brokke os, når beslutningerne er taget«), mangfoldigheden af kontakter til de politiske partier (»alle væsentlige love har LO haft indflydelse på«), et stærkt og anset juridisk kontor og et selvstændigt ledersekretariat, som er lige på trapperne.

Partistøtte. Snakken om, at LO er i lommen på Socialdemokratiet kaldte Hans Jensen "noget forbandet sludder".
»LO har haft flere holmgange med Socialdemokratiet end for eksempel FTF har, og vi samarbejder meget gerne med andre partier. Senest gjorde vi det med SF om førtidspensionsreformen.«
Om der skal gives økonomisk støtte til Socialdemokratiet, er, understregede Hans Jensen, noget, det enkelte medlemsforbund selv afgør. Et nyt pædagogisk fællesforbund, placeret i LO, vil derfor uden videre kunne vælge partistøtten fra.
Hans Jensen havde også et synspunkt på en fusion mellem BUPL og PMF.
»Jamen, det glæder da et gammelt fagforeningshjerte at se bestræbelser på at nå frem til en mere effektiv opgaveløsning. At skabe en bedre arbejdsdag for medlemmerne, end den, der var i går, er det jo det vigtigste. Hvilken hovedorganisation, man står i, er underordnet i forhold hertil,« sagde han.

Let valg. Direktør Jens Kragh havde nærlæst et papir, hvori BUPL og PMF formulerer 14 krav til fællesforbundets hovedorganisation, og især havde han hæftet sig ved kravet om, at den skal være partipolitisk uafhængig.
»Hvis I mener, hvad I skriver, burde valget være let. Da FTF blev dannet for 50 år siden, var formålet netop at sikre partipolitisk uafhængighed,« pointerede Jens Kragh, som stillede fællesforbundet afgørende indflydelse i udsigt, hvis det vælger FTF som sin hovedorganisation. Han mindede i den forbindelse om, at forbundet med sine over 80.000 medlemmer vil blive FTFs største.
Udsigten til - via PMFs medlemsandel i det ny forbund - at få en gruppe ufaglærte ind i FTF, skræmte ikke Jens Kragh. Han betegnede det tværtimod som en spændende udfordring.
Samtidig påpegede han, at 2/3 af FTF -organisationernes medlemmer arbejder i den kommunale sektor, at 30-35.000 har ledelsesfunktioner, og at FTF har fokus rettet mod det psykiske arbejdsmiljø, mens LO kerer sig mere om støj, røg og møg. Den ny lov om mellemlange, videregående uddannelse - MVU-loven - så Kragh som resultat af en aktiv FTF-indsats.
»Men det har vi gået stille med. Sådan er vores stil,« sagde han.

En skandale. BUPL og PMFs har ved flere lejligheder - angiveligt fordi man synes, det må være det bedste, og ikke bare for at slippe for at skulle træffe et svært valg - opfordret FTF og LO til at slå kludene sammen. Hertil havde både Hans Jensen og Jens Kragh kommentarer.
Hans Jensen: »Det er en skandale, at det ikke allerede er sket. Men desværre: Til en sammenslutning kommer det nok hverken i morgen eller i overmorgen, men vi i LO er parate til at gå i gang.«
Jens Kragh: »Der vil lang tid endnu være de tre hovedorganisationer, vi kender: LO, FTF og Akademikerens Centralorganisation. Dermed ikke sagt, at det i al fremtid skal fortsætte sådan. Vi i FTF vil gerne et tættere samarbejde.«