Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 41
Kongres: Stadig syv i forretningsudvalget
Forretningsudvalget, BUPL's daglige politiske ledelse, bør reduceres fra syv til fem, lød et forslag. Kun fem stemmer skilte det fra at blive vedtaget.
Af: Steffen Hagemann
Der var på forhånd lagt op til en tæt afgørelse, da kongressen skulle tage stilling til, hvor mange personer BUPL's daglige politiske ledelse, forretningudvalget, skulle bestå af.
I dag består forretningsudvalget af syv personer. Det er to for mange og giver for meget indflydelse i hovedbestyrelsen, mente hovedbestyrelsesmedlem Randi Tielbo fra BUPL Storkøbenhavn, der havde stillet forslaget om at reducere forretningsudvalget fra syv til fem.
"Sådan en beslutning er man nødt til at tage i fredstid, og denne kongres er præget af fredstid," sagde Randi Tielbo, da hun skulle begrunde forslaget. Hun pointerede også, at forslaget kom fra BUPL Storkøbenhavn, fordi det ville være svært for forretningsudvalget selv at stille sig i spidsen for den diskussion.
Ulla Nygaard, hovedbestyrelsesmedlem fra BUPL Århus, var modstander af forslaget og påpegede, at BUPL har brug for konkret politisk lederskab. Og hun mente heller ikke, at forretningsudvalgsmedlemmerne fyldte for meget i hovedbestyrelsen.
"Jeg opfatter hovedbestyrelsen som et samlet hele," sagde hun og pointerede, at forretningsudvalget ikke nødvendigvis optræder som en enhed, hvilket forårets afstemning om overenskomstresultatet viste. Dengang var der ikke enighed i forretningsudvalget om at anbefale et ja til mæglingsforslaget.
Da forslaget om færre forretningsudvalgsmedlemmer ville betyde en ændring af BUPL's love, skulle det have to tredjedeles flertal i kongressen for at blive vedtaget.
Det var der ikke. Der manglede fem stemmer i at være det nødvendige flertal, så der vil de næste to år stadig være syv forretningsudvalgsmedlemmer.
Et forslag om at afskaffe de politisk valgte rejsesekretærer faldt også. Kongressen fastholdt antallet af rejsesekretærer for den næste kongresperiode på fem.


Det nye forretningsudvalg

Der skete ingen udskiftninger i forretningsudvalget, da de delegerede skulle sætte navn på BUPL's daglige ledelse.

Formand: Henning Pedersen
Nøstformand: Birgitte Conradsen
Hovedkasser: Flemming Brøgger Andersen
Faglig sekretær: Lis Pedersen
Faglig Sekrtær: Lasse Bjerg Jørgensen
Faglig sekrtær Tonny Andersen
Faglig sekrtær Allan Baumann