Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 27
Ballade i Vendsyssel; Baglandet bakker baglæns
Pædagogisk sektor i FOA, som medhjælperne hører under, tager afstand fra PMF Vendsyssels kampagne for flere ikke-uddannede i institutionerne
Af: Ivan Enoksen
Pædagogmedhjælpernes fagforening i Vendsyssel har virkelig fået sat gang i noget med deres tilbud til de stedlige politikere om, at de kan opnå højere service for de samme penge ved at ansætte nogle flere pædagogmedhjælpere på pædagogernes bekostning.
Debatten raser på BUPL's hjemmeside som sjældent før set. Forbundsformand Henning Pedersen konstaterer, at man skal være desperat og ansat i FOA for at se logikken i forslaget, mens Jan Hoby, der er næstformanden for Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS), mener, at fagforeningen i Vendsyssel går arbejdsgivernes ærinde.
Det hidtil hårdeste slag led Vendsyssel-initiativet dog, da bestyrelsen for Pædagogisk Sektor i FOA, der er øverste ledelse for et halvt hundrede tusinder pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere og pædagogiske konsulenter, vendte sig mod det.
"Om end vi har stor forståelse for den trængte situation, PMF Vendsyssel befinder sig i, så kan vi ikke give initiativet vores anbefaling. Debatten i sektorbestyrelsen har derfor givet anledning til at præcisere, at det er sektorbestyrelsens opfattelse, at der er behov for at forsøge at samle kræfterne på det pædagogiske område for at imødegå de massive besparelser, som mange kommuner lægger op til på daginstitutions- og dagplejeområdet. Trusler om nye stillingsnedlæggelser og kvalitetsforringelser imødegås stærkest ved en fælles indsats mod forringelserne," hedder det fra Pædagogisk Sektor.

Sjælden hjælp. Men nu er tanken tænkt og tilbuddet givet, så uanset hvad BUPL og pædagogmedhjælpernes egen topledelse mener, befinder bolden sig på politikernes banehalvdel. Hvordan forholder de sig til tilbuddet om at øge andelen af pædagogmedhjælpere på pædagogernes bekostning og dermed angiveligt få mere service for de samme penge?
Borgmester Erik Sørensen (S), der er formand for sammenlægningsudvalget i Ny Frederikshavn Kommune, siger, at man selvfølgelig har bemærket henvendelsen.
"Det er sjældent, at vi får tilbud om den type hjælp til budgetlægningen, men selv om vi bestemt godt kunne bruge noget hjælp i den meget vanskelige situation, vi står midt i, tvivler jeg på, at det konkrete forslag kommer til at indgå. Hvordan den eksakte stillingsfordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere skal være, er under lønsumsstyringen en sag, som diskuteres og besluttes i den enkelte institution," siger borgmester Erik Sørensen.

No regrets. Baglandet siger fra og politikerne lader heller ikke til at være vilde i varmen. Alligevel fortryder PMF Vendsyssel ikke sit initiativ.
"Vi får at vide, at vi skal passe på samarbejdet med BUPL. Men hos os er der ikke noget at passe på. Samarbejdet med BUPL Nordjylland har været ikke-eksisterende i mange år. Kendsgerningen er nemlig, at BUPL Nordjylland konsekvent har arbejdet på at få sat pædagogmedhjælperne uden for døren. Så nej, vi fortryder intet," siger René Johansen, der er faglig sekretær hos PMF Vendsyssel.