Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
Ny overenskomst. 94 procent af pædagogerne stemte ja
Den næsten rekordhøje stemmeprocent er udtryk for en fantastisk opbakning, siger BUPL-formand Elisa Bergmann om resultatet af urafstemningen om pædagogernes nye overenskomst.
Af: Trine Vinther Larsen
Da urafstemningen om pædagogernes overenskomst lukkede 4. juni 2018 blev resultatet et overbevisende ja: Blandt 56.357 stemmeberettigede BUPL-medlemmer deltog 38.628 i afstemningen. Heraf stemte 94 procent ja til det forlig, som formand Elisa Bergmann har stået i spidsen for at forhandle på plads.
BUPL’s hovedbestyrelse har anbefalet at stemme ja, så Elisa Bergmann glæder sig over resultatet.
»Jeg er meget tilfreds. Det er en fantastisk opbakning og viser med al tydelighed, at vi som pædagoger er interesserede i overenskomsten, og at vi står last og brast med hinanden,« siger hun.
Stemmeprocenten nåede op på 68,5 procent, som er tæt på rekorden fra 2008 på 69,4 procent. Det viser historisk medlemsengagement, oplever BUPL-formanden.
»Med en næsten rekordhøj stemmeprocent har vi nu mere end nogensinde engageret hinanden,« siger Elisa Bergmann.

Styrker fagbevægelsen. Også andre organisationer har ved overenskomstforhandlingerne opnået resultater med høje ja-procenter og stor stemmedeltagelse.
Arbejdsmarkedsforsker og forskningsleder fra Københavns Universitet Mikkel Mailand ser de høje stemmetal som en styrkelse af fagbevægelsens legitimitet.
»Det er tegn på, at man sidder med noget vigtigt, og at man har engagerede medlemmer. Det giver både noget indadtil og udadtil over for arbejdsgiverne og det politiske system,« siger han til Nyhedsbureauet Ritzau.
Det er også Elisa Bergmanns oplevelse, at det især er det stærke sammenhold på tværs af lønmodtagerorganisationerne under forhandlingerne, som har engageret medlemmerne og presset arbejdsgiverne.
Organisationernes medlemmer har demonstreret side om side under slogans som ’En løsning for alle’ og ’Skulder ved skulder’.
»Engagementet er dels kommet ved, at arbejdsgiversiden har trukket fronterne meget hårdt op overfor os lønmodtagere, og dels handler det om, at vi i højere grad end tidligere arbejder sammen om de resultater, som vi som medlemmer og foreninger vil opnå. I bund og grund handler det om, at vi sammen vil skabe et godt samfund og gode arbejdspladser,« siger Elisa Bergmann.

Sammen om lønkamp. Sammenholdet blandt de offentligt ansatte har ifølge BUPL-formanden været udslagsgivende for, at selve overenskomstresultatet blev værd at stemme ja til. Især har man stået sammen om lønkampen.
»Jeg ser ikke vores ja som et ja til, at alt er fryd og gammen, for der er stadig store kampe for os pædagoger at kæmpe. Men BUPL gik ind til forhandlingerne med
tre hovedkrav, som var en højere løn, en ligelønspulje og et forsvar for vores seniordage. Og det fik vi, og det har vores medlemmer kvitteret for,« siger hun.
Overenskomstaftalen med kommunerne har en samlet værdi på 8,1 procent over de kommende tre år. Godt 7 procent går til lønstigninger.
Det såkaldte ’privatlønsværn’ er også blevet fjernet, hvilket betyder, at det private arbejdsmarked fremover ikke kan stikke af fra det offentlige arbejdsmarked.
»Jeg kunne godt have ønsket mig endnu højere lønstigninger til pædagoger og en større ligelønspulje, men det, som vi fik ved denne forhandling, er alt sammen et skridt på vejen i den rigtige retning og peger godt ind i fremtiden,« siger Elisa Bergmann.