Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Teaterpædagogik og magi i arbejdet med læreplaner
Et projekt i Holbæk skulle skabe værktøjer, så arbejdet med læreplaner gennem teater, rollespil og brug af kropssprog gøres til leg på barnets præmisser.
Af: Kurt Balle Jensen
Hvad ville vi
Vi ville tage udgangspunkt i teaterpædagogiske metoder og skabe redskaber til at arbejde med læreplaner og samtidig holde fokus på det hele barn, dets nysgerrighed og dets lyst til at lære. Vi ville gøre læring til leg, både når det gælder læreplaner og ordinære hverdagssituationer, som for eksempel når en gruppe skal have udetøj på i garderopen. I en tid, hvor flere krav let kan gøre det hele tungt og voksenstyret, ville vi gøre læring i hverdagen spændende gennem kreative dramaforløb med børnene som medskabende i en levende og engagerende proces.

Hvad gjorde vi
Der blev gennemført to kursusdage for det pædagogiske personale. Herefter blev der i hver af de syv institutioner gennemført to forløb, som teaterpædagog Anita Nielsen stod for, og to forløb, hvor hun stod for sparring. Alle fire forløb blev efterfulgt af fælles refleksion: Hvad skete der, hvad var godt, og hvad kunne have været anderledes? Og der var mange kreative forløb: Børn spillede insekter og elefanter, nogle var istapper – og et sted fik børnene den idé, at de ville spille pomfritter. Alt er muligt, når magien slippes løs.

Det lærte vi
Vi lærte, at vi med teater­pædagogiske metoder kan få legen ind alle steder i læringen.
Vi lærte, at vi kan få flere med, også børn med særlige udfordringer, når vi gennem rolleleg, teater og forskellige former for drama kan engagere og pirre deres nysgerrighed. Vi lærte, at det giver børn selvtillid at stå frem i et overskueligt fællesskab, og at de kan koncentrere sig længe, også når de ikke selv er på. Og vi lærte, at børn i høj grad kommer med input, når de får muligheden.

Om projektet
Det BUPL-støttede projekt ’Udvikling af innovative og entreprenante kompetencer gennem æstetiske læreprocesser’ involverede syv institutioner i Distrikt Isefjord ved Holbæk. Anita Nielsen, pd i drama- og teaterpædagogik og master i teaterpædagogik, stod for projektet i samarbejde med projektleder Therese Jensen. Projektet løb over et halvt år og påvirker fortsat hverdagen i institutionerne. Vil du vide mere, så kontakt Anita Nielsen, Søndre Børnehus i Holbæk, på tlf. 7236 7400.