Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 18
Advarsel mod rejsearrangør
Rejsegruppen Hobitten har i flere omgange annonceret i Børn&Unge. Det har fået læsere til at skrive om deres dårlige erfaringer med selskabet. Redaktionen har derfor valgt at se nærmere på Hobitten, som Forbrugerrådet advarer mod og som flere gange har valgt at se stort på afgørelser fra Rejseankenævnet
Af: Morten Bonde Pedersen
Det er skrappe ord, der lyder fra læsere af Børn&Unge, når Rejsegruppen Hobbitten indrykker annnoncer i bladet: "Stop Rejsegruppen Hobbitten. Det er en samfundsskadelig virksomhed!" skriver det fynske BUPL-medlem Tommy Bredal efter at have set en annonce fra rejsebureauet i de seneste numre.
Også sidste år, da Hobbitten annoncerede for sine rejser, lød der krasse ord: "Boykot Hobbitten - så andre sagesløse folk ikke skal have deres ferie ødelagt med Hobbittens hjælp," skrev Susanne Bech, også fra Fyn, i et læserbrev.
Redaktion satte sig for at undersøge, om de to pædagoger blot har været uheldige på hver deres tur med samme selskab, eller om Hobbitten faktisk har svært ved at leve op til op de løfter, bureauet giver sine kunder.
Et tjek hos Rejseankenævnet, der behandler klager over rejsebureauer, gav den første antydning af et svar. Siden 1999 har nævnet behandlet 16 klager over selskabet, alle er gået Hobbitten imod.

Forbrugerrådet advarer. Antallet af sager hos Rejseankenævnet fik i sidste uge Forbrugerrådet til at advare mod Hobbitten. På Forbrugerrådets hjemmeside hedder det blandt andet, at "det er meget uheldigt, at Rejsegruppen Hobbitten stadig sælger rejser, og vi vil på det kraftigste fraråde forbrugerne at benytte bureauet."
Både i Forbrugerrådet og hos Danmarks Rejsebureau Forening kritiserer man Hobbitten for i flere tilfælde ikke at udbetale erstatninger, når kunderne har fået medhold ved Rejseankenævnet.
Hvis kunderne vil have deres erstatninger, må de derfor tage afgørelsen fra Rejseankenævnet i hånden og slæbe selskabet for retten. Det er tre gange siden 1999 sket med bistand fra Danmarks Rejsebureau Forening (DRF), som Hobbitten ikke er medlem af.
"Hobbitten er et af de brådne kar i branchen, og derfor vil vi gerne hjælpe utilfredse kunder med deres sager mod selskabet," siger Lars Thykier, direktør i DRF.
Hobbittens direktør, Gunnar Berg, vil gerne forklare, hvorfor han ofte vælger at se stort på afgørelserne fra Rejseankenævnet. Nævnet er nemlig et privat organ med repræsentanter fra rejsebranchen og fra Forbrugerrådet, som også er privat. Derfor har nævnets afgørelser ikke nogen juridisk gyldighed.
Med andre ord har kunderne ikke noget formelt krav på deres erstatninger, før domstolene har givet dem medhold i deres klage, sådan som det er sket i adskillige tilfælde de seneste år.
Efter at Børn&Unge mandag henvendte sig til Gunnar Berg for at få en kommentar til denne artikel, kom han dog på andre tanker omkring Rejseankenævnet.
"Vi melder os nu ind i Rejseankenævnet og betaler det gebyr, det koster. Vi vil nødigt have, at den lille bacille skal ødelægge den friske sending kød," sagde han med henvisning til den medieomtale, som de tabte sager jævnligt kaster af sig.
Ved at melde sig ind i Rejseankenævnet bliver Hobbitten fremover forpligtet til at følge alle nævnets afgørelser. Dermed når selskabet at være frivilligt medlem nogle måneder, inden 1. oktober i år, hvor alle danske rejsebureauer har pligt til at melde sig ind, oplyser Lars Thykier.

Krav om dementi. Gunnar Berg mener ikke, at antallet af klager mod Hobbitten er så højt, at det er nødvendigt at tænde advarselslamperne. Han oplyser, at kun cirka en ud af 1000 rejser har ført til klager i Rejseankenævnet de seneste to år. I 2001 var tallet ekstraordinært højt på grund af en skitur til Norge, som pædagog Tommy Bredal fra BUPL Fyn deltog i. Den førte til hele 10 klager i Rejseankenævnet.
Af samme grund mener Hobbitten heller ikke, at Forbrugerrådets advarsler er berettigede. Gennem sin advokat har Gunnar Berg lige før Børn&Unges deadline mandag bedt Forbrugerrådet dementere udtalelser, som en af rådets jurister gav til TV2-stationen TV Syd i sidste uge. Her udtalte juristen blandt andet, at "der er mange forbrugere, der kommer i klemme, når de rejser med Hobbitten."

Busrejse kørte af sporet
Pædagog Tommy Bredal fra BUPL Fyn er en af 10 kunder, som har vundet erstatningssager efter en skitur med Hobbitten til Hemsedal i Norge i 2000. Han betalte 5200 kroner for turen for to personer, og blev efterfølgende tilkendt 2850 kr. i erstatning ved retten i Rudkøbing.
Tommy Bredal oplyser til Børn&Unge, at han var en blandt flere end 30 andre deltagere, som efter turen indleverede en lang liste over klager til selskabet.
Blandt andet skrev flere deltagere, at bussen, som brød ned undervejs, var livsfarlig. En del klagede også over, at flere af hytterne på skisportsstedet ikke levede op til den lovede standard, ligesom flere kritiserede Gunnar Berg for at være beruset på dele af turen, hvor han selv var rejseleder.
Tommy Bredal påpegde det uhensigtsmæssige i, at Gunnar Berg undervejs blev opsøgt af det norske politi og senere måtte betale en bøde for at have medbragt mere end den lovlige ration af øl, vin og spiritus.
I forbindelse med sagen svarede Gunnar Berg i april 2000 på en lang række af klagepunkterne. Han afviste blandt andet, at bussen skulle være farlig og skrev, at den var godkendt af synsmyndighederne til turistkørsel. Han forklarede også, at det var en misforståelse omkring de "lidt uforståelige" norske toldregler som førte til bøden for smugleri.
Han beskyldte ved samme lejlighed Tommy Bredal for at have en "livlig fantasi."
I dag har Gunnar Berg ingen kommentarer til Tommy Bredals beskyldninger mod Hobbitten og hans person, men han beklager rejsens uheldige forløb.
"Den tur gik galt. Fejlen ligger i vid udstrækning hos os. Det var sløset, der er ikke andet at sige til det."