Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 22
2014 KAVALKADE: Ny Fola-formand. Det går fremad.
Dorthe Boe Danbjørg knokler for at tale forældrenes sag fra sin nye platform.
Af: Vibeke Bye Jensen
Når der lige nu er en bevægelse i gang for at ­diskutere børnefamiliernes mulighed for både at have et arbejde, en ­karriere og et familieliv, så synes FOLA-formand Dorthe Boe Danbjørg, at det er fedt.
»Det er jo et område, hvor FOLA gerne vil se ændringer, og det er en debat, vi har blandet os meget i. Hvor der i begyndelsen var små pip her og der, kommer mange aktører nu med forslag til, hvordan vi kan forbedre børnefamiliernes vilkår. Vi er selvfølgelig frustrerede over, at politikerne ikke hører os – endnu,« siger hun.
Dorthe Boe Danbjørg ser det også som en sejr, at FOLA sammen med BUPL har været med til at påvirke regeringen, så den nye milliard til flere pædagoger er blevet øremærket til formålet.
»Så kan kritikerne sige, ja, ja, det er 250 millioner kroner om året i fire år. Men forskellen fra de 500 millioner, vi fik tidligere, er, at de nye penge er øremærkede. Dem kan kommunerne ikke bruge til andet end flere pædagoger,« siger Dorthe Boe Danbjørg, som stadig ikke har tid til dameblade og yoga.