Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 14
Kommunalreformen; Fornuftsægteskab mellem fem villige
Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved og Tølløse kommuner vil gerne lægges sammen til en ny stor kommune med 66.000 indbyggere. Politikerne mener, at en fusion vil give bedre velfærd, og det vil pædagogerne dem fast på. Midlet er en "indsatsstyrke"
Af: Ivan Enoksen
Et af kvintettens medlemmer har været en lille smule utro, mens et andet lider under eftervirkninger fra en økonomisk nedtur af de slemme. Tvivl om, at det skulle være de fem, har der dog aldrig været. Derfor kunne der allerede tidligt sendes invitationer ud til bunkebryllup mellem kommunerne oppe i det nordøstlige hjørne af Vestsjællands Amt: Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved og Tølløse.
Så sikre på hinanden var de fem Odsherred-kommuner ved Lammefjordens sydvendte bredder, at det var på tale at rykke brylluppet et år frem, så det kunne holdes januar 2006 i stedet for januar 2007. Det blev nu ikke til noget.
Ny Holbæk Kommune, som er arbejdstitel på den nye konstruktion, får 66.000 indbyggere og kommer i sin struktur til at ligne det, der bliver den mest udbredte kommunetype efter kommunalreformen.
En type, som er karakteriseret ved at bestå af en stor eller mellemstor provinsby plus et antal mindre landsbysamfund. De findes over hele landet: Frederikshavn, Hjørring, Aalborg, Thisted, Skive, Viborg, Holstebro, Herning, Randers, Århus, Esbjerg, Vejle, Horsens, Kolding, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa i Jylland, Faaborg, Svendborg, Middelfart og Nyborg på Fyn, samt Kalundborg, Slagelse, Roskilde og Vordingborg på Sjælland. For nu bare at nævne nogle af dem.
Her er det Holbæk, det drejer sig om. Byen, som nok er mest kendt for at være Det Radikale Venstres sjællandske højborg og hjemsted for det ene af landets kun to radikale dagblade, Holbæk Amts Venstreblad. Kendere af musikmiljøet vil desuden vide, at byen gennem mange år har haft en virkelig god jazz-scene.
Det var også i Holbæk, at den første pædagogstrejke mod Ny Løn fandt sted i 2000, ligesom det var her, at SFO-pædagogerne tidligere end de fleste fik en aktiv rolle i indskolingen. Til den lokale lærerforenings store ubehag i øvrigt.

De fire små. Om kvintettens andre medlemmer kan oplyses, at det er Tølløse Kommune, som har været på vej ud i noget snavs. Der var borgere og politikere, som hellere så en fusion ned ad Roskilde til, men de var ikke ret mange, så det blev ved en platonisk flirt.
Tornved Kommune er familiens fattige fætter. Bunden gik ud af kassen for en halv snes år siden, kommunen kom under administration, og kommuneskatten satte danmarksrekord. Økonomien er fortsat sløj og skatten høj, men i modsætning til Farum, om hvem det samme kan siges, har Tornved ikke haft problemer med at finde mage.
Jernløse har ikke en skatterekord at prale af. Til gengæld vandt en af kommunens daginstitutioner - skolefritidsordningen Sukkertoppen - i 1995 førsteprisen som den bedst indrettede i en konkurrence, BUPL Vestsjælland stod bag.
Svinninge er vel ikke nogen verdensmetropol, men rummer en del godser og kan skrive sin historie tilbage til 1200-tallet. Området har tillige leveret mange fremtrædende radikale politikere, foruden en krigsminister, nemlig A. F. Tscherning. Det er ham, der på Himmelbjerget står en mindesten over. På den står: "Anton Frederik Tscherning. Det store menige folks talsmand - den politiske ligheds forsvarer indtil sin død".

Indsatsstyrken. Disse fem kommuner er det, som 1. januar 2007 slår sig sammen, og som i skøn samdrægtighed har besluttet sig for at gøre det, der er til fordel for borgerne og brugerne, til ledetråden for al deres virksomhed.
"Målet er at skabe mere og bedre velfærd, mere demokrati og indflydelse, bedre offentlig service, mere for skatten, større åbenhed til omverdenen, større boligudbygning og mere at leve af", har de fem nuværende kommunalbestyrelser vedtaget.
Flotte ord gør det ikke alene. Det hjælper selvfølgelig, hvis der ligger god vilje bag, men allerbedst er det, når de folkevalgte og deres forvaltninger også får kvalificeret mod- og medspil.
Til at give "systemet" det har BUPL Vestsjælland udrustet en indsatsstyrke. Styregruppen er det officielle navn, og opgaven er kort sagt at påvirke beslutningstagere til at prioritere, at børnene og pædagogerne på enhver tænkelig måde får gode forhold i den nye Holbæk Kommune.
Lige nu befinder fusionsprocessen sig i sin såkaldt uformelle fase, hvor styregruppen primært er optaget af at få afdækket og analyseret forskelle og ligheder i de fem kommuners daginstitutionsvæsener, både når det handler om hårde fakta, bløde værdier, det, der står på papir, og det, der bare er indforståede kutymer. Alt sammen med henblik på de forhandlinger om vilkårene i den sammenlagte storkommune, som for alvor skydes i gang til efteråret.

Udelelig loyalitet. Medlemmerne af styregruppen er fællestillidsrepræsentanter og institutionsledere med et indgående lokalkendskab. Pia Bennetzen er FTR for pædagogerne og klubfolkene i Holbæk, Ninna Lotzfeldt er det i Jernløse, Thorstein Grubb i Tølløse og Dorte Thomsen i Tornved, mens Lone Rasmussen repræsenterer institutionslederne. Omkring bordet savnes fællestillidsrepræsentanten i Svinninge Kommune, Kay Abrahamsen. Han er på ferie i udlandet den formiddag, Børn&Unge mødes med styregruppen.
Egentlig skulle gruppen have talt to institutionsledere, men den ene af pladserne står tom, og det skyldes ikke smøl fra BUPL's side.
"I to kommuner har institutionslederne fået et regulært forbud mod at deltage på fagforeningens side i arbejdet med kommunalreformen. Det vil vi helt sikkert komme til at se mere af. Lederne regnes for så vigtige aktører i det her, at politikere og forvaltninger ikke vil dele deres loyalitet med nogen," mener Pia Bennetzen.
Alligevel høres der ikke argumenter mod sammenlægningen af de fem kommuner. Heller ikke fra dem i forsamlinger, der et eller andet sted godt ved, at det ikke bliver deres lille landkommune, som kommer til at lægge linjen i storkommunen. Det bliver Holbæk.
"Vi glæder os til at blive lagt sammen med de andre," siger Ninna Lotzfeldt fra Jernløse. Synspunktet får lov at stå uimodsagt. Kun finder Dorte Thomsen fra Tornved det sigende og en smule irriterende, at det er netop folkeskolerne, der er "det centrale holdepunkt for børns opvækst og læring og det samlende mødested for alle" i de 17 lokalsamfund, oplandet til Holbæk by vil blive opdelt i.

Den svære rummelighed. Med specialområdets flytning fra amter til kommuner følger en forventning om, at daginstitutionerne gør sig mere rummelige. Allerede nu hjemtager kommunerne i stort tal børn og unge med problemer fra amtslige institutioner, så problemstillingen er velkendt, men af den grund nu ikke mindre kompliceret. I hvert fald er det en sag, som optager styregruppens medlemmer en hel del.
Ingen er imod rummelighed, det kan man jo dårligt være, men hvordan sætte grænser for rummelighed, det er i sig selv noget af en selvmodsigelse.
"Læg dertil de kolde, økonomiske overvejelser, som også indgår. Der er masser af penge at spare ved at benytte daginstitutioner frem for at oprette specialtilbud," siger Thorstein Grubb.
En endegyldig konklusion når gruppen ikke til, men måske en foreløbig. Den lyder, at daginstitutioner skal være rummelige, men at de ikke kan rumme børn, der er decideret behandlingskrævende. I fagterminologien kaldes det "mild specialisering".

Ønskeseddel. Hver især har styregruppens medlemmer noget fra deres nuværende kommune, som de gerne vil have med sig over i storkommunen.
"Som de eneste har vi i Tølløse fritidshjem. Mest realistisk er det nok, at de bliver lavet om til skolefritidsordninger, fordi man så er friere stillet, når forældrebetalingen skal bestemmes. Men jeg håber da, at vi får lov at bevare vores relative selvstændighed som fritidshjem," lyder ønsket fra Thorstein Grubb.
Ninna Lotzfeldt: "I Jernløse har vi et godt og ubureaukratisk informationssystem mellem institutioner og forvaltning. Det bør man tage ved lære af."
Dorte Thomsen, fællestillidsrepræsentanten fra den økonomisk pressede Tornved Kommune, har svært ved på stående fod at komme på noget, men efter lidt betænkningstid peger hun på uddannelsespolitikken.
"Medarbejdere i især vores 0-6-års-institutioner har faktisk nogle ret gode muligheder for at få finansieret efter- og videreuddannelse."
Som seniorpartner i fusionen er det mest sandsynlige, at det bliver Holbæks "måder", der bliver normdannende. Det har Pia Bennetzen det på nogle områder godt med.
"Samarbejdet mellem dagpleje og daginstitutioner er inde i en positiv udvikling. Og så er der det med pædagogernes placering i folkeskolen. Den bidrager for det første og som det vigtigste til at skabe helhed i børnenes hverdag, men også til at fastholde fuldtidsstillinger, hvilket igen betyder, at pædagoger søger dem," noterer Pia Bennetzen.

Succeskriterier. Spørges der til en fælles målsætning - et succeskriterium - for arbejdet i styregruppen, falder svaret "højeste fællesnæver" prompte.
Heri ligger, at det er det bedste fra de nuværende fem "væsener", som skal med over i Holbæk Kommune. For Holbæk kommer den til at hedde, den nye storkommune. Det er allerede besluttet.
Målet om at nå frem til højeste fællesnævner står dog ikke alene som målsætning.
"Hvis vi, når processen er til ende, kan sige, at medarbejdere har haft mulighed for at involvere sig, og kan se, at mange har gjort det, så vil jeg være glad," konkluderer Pia Bennetzen.
Audiensen er ved at være forbi. Styregruppens medlemmer skal videre, ud og slås for kollegerne og børnene. Aftalen bliver, at vi snakkes ved hen under sommerferien, når der efter planen skal foreligge et forslag til, hvordan den nye storkommune skal administreres og ledes. Sidstnævnte - altså den ledelsesmæssige indretning af daginstitutionsområdet - imødeses med spænding.

Mælk og honning. På vej ud til bilen - en Skoda Felicia GLX 1.6 fra 1996 med rust i skærmene - slår det reporteren, at han også bør høre, hvad den muligvis kommende borgmester i den ny storkommune, nuværende Holbæk-borgmester Jørn Sørensen (Radikale), mener om sagerne.
Er det for eksempel helt i skoven at drømme om højeste fællesnævner, sådan som BUPL-tillidsfolkene gør?
"Det afhænger af, hvad der menes med højeste fællesnævner. Er det indholdet, vi taler om, så er jeg med på ideen. Det skal være så godt som overhovedet muligt, men det bliver ikke nødvendigvis ved at være så dyrt som muligt. Fordi vi fem kommuner slår os sammen, kommer gaderne jo ikke til at flyde med mælk og honning. Det, jeg hører, når jeg snakker med medarbejdere og ledere i vores institutioner, er, at de er ikke vil tilbage til regelstyring. De er glade for friheden til at kunne benytte forskellige veje til det samme mål. Desuden er specielt lederne optagede af at bevare den direkte adgang til direktionen og de politiske ledere. Og det er okay med mig," siger Jørn Sørensen, en af kun to radikale borgmestre i landet. Den anden hedder Poul Erik Jensen og residerer i Tølløse, en anden af fusionskommunerne.

Et eksempel, som vil blive fulgt
Børn&Unge har valgt at følge, hvordan arbejdet med at få fem nordvestsjællandske kommuner - Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved og Tølløse - bragt sammen i en enhed spænder af. Ikke fordi denne fusion er specielt opsigtsvækkende, men fordi den tværtimod må antages at være repræsentativ. Sådan, som der arbejdes med sagen her, sådan arbejdes der mange steder.
Første afsnit i beretningen kommer her. Flere følger.

Et eksempel som vil blive fulgt

Børn&Unge har valgt at følge, hvordan arbejdet med at få fem nordvestsjællandske kommuner - Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved og Tølløse - bragt sammen i en enhed spænder af. Ikke fordi denne fusion er specielt opsigtsvækkende, men fordi den tværtimod må antages at være repræsentativ. Sådan, som der arbejdes med sagen her, sådan arbejdes der mange steder.
Første afsnit i beretningen kommer her. Flere følger.

Nøgle til Ny Holbæk Kommune

Indbyggere (2004): Holbæk 34.672, Jernløse 5.948, Svinninge 6.542, Tornved 9.116, Tølløse 9.758.

Børn i dagpasning (2002): Holbæk 3834. Jernløse 606, Svinninge 640, Tornved 960, Tølløse 1076.
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (2003): Holbæk 134.942, Jernløse 121.943, Svinninge 119.538, Tornved 113.550, Tølløse 126.581.

Skatteprocent (2004): Holbæk 20,5, Jernløse 21,4, Svinninge 21,9, Tornved 23,2 og Tølløse 21,3.
Pasningsudgift per 0-10 år 2005: Holbæk 43.798, Jernløse 30.165, Svinninge 32.408, Tornved 34.311, Tølløse 34.678.

Forældrebetaling i børnehave 2003: Holbæk 1340, Jernløse 1430, Svinninge 1395, Tornved 1481, Tølløse 1470.

Borgmestre: Holbæk: Jørn Sørensen (Radikale)
Jernløse: Annica Grønstrøm (Venstre)
Svinninge: Søren Christensen (Venstre)
Tornved: Jens Stenbæk (Venstre)
Tølløse: Poul Erik Jensen (Radikale)