Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 14
Helhedsskole; Børnene er vilde med skolen
På Hattingskolen ved Horsens har de lavet en undersøgelse af børnenes og forældrenes holdning til skolen i de mindste klasser. Resultatet viser en overvældende opbakning til skolen, der siden i sommers har fungeret som helhedsskole
Af: Steffen Hagemann
Undersøgelsens resultater er entydige: Børnene elsker at gå på Hattingskolen, der ligger i byen Hatting lidt vest for Horsens. 81 procent af børnene fra børnehaveklasse til 3. klasse synes, at det er meget godt at gå i skole, 18 procent synes, at det er godt, mens kun 1 procent, svarende til et barn, ikke bryder sig om at gå i skolen.
Og forældrene bekræfter børnenes begejstring. 67 procent af forældrene mener, at deres barn i høj grad er glad for at komme i skole, 27 procent mener, at barnet i nogen grad er glad for at gå i skole.
Ved skoleårets begyndelse gik Hattingskolen i gang med et tre-årigt forsøg med helhedsskolen, der giver alle børn fra børnehaveklasse til 3. klasse en skolegang fra 8-14.
Skoleinspektør Hans Jørgen Skibsted fra Hattingskolen er meget tilfreds med, at 83 procent af forældrene har svaret på spørgeskemaet, men han er også glad for karakteren af svarene:
»Det er rart, at børnene er så positive. Der er også en positiv stemning blandt forældrene,« siger Hans Jørgen Skibsted.
Han har hæftet sig ved, at forældrene har efterlyst mere tid til ro og fordybelse - og mere tid til at spise madpakke.
»Der skal vi blive bedre til at få forklaret, hvad det er, vi gør. Vi har aldrig brugt så meget tid til spisning, som vi gør nu,« fremhæver Hans Jørgen Skibsted.

For lidt leg. Børnenes begejstring falder dog lidt, når spørgsmålet går på skoledagens længde. 42 procent synes meget godt om en seks timers skoledag, 42 procent er neutrale eller synes, det er godt, mens 16 procent ikke bryder sig om skoledagens længde.
I kommentarerne til spørgeskemaet er der såvel børn som forældre, som giver udtryk for, at der er for lidt tid til at lege.
Hvor meget tid bruger I på leg? Halvdelen?
»Nej, ikke halvdelen af tiden. Det kommer også an på, hvordan man definerer leg. Noget undervisning kan jo leges ind. Men børnene har vel fri leg en time om dagen, fordelt ud over hele dagen. Det er så mere nede i de små klasser, det afpasser de selv efter behovet,« siger Hans Jørgen Skibsted.
Forældrene har også svært ved at se, om samarbejdet mellem pædagoger og lærere fungerer. Men en undersøgelse blandt medarbejderne viser, at der er knaster i samarbejdet.
»Det er helt tydeligt, at medarbejderne er mere frustrerede. Det kan være noget helt praktisk som at finde et tidspunkt til mødeaktivitet. Det er blevet skubbet til om aftenen, og det er folk utilfredse med. Men fra næste år bliver det indarbejdet, så alle teams får tid til møder om dagen,« siger Hans Jørgen Skibsted, der skal diskutere resultatet af undersøgelsen blandt medarbejderne på en pædagogisk dag.
»Det er svært, når to faggrupper skal arbejde endnu tættere sammen. De skal lige finde deres ben. Men alle er indstillet på, at man skal få det bedste ud af det. Og vi har tre prøveår til at få løst knuderne op. Det er ikke sikkert, vi kan få løst alle knuderne, men vi skal i hvert fald forsøge at få dem løst,« siger Hans Jørgen Skibsted.

Ny viden. Birgit Højland er leder af Hattingskolens SFO, Fuglereden. Hun mener, at det er meget individuelt, hvordan samarbejdet mellem lærere og pædagoger fungerer.
»Det er meget personbestemt. Der skal være en vilje fra begge sider, og hvis man har den, så kan alt lykkes,« siger Birgit Højland og tilføjer, at samarbejdet generelt fungerer godt nok.
»Vi har da positive oplevelser. Vi synes også, at det fagligt giver et udbytte og ny viden. Det giver os noget at se, hvordan barnet trives i skolen. Vi får et andet forhold til dem, synes vi,« siger Birgit Højland.
Hun er enig med de forældre og børn, der synes, der er for lidt tid til at lege.
»Det er også et sted, vi synes, der skal sættes ind. Det skal vi blive meget bedre til. Vi oplever, at lærerne ikke ret godt kan slippe kontrollen. De er vant til, at alt skal være planlagt. Vi kan bedre acceptere, at der bliver lidt frirum indimellem,« mener Birgit Højland.
Hattingskolen følger op på undersøgelsen ved at indkalde til forældremøde i maj, hvor lærere og pædagoger vil fortælle om fremtidsplanerne for helhedsskolen. l