Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
GUIDE: Sådan skaber du en god hjemmeside
Vi orienterer os over nettet. Derfor er en institutions hjemmeside ambassadør for institutionen, og den skal ikke kun give oplysninger og viden videre. Den skal også signalere kvalitet og professionalisme, mener Skive Kommune, hvor alle institutionerne har oprustet på den del af kommunikationen.
Af: Kurt Balle Jensen
Alle institutioner i Skive Kommune har fået nye hjemmesider. Det gælder også Apoteker Norgaards Børnehave, hvor man har valgt at bruge sin helt egen metode til at skabe hjemmesiden.
»Vi gjorde meget ud af at diskutere, hvem målgruppen er, og hvad hjemmesiden på den baggrund skulle indeholde.Målgruppen er primært kommende forældre, for de nuværende forældre bruger i højere grad vores interne kommunikationssystem,« siger institutionens leder Grethe Bach Jørgensen.
Apoteker Norgaards Børnehave valgte at involvere hele personalegruppen i arbejdet. Alle siderne fra den gamle hjemmeside blev printet ud og diskuteret på et personalemøde.
»Personalet besluttede, at vores hverdag og praksis skal sælges først på hjemmesiden. Så kan vores historiske baggrund og de mere udførlige beskrivelser af vores pædagogik ligge i dybere lag,« siger Grethe Bach Jørgensen.

Vedligeholdelse. Bestyrelsen var også inddraget og nedsatte en arbejdsgruppe, der blandt andet skrev et afsnit om børnefødselsdage og madpakker til hjemmesiden. De besluttede at skabe en levende hjemmeside, en såkaldt karrusel.
»Vi foretrak en bjælke øverst i stedet for en stribe kasser. Bjælkens emner kører af sig selv som en karrusel. På personalemødet skrev vi nye og mere spændende overskrifter til de forskellige emner, og samtidig valgte vi at arbejde så professionelt som muligt med tekst og fotos. Vi vil have en hjemmeside, der ikke skal bruges tid på at vedligeholde, for vi har nok af andre opgaver at se til i det daglige,« siger Grethe Bach Jørgensen.
Hjemmesiden er blevet til i et samarbejde mellem medarbejderne, bestyrelsen og en arbejdsgruppe bestående af lederen og souschefen. Arbejdsgruppen har været på kurser i teknikken omkring hjemmesiden og fået undervisning i, hvordan man skriver aktivt og med et lavt lixtal.

Se resultatet på apotekernorgaard.dk

Sådan gjorde vi
● Vi opbyggede et samarbejde ­mellem arbejdsgruppen, personalet og bestyrelsen. Beslutninger blev taget på personalemøder og bestyrelsesmøder, og arbejdsgruppen førte dem ud i livet.
● Vi printede alt materiale fra den gamle hjemmeside ud og snakkede om det. Hvad ville vi prioritere højt? Hvad skulle være lettest tilgængeligt på hjemme­siden, og hvad skulle ligge i de ’dybere lag?’
● Vi diskuterede, hvem målgruppen er, nemlig først og fremmest potentielle forældre, der ikke i forvejen kender vores institution. Det prioriterede vi teksterne ud fra.
● Arbejdsgruppen fik kursus i teknikken.
● Vi fandt på nye og mere spændende overskrifter til emnerne.
● Vi skrev tekster efter at have fået kursus i formulering.
● Vi lod bestyrelsen stå for tekster om blandt andet børnefødselsdage og madpakker.
● Vi lod en fotograf tage tidløse fotos, så de enkelte sider kunne illustreres med fotos, der passede til teksten.
● Vi gav mulighed for feedback fra målgruppen.
Kilde: Apoteker Norgaards Børnehave, Skive.

Vidste du ...
Det første direkte internetlink ud i rummet blev oprettet den 22. januar 2010, da astronaut T.J. Creamer opdaterede sin Twitterkonto fra den Internationale Rumstation. I dag er det muligt at sende en internetforbindelse til månen, der er hurtigere end internetforbindelsen mange steder i Danmark.
Kilde: Wikipedia: History of the internet, Tv2.dk

Ekspertens gode råd
Andreas Klinke Johannsen rådgiver, holder foredrag og arrangerer workshops om digitale medier. Han er tilknyttet Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Her giver han sine råd til, hvordan man opbygger en god hjemmeside.

Det er en god idé
At være helt klar over, hvem målgruppen er. Hvis der er flere målgrupper (for eksempel både potentielle og eksisterende forældre, jobsøgere etc.), så sørg for at gøre det klart, hvilket indhold der er til hvem. Skriv det helt eksplicit som for eksempel ’Godt at vide, hvis I søger optagelse for jeres barn’ eller ’Information til forældre’.
Kun at publicere det vigtigste. Hvis der er for meget indhold, kan besøgende ikke finde det, de leder efter. Husk at interesserede altid kan ringe eller maile, hvis de ikke finder det, de kom efter. Stræb efter at have én side for hvert emne, og gør den ikke længere end et skærmbillede.
At spørge brugerne, hvad de har brug for. Det er let at spørge for­ældre og andre potentielle brugere, hvad de har brug for på hjemme­siden, og så tage udgangspunkt i det.
At gøre hjemmesiden visuel. Billeder og video skaber nærhed og autenticitet. Det er også ofte lettere at vise, hvad man gør i insti­tutionen, end at beskrive det med ord. Det er helt i orden, at billederne er lidt amatøragtige. De fleste kan godt regne ud, at det ikke er professionelle fotografer, der passer børnene. Men den tekniske kvalitet bør være i orden (belysning, skarphed, motiv i fokus etc.), så man kan se, hvad der foregår på billederne.
At have tydelig kontaktinformation. Undersøgelser viser, at 7 ud af 10 besøg på en gennemsnitlig hjemmeside er for at finde kontakt­information som telefonnummer, mailadresse eller adresse. Placér det på et tydeligt sted, for eksempel i bunden af alle sider og på en selvstændig kontaktside.

Det er en dårlig idé
At skrive, publicere og så glemme det. Hjemmesidens indhold bliver forældet efter et stykke tid, fordi virkeligheden ændrer sig. Kig det ­igennem med faste mellemrum, og justér, når det er nødvendigt.
At bruge løs af billeder, der ligger på nettet. Det er let at finde gode billeder på nettet til at illustrere tekst. Men man kommer hurtigt til at overtræde ophavsret, hvis man uden videre bruger, hvad man finder. Så er det ofte bedre at tage billederne selv. Det samme gælder naturligvis for alt andet indhold.
At lave en alt for sprælsk og interaktiv hjemmeside. En institutions hjemmeside er et vigtigt informationsredskab, som skal fungere godt og effektivt.
At lade kontaktmailadressen være en fællesmail, som ingen tjekker. Beslut hellere, hvem der har ansvaret for at svare på mails, som kommer fra hjemmesiden, og sørg for at få svaret senest en arbejdsdag efter modtagelsen af en mail.
At lave en dyb struktur. Hav hellere så lidt indhold på så få sider, at der ikke er behov for at lave en dyb struktur. Hav gerne som ambition, at alt kan findes med ét klik fra forsiden. Jo flere klik for at finde indholdet, desto flere brugere tabes undervejs.
Kilde: Andreas Klinke Johannsen, andreasjohannsen.dk

Vigtige elementer på hjemmesiden
Forside
Hvorfor er netop vores institution noget særligt?
Børnenes hverdag
Beskrivelse af en almindelig dag. Institutionens pædagogik fortalt gennem eksempler. Information om mad, børnefødselsdage, sundhed, ergonomi og meget mere.
Forældre
Information til nye forældre. Samtaler, samarbejde, forventninger, praktiske oplysninger.
Institutionen
Historien, bygningerne, omgivelserne, politikker, åbningstider og lukkedage.
Om os
Præsentation af personalet, virksomhedsplan, overordnet værdigrundlag med mere.
Bestyrelse
Sammensætning, valg, møder, referater.
Studerende
Målrettet potentielle praktikanter. Indeholder praktikbeskrivelse for pædagogstuderende.
Kilde: Apoteker 'Norgaards Børnehave.

10 råd til at skrive tekster til forældrene
Her får I gode råd om, hvordan I skriver gode tekster til for eksempel hjemmesider og pjecer til forældrene. Det er vigtig, at skrive tekster, alle kan forstå, og med konkrete
eksempler.
  • Kom til sagen med det samme. Gerne allerede i overskriften.
  • Skriv, så modtagerne kan identificere sig med det, I skriver om. Skriv ’børnehaver’ og ’vuggestuer’, og ikke ’daginstitutionsområdet.’
  • Skriv direkte og ikke for indviklet, og undgå ’støvede’ ord som forespørgsel, forinden, vedrørende, i henhold til.
  • Skriv aktivt og ikke passivt. Skriv for eksempel ’Vi spiser frokost klokken 12’ og ikke ’spisning af frokost foregår klokken 12.’
  • Husk at sætte punktum. Undgå for mange indskudte sætninger.
  • Pas på lumske ord, som det ikke er sikkert, alle kender betydningen af. Det er ord som dagtilbud, indskoling, forældrepålæg, videnscenter og visitere.
  • Opløs lange sammensatte ord som for eksempel transportudgifter. Skriv i stedet ’udgifter til transport’.
  • Undgå eller forklar fagudtryk som kompetenceudvikling, kognitiv, strategi, overgange og tværfaglig indsats.
  • Væk med overflødige ord og sætninger. Gør teksten præcis, og brug ikke forkortelser.
  • Skriv læsevenligt med et lix tal på højst 35. Lixberegner kan findes på nettet.
Kilde: Kristian Wiese, journalist, konsulent og underviser. Har gennemført kurser for pædagoger i Skive Kommune i forbindelse med fornyelse af børnehavernes hjemmesider.

Vidste du ...
Teknologien bag internettet har sin oprindelse på MIT (Massachusetts institut for teknologi) i 1960’erne. Det var dog først i starten af 1990’erne, at privatpersoner begyndte at få adgang til internettet.

Den første besked, der nogensinde blev transmitteret via computer, var ’LOG’, fordi brugeren havde forsøgt at skrive ’LOGIN’, men netværket var gået ned på grund af den enorme mængde data, G’et krævede.
Kilde: Wikipedia: History of the internet, makeuseof.com