Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
LEDER. I fritiden bygger vi gode børneliv
Af: Elisa Rimpler
I denne udgave af Børn&Unge kan du læse om byggelegepladserne, der desværre er blevet en sjælden del af vores børns fritidsliv. De har ellers hårdt brug for den livsmestring, som de særlige fritidstilbud bidrager til. De større børns dagligdag er i høj grad styret, sat i skema og præget af den stigende digitalisering – på godt og ondt. Det er ikke alene børn med særlige udfordringer, der føler sig fremmedgjorte, ensomme og deprimerede. Den seneste undersøgelse fra Børns Vilkår viste, at ikke mindre end hvert fjerde barn i 7. klasse mistrives, hvilket har givet genlyd helt ind på Christiansborg.
Mistrivsel kan have mange årsager. Ingen tvivl om det. Men vi er nødt til at diskutere, hvilke børnefællesskaber vi som samfund stiller til rådighed for børn og unge. Angsten for Kinas vækst har flyttet fokus til konkurrence, målstyring og tests. Måske er det det, mange børn reagerer på? Fordi legen har haft for trange kår? Fordi vi ikke har skabt nok plads til børns nysgerrighed, kreativitet, eksperimenter og virkelyst?
I 10’erne blev klubber på stribe nedlagt i lyset af forventningerne til folkeskolereformen. Der blev flyttet to milliarder kroner fra fritid til skole for at skabe mere helhed, og vi pædagoger har siden kæmpet en brav kamp for det fritidspædagogiske element. Ved den nylige ’justering’ af skolereformen blev en del af børnenes dagligdag flyttet tilbage til fritiden. Dog uden at pengene fulgte med. Faktisk udsultes fritidsinstitutionerne fortsat og er i dag reduceret til en kommunal ’kan-opgave’. Og alene i år planlægger kommunerne besparelser for 290 millioner kroner. Resultat: Lukninger, endnu dårligere normeringer og kvalitetsforringelser.
BUPL vil fortsætte kampen for fritiden. Og både Christiansborg og KL er så småt begyndt at lytte efter. Børn og unge har mere end nogensinde brug for det fællesskab og den vigtige øvebane, som et fritidstilbud kan udgøre, når det handler om at lære at mestre og have mod på livet. I fritiden kan vi bygge gode børneliv til glæde for hele samfundet.

Elisa Rimpler