Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 17
Nyt fra a-kassen. Nu kommer alle breve fra BUPL-A i din e-Boks
Fra 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år kunne modtage post fra det offentlige i e-Boks. BUPL-A har besluttet, at a-kassen følger det offentliges praksis.
Af:
Efter 1. november sender a-kassen alle officielle breve til medlemmernes e-Boks og altså ikke længere som papirbreve. Fremover er det med andre ord lige så vigtigt, at du tjekker din e-Boks, som det er at tjekke din papirpostkasse. Et brev i e-Boks har samme juridiske retsvirkning som et papirbrev. Velkomstpakken ved indmeldelse og den første påmindelse om kontingentrestancer kommer stadig som papirbreve. Alle andre officielle breve kommer i e-Boks.

Digital service udbygges
Samtidig udbygger a-kassen den digitale service pr. mail og sms. Det kan være påmindelser om ting, vi allerede har orienteret om tidligere. Det kan være tilbud om møder eller påmindelse om obligatoriske møder, du allerede er indkaldt til – eller noget helt tredje. Derfor er det en rigtig god idé, hvis du sørger for, at vi har dit mobilnummer og en mailadresse, som virker, og som du tjekker jævnligt.

Husk at opdatere
Du skal opdatere din mailadresse og gerne også dit mobilnummer, fx i Den Digitale A-kasse bupl.dk/dda, hvor du kan logge ind med NemID eller pinkode. I hele 2014 kan du også opdatere din mailadresse og dit mobilnummer på kampagnesiden bupl.dk/opdater-mail

Få hjælp og vejledning her
Efter 1. november er e-Boks altså det nye sted, hvor du skal tjekke alle vigtige breve, ikke bare fra a-kassen, men også fra stat, regioner og kommuner.

● Få hjælp til at bruge e-Boks på eboks.dk
● Du får adgang til din e-Boks ved at logge ind med NemID. Få hjælp til NemID på: nemid.dk
● E-Boks tilbyder en gratis app til smartphone og tablet, der giver ­adgang til e-Boks, uden du behøver NemID. Det er nemmere end at læse ­e-Boks-breve på en pc.
● Du kan også få hjælp på BUPL-A’s hjemmeside bupla.dk, eller du kan ringe til et af a-kassens tre team på tlf. 3546 5030.

Kan jeg blive fri?
Du kan blive fritaget for at modtage a-kassens breve i e-Boks, hvis:
● Du lider af en kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer, at du kan kommunikere digitalt med a-kassen.
● Du lider af fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer, at du kan kommunikere digitalt med a-kassen.
● Du har ikke adgang til en computer med internetforbindelse i dit hjem.
● Du er registreret som udrejst af Danmark i Det Centrale Personregister (CPR).
● Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR, jf. CPR-lovens § 6, stk. 1 og 2, men er registreret som værende uden fast bopæl i CPR, jf. CPR-lovens § 6, stk. 4.
● Du er så dårlig til dansk, at du har svært ved at kommunikere digitalt med a-kassen.
● Du har ophold eller bopæl uden for Danmark og derfor svært ved at skaffe eller benytte den digitale signatur, som a-kassen benytter.
● Du bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s.
● Du er midlertidigt afskåret fra adgang til en computer med internetforbindelse på grund af ophold på hospital, plejehjem, indsættelse i fængsel mv.

Hvis du mener, du skal fritages, skal du kontakte a-kassen. Så sender a-kassen en
tro- og loveerklæring, hvor du skal gøre rede for de forhold, der er begrundelsen for fritagelsen. Skriv til BUPL-A, Postboks 0727, 0900 København C,
eller ring på tlf. 3546 5030.