Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 39
PMF - nu kun én beslutning fra fusion med FOA
Knebent flertal på 38 stemmer sender forslag om sammenlægning med Forbundet af Offentligt Ansatte til urafstemning
Af: Ivan Enoksen
Pædagogisk Medhjælper Forbund har i år kunnet fejre sin 30 års fødselsdag. Om det bliver til flere, vil vise sig ud på eftermiddagen fredag den 10. december, når resultatet af urafstemningen om en fusion mellem PMF og Forbundet af Offentligt Ansatte foreligger. Mens der ikke er tvivl om udfaldet af FOA's urafstemning, hersker der til gengæld stor usikkerhed om, hvad pædagogmedhjælperne beslutter sig for, når de sidder over for stemmesedlen derhjemme ved køkkenbordet. En udbredt opfattelse er, at det sagtens kan ende med et nej.
Det var da også kun med hiv og sving, at fusionsforslaget slap over næstsidste hæk før målstregen. Tilhængerne af en fusion kunne på PMF's kongres lørdag den 6. november dog varme sig ved, at deres forventede, meget knebne flertal blev en kende større end forudsagt. Op til kongressen forlød det, at kun 23 stemmer skilte parterne, og på selve kongressen gættede Mogens Beck Madsen, en af modstanderholdets fremmeste talsmænd, på, at der ville være 176 for og 152 stemmer imod forslaget.

Skudt forbi. Resultatet, afleveret klokken 17.35 af mødedirigent Ebbe Jacobsen til en fuldsat og intenst lyttende kongressal, blev, at 182 stemte for, mens stemte 144 imod. Altså en forskel på 38 stemmer.
Ikke mange, men det rakte. Og det gør et plus på 38 stemmer også ved urafstemning. Kongressen vedtog nemlig også en ændring af PMF's love, så der bare skal almindeligt flertal til og ikke det såkaldt kvalificerede flertal på 2/3. For denne ændring stemte 203, mens 122 var imod.

Ønsket og begæret. Til forskel fra sidst PMF lå i fusionsforhandlinger, regnes de denne gang for et godt parti. Mens pædagogerne i BUPL betakkede sig for at komme i forbund med de for hovedpartens vedkommende ikke-uddannede pædagogmedhjælpere, er FOA-folkene anderledes opsatte på at få dem ind i folden. På en kongres i FOA, som blev holdt samtidig med PMF's, stemte 496 for og 78 imod fusionen.
Formanden for FOA, Dennis Kristensen, lægger i øvrigt ikke skjul på, at han betragter en fusion med PMF som et skridt på vejen til samling af hele det pædagogiske område.
"Jeg vil gerne invitere både BUPL og Socialpædagogernes Landsforbund til at skabe en stærk pædagogisk organisation i et fælles forbund for så mange offentligt ansatte som muligt," udtalte Dennis Kristensen således til Politiken dagen efter, at de to kongresser havde vedtaget at sende fusionsforslaget til urafstemning.
Hverken BUPL eller SL har, så vidt Børn&Unge er orienteret, reageret på frieriet.

Det bliver billigere. Siden 1995 har PMF mistet hele 7000 medlemmer, og intet tyder på, at den udvikling står til at vende. Det er årsagen til, at medhjælperforbundet muligvis har fejret sin sidste fødselsesdag.
"Mange af de problemer, vi står over for i dag, vil vi også stå over for i morgen, hvis vi lægger os sammen med FOA. Det afgørende spørgsmål er, om vi bliver bedre rustede til at tage fat på problemerne, og om en sammenlægning bidrager til at skabe bedre vilkår for den faglige organisering og varetagelsen af medlemmernes interesser - eller har den modsatte effekt," sagde forretningsudvalgsmedlem Jakob Sølvhøj, da han på hovedbestyrelsesflertallets vegne anbefalede kongressen at sende fusionsforslaget til urafstemning med en opfordring til medlemmerne om at stemme for det.
Dermed også sagt, at han og flertallet i hovedbestyrelsen mener, at en fusion vil stille pædagogmedhjælperne i en mere fordelagtig position.
"Vi ved, at vi bliver en del af landets største forbund for offentligt ansatte. Vi ved, at vi bliver den største faggruppe i en pædagogisk sektor med mere end 50.000 medlemmer. Vi ved, at vi får flere fagforeninger - og dermed i én forstand kommer tættere på medlemmerne. Vi ved, at vi får flere lokale a-kassekontorer, og vi ved, at det bliver billigere for det enkelte medlem," sagde Jakob Sølvhøj.

En beroligelse. BUPL er af flere grunde ikke tilpas ved udsigten til, at PMF skal gå til FOA. En af de væsentligste er, at FOA's pædagogiske sektor derved får næsten ligeså mange medlemmer som BUPL.
Formentlig som en beroligelse for det bekymrede BUPL sagde Jakob Sølvhøj om netop det forhold:
"Det ville utvivlsomt være selvbedrag, hvis vi bildte os ind, at nu bliver det i fremtiden os, der svinger taktstokken over den faglige og politiske debat på det pædagogiske område. Men vi bliver med over 50.000 medlemmer på det pædagogiske område en organisation, som hverken de kommunale arbejdsgivere eller andre myndigheder kan komme uden om, når der skal diskuteres og forhandles forandringer på det pædagogiske arbejdsmarked. Gør vi vores arbejde ordentligt, vil vi kunne stå betydeligt stærkere end i dag og have et godt udgangspunkt for det samarbejde med BUPL og de øvrige pædagogiske organisationer, som vi naturligvis skal fortsætte."

PMF - en mulighed. Modstanderne af fusionen slår blandt andet på, at et selvstændigt PMF selv sætter dagsordenen og har sit fulde fokus på pædagogmedhjælpernes ansættelsesvilkår, at medhjælpernes indflydelse i et stort forbund med mange forskellige faggrupper er usikker, og at det tætte samarbejde med BUPL bedst vil kunne udvikles med udgangspunkt i arbejdspladsfællesskabet.
Begge parter - både modstandere og tilhængere af fusionen - giver i den skrivelse, som er sendt ud med urafstemningsmaterialet, til kende, at det vil være muligt at forsætte PMF som et selvstændigt forbund. Enige er de også om, at der i så tilfælde skal skæres ned på antallet af fagforeninger og a-kassekontorer.
Hvis forslaget om fusionen med FOA falder ved urafstemning, skal man ikke forvente faneflugt.
"Jeg er - og det tror gælder rigtigt mange - klar til at smøge ærmerne op og gøre, hvad der gøres kan inden for de nye rammer," sagde Jakob Sølvhøj.
Om der bliver brug for det, vides fredag den 10. december sidst på eftermiddagen.