Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
Kontraktstyring kræver synlig ledelse
Efterhånden som flere kommuner indfører kontraktstyring i daginstitutionerne, vokser behovet for uddannelse i synlig ledelse. De første 17 ledere fra Varde Kommune er netop blevet færdig med et efteruddannelsesforløb, som har givet selvtillid og indsigt
Af: John Peters
Kontraktstyring af daginstitutioner er for alvor på vej i kommunerne. Indtil nu har 12 kommuner indført kontraktstyring, hvor daginstitutionernes mål og økonomiske ramme er aftalt ned til mindste detalje. Men det er kun fortroppen af en hel armé af kommuner, som de kommende år vil drive daginstitutioner på lige fod med forbrændingsanlæg, renseanlæg og storkøkkener.
Men kontraktstyringen har efterladt daginstitutionslederne i et tomrum, for ingen har faktisk spekuleret på, at kontraktstyringen stiller betydelige større krav til lederne.

Succes. Som en af de første kommuner har Varde Kommune taget konsekvensen og sendt samtlige ledere fra kommunens 17 institutioner på lederkursus i kontraktstyring. Og det med en vis succes, mener lederne.
Efter en del snak frem og tilbage vedtog byrådet i Varde Kommune i slutningen af 1999, at også daginstitutionsområdet fra starten af 2000 skulle underlægges de nye og på mange måder epokegørende metoder til styring, økonomi og ledelse. Men erfaringerne fra det første år viste, at lederne behøvede efteruddannelse. Kommunen gik derfor sammen med BUPL og Danmarks Pædagogiske Universitet for at udvikle en kursusrække, der meget vel kan danne skole for landets øvrige ledere.
Den første midtvejsevaluering viser nemlig, at institutionslederne har hentet en helt ny indsigt, som de kan anvende i det daglige. De er blevet præ-senteret for en lang række ledelsesteorier, som har vist sig at fungere ganske udmærket i institutionsmiljøet.
Bente Kisbye er leder af børnehaven Tinghøj nord for Varde, og hun føler, at hun nu står bedre rustet til den stærkere og mere centrale lederrolle, som kontraktstyringen blandt andet lægger op til.
»I dag skal vi tage stilling til en række detaljer, som før ikke var vores bord - for eksempel overenskomst, økonomi og lønninger, og selv om vi har fået hjælp fra kommunen undervejs, har det nogen gange været svært at finde vores ben. Efter kurset føler jeg mig bedre klædt på til opgaven, samtidig med at jeg er blevet mere synlig som leder,« siger Bente Kisbye.

Pædagogikken. Selv om kontraktstyring lyder meget hen ad hovedbogholderi og sparekassenusseri, er det stadig børnenes vilkår og hverdag, altså pædagogikken, der er centrum for hele tankegangen bag kontraktstyring af institutionerne. I hvert fald i Varde Kommune. En af de markante forbedringer er, at dialogen med forvaltningen og især politikerne er blevet bedre, mener Bente Kisbye.
Og netop dialogen med den politiske ledelse er en af kernepunkterne i kursusrækken, mener BUPL, der står som medarrangør af kurserne.
»Det er vigtigt for den enkelte leder, at politikerne interesserer sig for, hvad der foregår på den enkelte institution, og at den politiske ledelse er med til at fastsætte målene for arbejdet i institutionerne, siger Ulla Nielsen, der er jurist i BUPLñs ledelsessekretariat.

Pædagogik med decimaler. Kontraktstyringen i Varde Kommune er en skriftlig kontrakt mellem kommunen og samtlige daginstitutioner, og alle mål og rammer, som det hedder i kontrakten, er aftalt ned til mindste detalje. I Bente Kisbyes børnehave i Tinghøj er alle både pædagogiske og økonomiske "nøgletal" fældet ned på papir. Samtlige detaljer er aftalt på forhånd - der er for eksempel afsat 3.880 kr. til uddannelse og 31.000 kr. til ejendomsvedligeholdelse. Lønsummen er afmålt til i alt 1.534.920 kr. - hverken mere eller mindre - og denne lønsum skal dække 5,757 årsværk til fast personale og 0,173 årsværk til vi-karer.
Tallene kan måske virke forvirrende, og det gjorde det også i starten for Bente Kisbye. Men en af fordelene ved kontraktstyring er, at hun som leder - og i samarbejde med personalet - i stort udstrækning selv kan afgøre, hvordan pengene bruges.
»Jeg er fri for at gå til kommunen, hver gang vi står og mangler penge til et projekt eller har nogle idéer, vi gerne vil arbejde med.«
Nogle af punkterne i kontrakten mellem børnehaven i Tinghøj og kommunen tyder også på en forventning fra politikerne om besparelser i driften. Under emnet "Øvrige fokusområder" forpligtiger børnehaven sig ifølge aftalen til at "undersøge muligheden for yderligere nedsættelse af åbningstiden i sommerferien". Under samme punkt ønsker kommunen i øvrigt også "Fokus på at tilrettelægge indsatsen for børn med særlige behov ved institutionerne". Her er pædagogik og økonomi altså koblet nært sammen i aftalen.

Fra teori til virkelighed. Kravene til at drive en børnehave efter kontraktstyring kan ved første øjekast virke forvirrende og modstridende, og nogle af overskrifterne på de kursusmoduler, som institutionslederne har gennemført, hedder: "Coaching som del af den pædagogiske ledelse", "Kontraktstyring og pædagogisk udvikling" og "Arbejdsprocesser og kontraktens virkeliggørelse". At teorien er på plads i kursusoplægget vil ikke være nogen overdrivelse at påstå. Men netop koblingen af teorien til virkelighedens verden i institutionen har været en af de nødvendige elementer ved forløbet, mener Bente Kisbye fra Tinghøj børnehave.
Lederne har lært, at timing er vigtig. De har lært noget om strategier, og den teoretiske del af undervisningen har givet dem ny viden om magtrelationer. De ved nu mere om politikernes arbejdsvilkår, og hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre. Og konkret har teorien betydet bedre og mere tydelige stillingsannoncer, som nu indeholder langt flere reelle informationer og færre "hurra-ord".

&bKursusforløb&/b
De 17 ledere fra Varde Kommune har været gennem et kursusforløb på fem moduler:

1: Den pædagogiske institution i moderniteten
2: Institutionen og det kommunale system
3: Institutionskultur og værdier
4: Institutionens indre liv
5: Kontraktstyringens forankring

Kursusdagene er typisk afholdt fra tirsdag til fredag, og undervisningen afsluttes med et internatkursus over tre dage.