Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
Pædagoger bygger bro. Forbereder flygtninge på livet i DK
Pædagoger er vigtige for flygtningefamiliers forberedelse til et hverdagsliv i Danmark. Ny bog inviterer indenfor i de kommunale asylcentre.
Af: Trine Vinther Larsen
Hvor det tidligere næsten udelukkende var Røde Kors, der oprettede og drev de danske asylcentre, er opgaven i stigende grad blevet kommunal. To tredjedele af asylcentrene drives i dag af fem kommuner, både inden for og uden for kommunernes grænser. Og i takt med at flygtningestrømmen fra især Syrien vokser, ventes flere kommunale centre at skyde op.
Den største kommunale operatør på området er Jammerbugt Asylafdeling, der netop har udgivet bogen ’Gæster i Kommunen’. Første del af bogen fortæller historien om det kommunale asylcentersystem, mens anden del inviterer læseren ind i hverdagslivet for både beboere og de ansatte på asylcentrene. Journalist og antropolog Ulla Stilling Pedersen har skrevet bogen og mener, at ikke mindst pædagoger er vigtige ansatte og samarbejdspartnere for asylcentrene.

Hvilken rolle spiller de?
»Pædagoger gør en kæmpe forskel. På asylcentret i Hanstholm startede man i 2012 en ’babyskole’ for hjemmegående mødre og deres 0-3-årige børn, som pædagogerne tager sig af, mens mor får undervisning. Mange af mødrene havde psykosomatiske lidelser og et højt medicinforbrug, men da de begyndte i babyskolen, kom der et andet indhold i hverdagen og deres medicinforbrug blev markant mindre. Pædagoger er også ofte familiernes første kontakt med livet uden for centrene, når deres børn kommer i den kommunale børnehave eller skole og SFO. Flere steder går børnene på særlige asylhold og udsluses langsomt, og pædagogerne er med til at bygge bro og forberede familierne til et hverdagsliv uden for centrene. Den største pædagogiske opgave er at socialisere asylbørnene og lære dem de regler og redskaber, de skal bruge for at kunne begå sig.«.

Har arbejdet med bogen påvirket dig?
»Ligesom det sker for de ansatte på asylcentrene, så kom asylansøgernes historier til at fylde for mig. Jeg har hørt om tortur i fængsler eller familiers svære flugt, og det har påvirket mig, når nogen har fået opholdstilladelse eller afslag. Min metode til arbejdet med bogen har været deltagerobservation«.

Hvad skal bogen?
»Jeg håber, at bogen kan bidrage til en mere nuanceret og faktuel korrekt debat om flygtninge og asylansøgere. Målgruppen er for alle, der vil klædes på til debatten. Pædagoger, der som nogle af de første møder flygtningene i samfundet, vil få en nødvendig viden om asylsystemet og en bedre forståelse for den baggrund, flygtningefamilierne kommer med«.

Om bogen
’Gæster i Kommunen – et indblik i udviklingen, livet og hverdagen i de kommunale asylcentre’.
Udgivet af Jammerbugt Asylafdeling med støtte fra Udlændingestyrelsen, skrevet af Ulla Stilling Pedersen, 175 sider, Højers Forlag, august 2015. Vejl. pris 179 kr.

Om forfatteren
Ulla Stilling Pedersen er journalist og antropolog. Hun har i perioden maj 2014 til maj 2015 lavet feltarbejde og interview på en række asylcentre, der drives af Hanstholm, Langeland, Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner.