Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 05
Uddannelse: Nu vil de unge være pædagoger
De unge strømmer nu ind på pædagoguddannelserne. For få måneder så det sløjt ud med søgningen, men nu jubler seminarielederne over massiv søgning. Forklaringen skal findes i finanskrisen.
Af: Maria Frank
De seneste fire måneder har mange af landets pædagogseminarier oplevet en kraftig stigning i antallet af ansøgere. Især i provinsen er tendensen slående, viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget. Det er blandt andet finanskrisen, der har fået flere til at vælge pædagoguddannelsen, lyder forklaringen fra uddannelsesstederne.

Udviklingen er især markant på University College Nordjylland. Hvor der i starten af skoleåret så ud til at blive mange tomme pladser på pædagogholdene, har en stor tilstrømning af ansøgere i de seneste måneder betydet, at dekan for de pædagogiske uddannelser Nils-Georg Lundberg nu kan melde næsten fuldt hus.

»I starten af efteråret havde vi omkring 60 tilmeldte i Aalborg, der har kapacitet til 150, og blot 12 tilmeldte i Hjørring, som kan rumme 60 elever. Så vi var begyndt at tænke på at nedjustere vores budgetter,« fortæller Nils-Georg Lundberg.

Men sidst på efteråret strømmede ansøgningerne ind, og kort før studiestart er der nu 52 tilmeldt på pædagoguddannelsen i Hjørring, og flere end 150 tilmeldte i Aalborg. Nu er der ligefrem en venteliste til uddannelsen.

»Vi har i det store hele fuldt hus, og det er et par år siden, vi har kunnet sige det«, fortæller en tilfreds Nils-Georg Lundberg.

Ekstrem tilmelding. Selvom pædagogstudiet traditionelt er et studium, hvor der løbende kommer tilmeldinger, har forløbet denne gang ifølge Nils-Georg Lundberg været helt ekstraordinært.

»Det har været ekstremt i år. Bare efter nytår har vi fået 15-20 tilmeldinger både til Hjørring og Aalborg. Normalt får vi så godt som ingen i januar,« siger Nils-Georg Lundberg.

Forklaringen skal ifølge dekanen både findes i en øget profilering af studieretningerne, men også i den aktuelle finanskrise.

»En del unge har forestillet sig, at de skulle holde et sabbatår, inden de læste videre, men nu er det ikke helt så nemt at fastholde et ufaglært job, og så vil de hellere i gang med en uddannelse,« siger Nils-Georg Lundberg.

»Samtidig tror jeg, den lave arbejdsløshed i faget tiltrækker de unge. Det gør indtryk, når de kan læse, at der er omkring 1.000 ledige stillinger som pædagog.«

8 ud af 10 oplever tilgang. Aalborg og Hjørring er ikke de eneste uddannelsessteder, der har oplevet en massiv tilgang i løbet af efteråret. Børn&Unge har lavet en rundspørge til ti seminarier i hele landet, og heraf har otte oplevet en tilgang.

Det sker især i provinsen, hvorimod billedet er mere broget i hovedstadsområdet: Frøbelseminariet på Frederiksberg er fuldt booket op og henviser elever til andre seminarier, hvorimod både Københavns Pædagogseminarium og Pædagoguddannelsen Nordsjælland har oplevet en tilbagegang.

Men i Jylland melder Viborg, Kolding, Århus og Randers alle om en kraftig stigning af ansøgere i løbet af efteråret. Det samme gør den pædagogiske uddannelse i Odense. Her havde man ellers, ligesom i Aalborg, frygtet alt for mange tomme stole på februar-holdet.

»I sommer havde vi kun 30 tilmeldt studiestart 1. februar. For at det ikke skulle blive for ensomt for dem, valgte vi at flytte 30 af dem, der ellers skulle starte 1. september, hen på februarholdet. Men i løbet af efteråret er de 60 elever pludselig blevet til 180,« fortæller Lars Lynge Nielsen, ledende studierektor for pædagoguddannelsen i Odense.

Tilgangen er kommet jævnt siden oktober, og selv­om man endnu ikke kender den præcise årsag til de mange sene tilmeldinger i Odense, kan man nikke genkendende til erfaringerne fra Aalborg omkring finanskrisens indvirkning på antallet af ansøgere:

»Vi har fået opkald fra folk, der siger: Jeg er blevet fyret, så kan jeg ligeså godt komme i gang med den uddannelse,« siger Lars Lynge Nielsen.

Fællesskab i fokus. I BUPL er man glad for udviklingen, men ikke overraskede over, at folk søger over mod job med mere bløde værdier lige nu.

»Det falder godt i tråd med, hvad vi havde forventet. Når det går fremad, er folk mere individuelt orienteret, men når krisen banker på, kommer fællesskabet i fokus,« siger forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann, der har ansvaret for uddannelsesområdet i BUPL.

Pædagoguddannelsen er traditionelt en uddannelse, der er følsom over for samfundskonjunkturerne, og antallet af studerende er hurtigt til at gå op og hurtigt til at gå ned. Men Allan Baumann håber, at man kan fastholde interessen for pædagoguddannelsen blandt de unge.

»I BUPL gør vi det ved at udvikle vores professionsarbejde. Det vil sige, at vi sætter fokus på, hvad pædagoger ved, kan og gør, hvad pædagogisk arbejde er, og hvilken betydning det har for samfundet – vel at mærke når samfundet stiller de rigtige rammer og muligheder til rådighed,« siger han.

Sådan ser landet ud på pædagoguddannelserne

Pædagoguddannelsen i Viborg
Frem til 10. december var der blot 11 til studiestart i Viborg. Nu er der 40, hvilket er, hvad seminariet har budgetteret med.

Pædagoguddannelsen i Kolding
Man regnede ikke med fuldt hus til studiestart i februar, men i løbet af efteråret er ansøgningerne strømmet ind, og nu er alle 64 pladser besat.

Pædagoguddannelsen i Århus og Randers
Efter sommerferien manglede der studerende til et hold i begge byer. Men pladserne er besat i løbet af efteråret, og begge uddannelser kan nu melde om fuldt hus.

Pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring
For fire måneder siden var der 60 tilmeldte i Aalborg og 12 i Hjørring. I dag er der over 150 tilmeldte i Aalborg og 52 i Hjørring.

Pædagoguddannelsen i Odense
Har siden oktober oplevet et stigning fra 60 tilmeldte til 180. Her er plads til 200 elever, og man håber, de sidste 20 pladser bliver besat inden studiestart.

Frøbelsseminariet på Frederiksberg
Seminariet har 124 tilmeldte og ikke plads til flere. Seminariet har haft en lille venteliste, men henviser nu ansøgere til andre seminarier.

Københavns Pædagog seminarium
Seminariet har oplevet en tilbagegang. Normalt opretter de fire klasser, men der har været en del frafald i løbet af efteråret, hvilket har resulteret i, at seminariet må oprette en klasse færre end normalt.

Nordsjælland
Der har været en turbulent periode på grund af sammenlægningen mellem Hillerød, Skovtofte og Danner-seminariet, Det kan have været en medvirkende årsag til fald i ansøgninger.