Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 03
Kommuner sløser med forureningsindsats
Mange børneinstitutioner får stadig intet at vide om, hvordan de skal omgås forurenet jord. Kommunerne havde ellers lovet at få styr på rådgivningen i 2008. Men en ny undersøgelse viser, at kommunerne løber fra deres løfte. Både S og K vil have miljøministeren til at gribe ind.
Af: Gitte Rebsdorf
Børn i mange af landets institutioner risikerer fortsat at lege i jord, der er forurenet med bly og tjære. Kommunerne har ellers siden 1. januar 2008 haft pligt til at rådgive institutionerne om, hvordan de skal undgå sundhedsskadelig kontakt med lettere forurenet jord.
Men da Miljøstyrelsen sidste sommer foretog en undersøgelse blandt kommunerne, viste det sig, at kun 43 procent af kommunerne levede op til den forpligtelse. Dengang lovede 29 kommuner dog at få styr på rådgivningen inden udgangen af 2008. Nu viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget til disse kommuner, at kun 12 ud af 29 kommuner har holdt, hvad de lovede sidste sommer.
Det ryster formanden for Kommunernes Landsforenings (KL) teknik- og miljøudvalg, Jens Stenbæk (V).
"Det er ikke godt nok, og jeg har svært ved at forstå, hvorfor kommunerne stadigvæk ikke har styr på rådgivningen. Det burde være en overkommelig opgave, og det er uacceptabelt, at de ikke holder, hvad de selv lover. Derfor vil jeg tage kontakt til KL for at få gjort noget ved problemet," siger Jens Stenbæk, der også er borgmester i Holbæk Kommune.

Kritik fra Christiansborg. Da Miljøstyrelsen offentliggjorde sin undersøgelse i november sidste år, blev problemet med jordforurening i børneinstitutioner nedtonet. Styrelsen skrev, at kommunerne var i fuld gang med at få styr på deres rådgivning, og at langt de fleste kommuner havde planer om at sætte den i gang i 2008.
Men det har nu vist sig ikke at holde. Kritikken fra Christiansborg er da også hård. Både Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti er så utilfredse med kommunerne, at de vil have miljøminister Troels Lund Poulsen (V) på banen.
"Det er uacceptabelt, at kommunerne stadig ikke lever op til deres rådgivningspligt. Det er grundlæggende vigtigt, at vi kan sende vores børn i børnehave uden at være bekymrede. Derfor skal kommunerne få forholdet bragt i orden. Jeg vil tage sagen op over for miljøministeren," siger miljøordfører i Det Konservative Folkeparti, Per Ørum Jørgensen.
Jordforureningsloven blev ændret under tidligere miljøminister Connie Hedegaard (K). Ændringen blev vedtaget i maj 2006 og indebar, at man fra politisk hold accepterede, at jorden i visse områder af landet er lettere forurenet.
Det er typisk i byområder, som er forurenede af mange års industri og trafik. Men samtidig fik kommunerne pligt til at rådgive borgerne - og herunder børneinstitutionerne - om, hvordan det er muligt at undgå sundhedsskadelig kontakt med jorden.
Selv om det er flere år siden, at loven blev vedtaget, lever kommunerne fortsat ikke op til sin forpligtelse. Socialdemokraternes miljøordfører, Torben Hansen, er enig i, at miljøministeren må på banen.
"Det kan ikke være meningen, at der skal sanktioner til for at få kommunerne til at overholde loven. KL bør øjeblikkeligt kontakte de kommuner, som ikke har styr på rådgivningen. Ellers vil Socialdemokratiet bede miljøministeren tage sagen op over for kommunerne," siger Torben Hansen.

Nem rådgivning. I undersøgelsen, som Børn&Unge har foretaget blandt de 29 kommuner, har 11 kommuner svaret nej, når de er blevet spurgt, om de har rådgivet i 2008, sådan som de har lovet. Tallet kan dog være højere, for trods mange rykkere på både mail og telefon har det ikke været muligt at få svar fra 5 kommuner. 12 kommuner har svaret, at de har rådgivet.
For langt de fleste af disse kommuner har rådgivningen været en overkommelig opgave. I mange tilfælde nøjes kommunerne med at sende en pjece fra Miljøstyrelsen til de berørte institutioner. Det mener man dog ikke er tilstrækkeligt i Århus Kommune.
"Pædagoger er fagfolk på deres område og ved formentlig ikke så meget om jordforurening. Derfor er det vigtigt at komme ud og tale med institutionerne. Vi har besøgt samtlige af de 14 lokaliteter i den ydre bykerne, hvor vi ved, der er forurening. Hvis vi blot havde sendt et brev eller mail, kunne man frygte, at der ikke var sket så meget", siger biolog i kommunens afdeling for natur og miljø, Bo Utoft.
Socialdemokraternes miljøordfører, Torben Hansen, er chokeret over, at de fleste kommuner blot nøjes med at sende informationsmateriale til institutionerne. Det er alt for mangelfuldt, mener han.
"Kommunerne bør sende en fagperson ud i de institutioner, hvor der er forurening, og så må de sammen finde en løsning. Det er ikke nok at overlade problemet til personalet i børneinstitutionerne," mener Torben Hansen.

Spændende legepladser. I Århus er pligten til at rådgive børneinstitutionerne om jordforurening endt med at blive et spændende projekt.
"Vi har talt med personalet om, hvad vi kan gøre. Det handler jo om at undgå kontakt med jorden. Det kan enten ske ved, at vi fjerner den forurenede jord. Men de steder, hvor forholdene er til det, er det også muligt at få en helt ny legeplads. Der er for eksempel nogle institutioner, som ligger i et kuperet området og i disse tilfælde giver det god mening at bygge terrasser oven på den forurenede jord. Det kan give nogle ganske spændende legepladser," fastslår biolog i Århus Kommune, Bo Utoft.

Børn er særligt udsatte
Flere end 3000 børneinstitutioner ligger i områder, hvor jorden er lettere forurenet. Sundhedsrisikoen er ganske vist minimal, når det drejer sig om lettere forurenet jord. Men som beskrevet tidligere i Børn&Unge, så er jordforurening og børn en giftig cocktail. Børn er særligt følsomme over for forurening med for eksempel bly og tjære. De får jord på sig, og helt små børn putter det gerne i munden. Samtidig er børn på grund af deres fysiske størrelse mere udsatte end voksne. Tjære er kræftfremkaldende, og bly kan skade intelligensen.

Har kommunen holdt sit løfte?
Børn&Unge har spurgt 29 kommuner, om de har rådgivet børneinstitutioner om forurening i 2008. Da Miljøstyrelsen sidste år spurgte samtlige kommuner, om de havde rådgivet om forurening, svarede disse 29 kommuner nej, men lovede samtidig at de ville gøre det inden udgangen af 2008.Assens Kommune har i stedet undersøgt alle institutioner i lettere forurenede områder og de steder, hvor der er fundet forurening, er den ved at blive ryddet op.

Andre 8 kommuner har lovet, at de vil få styr på rådgivningen i 2009. Det er Horsens, Samsø, Vejle, Sønderborg, Middelfart, Esbjerg, Billund, Kalundborg. Det fremgår af undersøgelsen fra Miljøstyrelsen. Kilde: Miljøstyrelsen, Børn&Unge