Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 12
Nyt fra a-kassen. Velkommen til nyuddannede pædagoger
Er du en af vores ca. 600 nyuddannede kolleger, så tillykke med uddannelsen. BUPL-A er den billigste a-kasse, man kan være medlem af som pædagog. Oveni får du en a-kasse, der kender det pædagogiske arbejdsområde ud og ind.
Af:
Som nyuddannet kan du komme ind i a-kassen på 3 forskellige måder:
1. Hvis du melder dig ind i a-kassen 12 måneder, før uddannelsen slutter, har du ret til dagpenge fra første ledighedsdag.
2. Hvis du melder dig ind i a-kassen senest 14 dage efter sidste eksamensdato, gælder din dagpengeret fra én måned efter sidste eksamensdag.
Meld dig ind på bupl.dk/blivmedlem
I begge tilfælde får du dimittendsats, ca. 14.200 kr. pr. måned.
3. Hvis du har dagpengeret med fra tidligere beskæftigelse, kan det måske betale sig for dig at videreføre den gamle dagpengeret.
Læs mere på bupl.dk/nyuddannet

Hvis du bliver ledig
● Første ledighedsdag skal du melde dig ledig i jobcenteret på jobnet.dk
● Umiddelbart derefter skal du udfylde en ledighedserklæring i Den Digitale A-kasse.
● Herefter skal du hver måned udfylde et dagpengekort, hvor du oplyser, om du har haft arbejdstimer, holdt ferie, været syg m.m. Når vi har behandlet din ledighedserklæring, får du besked. Herefter kan du bruge Den Digitale A-kasse til at udfylde dagpengekortet.
● Hvis du er ledig, kan du få nedsat dit forbundskontingent til BUPL.
Læs mere på bupl.dk/nyledig

Sådan bruger du BUPL-A
Brug BUPL-A’s hjemmeside og BUPL’s Digitale A-kasse. Du kan logge ind med NemID eller med pinkode, som du kan få tilsendt fra login-vinduet, hvis vi har din mailadresse eller mobilnummer. BUPL-A’s tre team har forskellige opgaver:
● Dagpengeteamet: Spørgsmål om ledighed, alle former for ydelser (dog ikke efterløn), supplerende dagpenge, arbejdsgivergodtgørelse, arbejdsophør, karantæner m.m.
● Jobteamet: Spørgsmål om CV- og rådighedssamtaler, lokale arbejdsmarkedsprojekter, jobformidling m.m.
● Efterløns- og ferieteam: Spørgsmål om efterløn, herunder vejledning forud for efterløn, efterlønsbevis, ferie på efterløn, fradrag i pensioner og ferie med dagpenge m.m.
Læs mere på bupl-a.dk

Brug bupljob.dk til at søge job
Har du endnu ikke fundet et godt job, anbefaler vi, at du benytter bupljob.dk