Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 19
Sygemeldt: Kommunen vil hugge Helles pension
Syge og arbejdsløse på kontanthjælp risikerer, at kommunen går på strandhugst i deres arbejdsmarkedspensioner. Det har Helle Vittrup oplevet. Og hun føler sig ydmyget.
Af: Ulla Nygaard
En dag i starten af oktober får pædagog Helle Vittrup et brev fra Hjørring Kommune. I brevet står der, at hendes kontanthjælp vil blive stoppet. Hun skal i de næste otte en halv måned leve af sin arbejdsmarkedspension.
»Jeg troede ikke, at kommunen måtte stoppe kontanthjælpen og bestemme, at jeg skal hæve min arbejdsmarkedspension,« siger en frustreret Helle Vittrup.
Men sådan fortolker nogle kommuner para­grafferne i dag. Hvis en pensionsordning kan hæves – og det kan den ofte i helt særlige tilfælde – skal den også hæves, mener de.
»Vi får flere og flere henvendelser fra medlemmer, der er på kontanthjælp, og som bliver bedt om at hæve deres arbejdsmarkedspension for at forsørge sig selv,« siger medlemschef i Pædagogernes Pensionskasse (PBU) Lene
Mortensen.

Et modtræk. Men det skal være slut nu. Kommunernes krav om, at kontanthjælpsmodtagere skal bruge deres arbejdsmarkedspensioner, har fået PBU til at ændre reglerne. Fremover vil det ikke længere være muligt at hæve opsparingen i utide.
»Det vil aldrig igen blive aktuelt for vores medlemmer, at de kan blive tvunget til at hæve deres opsparede depot, siger medlemschefen, som dog bemærker, at medlemmer med færre end 25.000 kroner i deres depot stadig kan få pengene udbetalt.
»Formålet med en arbejdsmarkedspension er ikke en midlertidig finansiering af medlemmernes forsørgelse, når de bliver syge eller ledige. Formålet er at sikre vores medlemmer den højest mulige pension,« siger Lene
Mortensen.

Blev kørt ned. Helle Vittrups historie startede i december 2005, hvor hun blev kørt ned af en personbil, da hun gik over for grønt lys. Efter lang tids sygemelding fik hun revalidering og blev videreuddannet som talepædagog.
»Da jeg blev færdig med uddannelsen for halvandet år siden, skulle jeg vurderes til et fleksjob, fordi mit højre knæ blev ødelagt ved ulykken. I forvejen har jeg slidgigt i venstre knæ og har vanskeligt ved at gå og stå i længere tid ad gangen,« forklarer pædagogen fra Nordjylland.
I dag er Helle Vittrup på kontanthjælp. Hun har ofte rykket for at komme i arbejdsprøvning og få vurderet sin arbejdsevne, så hun kan komme videre i sit liv i et eventuelt fleksjob.
Men det er endnu ikke lykkedes.
Helle Vittrup er alene med to hjemmeboende børn, og den lille familie må klare sig for mindre end 9000 kroner om måneden. Det er, hvad der er tilbage af kontanthjælpen efter skat.
Da Helle Vittrup sidste år fik en ekstra varme­regning på 3500 kroner, var hun nødt til at bede kommunen om ekstra hjælp.
»Det var her, at kommunen fik øje på min arbejdsmarkedspension. Jeg måtte skrive under på, at kommunen kunne undersøge alle mine økonomiske forhold, fortæller Helle Vittrup, som følte sig ’totalt ydmyget’.
Hjørring Kommune kastede i første omgang blikket på en privattegnet kapitalpension på 12.000 kroner. Kommunen forlangte, at den blev hævet. Efter en statsafgift på 60 procent var der 4800 kroner tilbage. Med de penge blev varmeregningen betalt.
»Men nu havde kommunen også fået øje på mine to arbejdsmarkedspensioner,« fortæller Helle Vittrup.

Først sagde de ja. Helle Vittrup har en opsparing på 124.000 kroner i PBU. I PKA, hvor hun har sparet op som socialpædagog, står der 62.000 kroner.
Først sagde begge selskaber, at Helle
Vittrups opsparinger kunne hæves i utide.
Men det var ikke med pensionsselskabernes gode vilje. Derfor gik PBU og PKA i gang med at undersøge, hvordan de kunne sætte en stopper for, at kontanthjælpsmodtagernes pensioner drænes ufrivilligt. Det er nu lykkedes for begge selskaber, og i PBU træder ændringen i kraft 1. januar 2013.
PBU har rejst en pensionssag for Helle Vittrup. Ifølge pensionskassens regler kan man ikke hæve opsparingen, mens sagen står på, så lige nu er arbejdsmarkedspen­sionen fredet, og Helle Vittrup får kontanthjælp.
Hvis pensionssagen varer til 1. januar, kan kommunen ikke røre hendes – og mange andre pædagogers – arbejdsmarkedspension.

PENSION OG KONTANTHJÆLP
Din pensionsopsparing kan være i fare, hvis du kommer på kontanthjælp. Når kommunen vurderer din økonomi, indgår din opsparing til pension i regnestykket. En privat kapitalpension kan som regel hæves (tilbagekøbes) inden pensionsalderen, mod at du betaler en statsafgift på 60 procent. Kommunen vil forlange, at du hæver opsparingen, hvis det kan lade sig gøre. Det vil fremgå af din aftale med bank eller pensionskasse, om du kan hæve i utide.
Kommunerne arbejder efter princippet: Kan den hæves, skal den hæves og gå til forsørgelse.
Derfor har mange pensionsselskaber efterhånden lukket for muligheden for at hæve arbejdsmarkedspensioner i utide, senest Pædagogernes Pensionskasse.
Der er en bagatelgrænse på 50.000 kroner, når din pensionsopsparing vurderes. Er din opsparing mindre, vil kommunen ikke forlange, at du hæver den.
De første seks måneder på kontanthjælp er en karensperiode, hvor kommunen heller ikke forlanger, at du hæver din pensionsopsparing.
Reglerne er mere end 10 år gamle. Det nye er, at kommunerne fortolker reglerne sådan, at arbejdsmarkedspensioner nu også betragtes som formue, som skal realiseres og bruges til forsørgelse, hvis de kan realiseres.
Beskæftigelsesministeren fastsætter reglerne ifølge lov om aktiv socialpolitik § 15: ’Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der ses bort fra formue i form af kapitalpensioner, anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret’.

BUPL: Det er ikke meningen
Det er helt urimeligt, at kommunerne tager pensionen fra kontanthjælpsmodtagere, mener BUPL.
Det er fuldstændig urimeligt, at kommunerne kan ændre forudsætningerne for ens livsforløb, mener faglig sekretær i BUPL Lis Pedersen.
Hun er fortørnet over, at de lønkroner, som er gået til en pensionsopsparing, kan tabes, hvis man bliver syg eller ledig på kontanthjælp.
»Vi betaler skat, så vi kan hjælpe mennesker i nød. Det kan ikke være meningen, at vi skal bruge vores opsparede pensionskroner til at leve for som syge eller
ledige,« siger hun.
Lis Pedersen er tilfreds med, at PBU nu sætter en stopper for, at kommunerne kan gå på strandhugst i syge og lediges kontanthjælp.
»Jeg forstår slet ikke tænkningen i kommunerne. De får jo andre udgifter, når borgerne når pensionsalderen og ikke har pension. I dag bliver vi alle opfordret til at spare op til pensionsalderen, så vi kan klare os,« siger hun.
Lis Pedersen er opmærksom på, at kommunerne er klemt økonomisk.
»Men de må presse opad i systemet i stedet for at presse de svageste. Ingen mennesker beder jo om at komme på kontanthjælp. De fleste vil gerne tilbage i job og arbejde så meget, de nu kan,« siger hun.

Så mange penge ville Helle Vittrup miste
Helle Vittrup har en opsparing på 124.000 kroner i Pædagogernes Pensionskasse (PBU) og en opsparing på 62.000 kroner i PKA. Hvis hun var blevet tvunget til at hæve opsparingen og bruge pengene på at forsørge sin familie, ville hun skulle betale en statsafgift på 60 procent af det samlede beløb på 186.000 kroner. Der ville være knap 75.000 kroner tilbage, som Hjørring Kommune vurderede, at Helle Vittrup og hendes to børn kunne klare sig for i otte en halv måned, hvor hun så ikke fik kontanthjælp.