Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 31
Undervisningsassistenter: Ufaglært fik jobbet
Mads Elsborg, der har en HF-eksamen, scorede jobbet som undervisningsassistent på Hunderup Skolen foran seks pædagoger og 21 lærere.
Af: Niels Ole Quist og Morten Nøhr Mortensen
Mads Elsborg var i konkurrence med 163 andre, da han søgte stillingen som undervisningsassistent på Hunderup Skolen i Odense.
Blandt ansøgerne var 21 skolelærere, to psykologer og seks pædagoger.
21-årige Mads Elsborg, der er ufaglært, løb med jobbet.
"Jeg tror, jeg fik det, fordi jeg er sympatisk, og fordi ansættelsesudvalget kunne fornemme, at jeg gerne vil det dér med børn," siger Mads Elsborg.
Men er du ikke med til at presse pædagoger og andre kvalificerede ansøgere ud?
"På sin vis kan jeg godt forstå pædagogerne. Men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal håndtere den diskussion. Selvfølgelig har pædagoger visse redskaber, de kan tage i anvendelse, men jeg føler mig ikke svækket i forhold til dem. Hvis der er noget, jeg ikke kan, så kan jeg få hjælp. Det kræver jo ikke en pædagogisk uddannelse at afgøre, hvem af eleverne, der kræver mere opmærksomhed. Det er som regel dem, der ikke kan sidde stille og stryger rundt i klassen," svarer Mads Elsborg.
Han forklarer, at rollefordelingen er helt klar i klassen:
"Læreren er chefen. Jeg er bare de ekstra hænder."
Du er lige færdig med HF. Har du tænkt dig at tage en uddannelse?
"Jeg kunne godt se mig selv som lærer, men nok ikke som pædagog," svarer Mads Elsborg, som har en mor, der er uddannet pædagog.


Hvorfor ikke en skaraldemand

Konservativ politiker i Viborg Kommune er klar til at ansætte alle som undervisningsassistenter på skolerne. Alle andre end pædagoger
"Undervisningsassistenter kan være hvem som helst: en tømrer, en buschauffør, en skraldemand. Ja, hvorfor egentlig ikke en skraldemand?" Sådan spørger ungdomsskoleinspektør Søren Pape Poulsen, der er konservativ formand for Viborg Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg.
Han støtter varmt den linje, som skoleforvaltningen i Viborg har lagt med ikke at ansætte pædagoger som undervisningsassistenter.
"Som politikere kan vi jo ikke bestemme, hvilket fagpersonale, der skal bruges i de forskellige jobfunktioner. Men jeg kan kun tilslutte mig beslutningen om, at det er alt andet end pædagoger, vi har brug som undervisningsassistenter," siger han.
Men hvis du mener, der kan ansættes en skraldemand, hvorfor så ikke en pædagog?
"Fremskrivningerne viser, at vi får brug for alle de pædagoger, vi har. Dem skal vi bruge til at udføre pædagogarbejde."
Men er det her ikke netop pædagogarbejde?
"Nej. Det er slet ikke idéen. Undervisningsassistenten skal være et sæt ekstra hænder for læreren - og han eller hun skal hjælpe med de praktiske ting. Det er ikke et job, der kræver en pædagogisk uddannelse."
Det er vel også et spørgsmål om, at kommunen sparer penge ved at ansætte ufaglært arbejdskraft?
"Jeg kan da ikke lægge skjul på, at der også er økonomi i det her."
Men er det først og fremmest penge, det drejer sig om?
"Nej."

BUPL: Ordningen må ikke misbruges

BUPL følger nøje skolernes forsøg med de nye assistenter. Hvis ordningen misbruges, må politikerne se den efter i sømmene, siger BUPL-forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann.
Prøveordningen med undervisningsassistenter skal ikke misbruges til at 'smugle' billig arbejdskraft ind i folkeskolen til at udføre pædagogiske opgaver.
Det understreger faglig sekretær og medlem af BUPL's forretningsudvalg Allan Baumann.
"Det her er nyt og derfor særdeles interessant. Endnu er det for tidligt at sige, hvor ordningen lander, og hvilke opgaver de nye undervisningsassistenter reelt kommer til at udføre. Men det er vores holdning, at hvis der bliver tale om opgaver af fortrinsvis pædagogisk tilsnit, så skal jobbene også bestrides af pædagoger - eller måske lærerstuderende," siger Allan Baumann.
Han understreger i samme åndedrag, at BUPL ikke vil forsøge at klamre sig til de nye job, hvis det viser sig, at opgaverne for undervisningsassistenterne hovedsagligt bliver af praktisk karakter, altså som hjælpende hænder.
"Det vil ikke være i vores interesse at få defineret tavlevask og den slags som pædagogisk arbejde. Vores pædagoger er ikke assistenter for
nogen, men en faglært arbejdskraft, der kommer med selvstændige, skarpe kompetencer som i dette tilfælde kan supplere lærerfagligheden på for eksempel det sociale område og på de interaktive relationer eleverne imellem," siger Allan Baumann.
Han er overrasket over, at nogle kommuner på forhånd fravælger pædagoger i ansøgningsbunkerne.
"Ordningen skal jo evalueres. Og hvis det viser sig, at der sidder en masse uuddannet arbejdskraft og udfører uddannet arbejde, må politikerne se nærmere på ordningen. Jeg tror heller ikke, at forældrene vil finde det hensigtsmæssigt," siger Allan Baumann.