Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 42
BUPL Storstrøms Amt; Skæld ud til regeringen
Et historisk lavt fremmøde og en historisk stille forsamling resulterede i en historisk hurtig generalforsamling, da BUPL Storstrøms Amt mødtes onsdag i sidste uge og skældte ud på regeringen
Af: Stine F. Mathiasen
Kun 66 medlemmer havde fundet vej til Medborgerhuset i Vordingborg, da BUPL Storstrøms Amt afholdt deres årlige generalforsamling. Det er et historisk lavt fremmøde, og formand Ulla Smedegaard har følgende bud på årsagen:
"Jeg tror, at det er på grund af de aktiviteter, der er i kommunerne for tiden. Folk går til rigtigt mange medlemsmøder, og så har de måske lige valgt det her fra," siger hun.
Samtidig fortæller Ulla Smedegaard, at det også var den mest stille generalforsamling, hun har oplevet i sine ti år som formand. Der var ikke ret mange, der sagde noget, og de få, der gjorde, viste opbakning til bestyrelsen, så det medførte ikke den store debat. Generalforsamlingen var gennemført på tre timer. Historisk hurtigt, ifølge formanden.

Skæld ud. Formandens beretning handlede grundlæggende om, den situation regeringen har bragt pædagogfaget i.
"Det var en barsk omgang, at fremlægge beretningen i år, for vi er under et stort pres fra regeringen," siger Ulla Smedegaard.
Derfor var der også meget skæld ud til regeringen. De forpligtende læreplaner med fokus på indlæring, som regeringen har planer om at indføre i alle landets vuggestuer og børnehaver fra næste sommer, fik et par negative ord med på vejen.
Et andet eksempel på, at fagligheden er under pres, er ifølge Ulla Smedegaard, de mange ledelsesforsøg, der bliver foretaget rundt omkring i kommunerne.
"Det er tydeligt, at kommunerne tager de lette løsninger. Det virker som et forsøg på at løse et selvforskyldt problem, der er kommet på grund af decentraliseringen. Det er for nemt at sige, at lederne ikke er gode nok til jobbet og derfor kaste sig ud i fællesledelse eller områdeledelse i stedet. Derfor har vi sagt, at vi tager afstand fra ledelsesforsøg, indtil det virker mere som om, at det rent faktisk bliver gjort for at gøre forholdene bedre for ledere og institutioner," siger hun.
Til sidst blev kommunernes måde at arbejde med budget også kommenteret. Formanden lagde vægt på, hvordan kommuner ofte først lægger forslaget til budget ud næsten samtidig med, at de bliver forhandlet. Det giver kun otte dage til indsigelser.
"Vi kan jo ikke konkludere, at det er en bevidst strategi fra kommunernes side, men det lugter," siger hun.
Derfor lagde beretningen vægt på, at det at arbejde med budget ikke er en årlig begivenhed. Det skal være noget man arbejder med hele tiden. Hele året.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget, hvilket gjorde sig gældende ved samtlige afstemninger. To medlemmer tog ordet efter beretningen, og de bakkede bestyrelsen 100 procent op. I det hele taget følte Ulla Smedegaard, at der var stor opbakning til bestyrelsen.

Formandsvalg. Det formandsvalg, der kommer, hvis Bente Sorgenfrey bliver valgt til formand for FTF den 13. november, blev berørt på generalforsamlingen umiddelbart efter Hovedbestyrelsens beretning. Der er indtil videre to kandidater til formandsposten, nemlig Annette Trads Hansen og Allan Baumann. I Storstrøms Amt vil de pege på den person, der står for de værdier og den politik, som de selv har. De vil vælge den person, som ligger tættest på deres politik.
"Der blev ikke nævnt nogle navne på generalforsamlingen, men der er ingen tvivl om, at hvis der bliver valg, så støtter vi Allan Baumann," siger formand Ulla Smedegaard.
Med tre fratrådte bestyrelsesmedlemmer blev kun 13 ud af 15 mulige bestyrelsespladser besat.

Bestyrelsen:
Formand: Ulla Smedegaard, ikke på valg. HB-medlem: Mette Gerdøe, genvalgt. 1. HB-suppleant: Bøje Kristiansen, ikke på valg. 2. HB-suppleant: Gert Lorentzen, ikke på valg.
Øvrige bestyrelse: Ikke på valg: Helle Dyring Olsen, Carl Christian Kaas Ishøy, Erik Rasmussen og Bøje Kristiansen. Genvalgt: Birger Strandqvist, Mette Laurentzius, Knud Ærbo og Flemming Jørgensen. Nyvalgt: Rune Kirchhof og Malene Lønqvist.