Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 12
BUPL MENER: Folkemøde, folkeskole og famlende formuleringer
Én sætning bekymrer mig særligt, nemlig at man regner med at kunne spare 1,2 milliarder kroner ’som følge af reduceret pasningsbehov’ i fritidsinstitutioner og klubber.
Af: Birgitte Conradsen næstformand i BUPL
I skrivende stund befinder jeg mig sammen med alt, hvad der kan krybe og gå af politikere, organisationsfolk og lobbyister på solskinsøen Bornholm, som dog ikke har været så solbeskinnet endda. BUPL er til stede på folkemødet for at gøre vores budskaber synlige for omverdenen. Blandt andet har vi holdt et debat­arrangement om vuggestuer som en genvej til dygtigere elever og et debatarrangement om behovet for en holdbar dagpengeløsning. Vi benytter enhver anledning til at tale med alle, der er interessenter på arbejdsmarkedsområdet eller børne- og ungeområdet og forklare, hvorfor investeringer i gode vilkår for børn og pædagoger så rigeligt tjener sig selv hjem.
Her på folkemødet har regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti offentliggjort deres aftale med De Konservative om, at hovedparten af skolereformen kan sættes i gang allerede fra 2014. Samtidig har regeringen og Kommunernes Landsforening offentliggjort deres aftale om næste års kommunaløkonomi. De to ting hænger nøje sammen.
Når skolereformen træder i kraft, sætter den nemlig gang i en kædereaktion, som i høj grad berører pædagogerne, og som kommunerne skal have råd til at håndtere ordentligt. Får de så råd med den økonomiaftale, der er indgået? Det er faktisk meget svært at svare på. For formuleringerne i aftalen er famlende. På den ene side tilføres der penge, men på den anden side er det meget uklart, hvad pengene skal bruges til. Det er også uklart, hvordan kommunerne forventes at håndtere det faktum, at pædagoger ifølge lovens intention ikke skal fyres, hvis der bliver kortere åbningstid i SFO’en eller klubben, men i stedet bringes mere i spil i skoletiden.
Én sætning bekymrer mig særligt, nemlig at man regner med at kunne spare 1,2 milliarder kroner ’som følge af reduceret pasningsbehov’ i fritidsinstitutioner og klubber. Det har hele tiden været BUPL’s frygt, at disse institutionstyper ikke ville blive tilstrækkeligt
tilgodeset efter en skolereform, hvilket vi har gjort kraftigt opmærksom på både i pressen og direkte over for de ansvarlige politikere. Men formuleringen i økonomiaftalen tyder desværre ikke på, at der er blevet lyttet så nøje, som vi havde håbet. Der venter os derfor stadig et stort arbejde særligt lokalt med at gøre kommunalbestyrelser og skoleledere opmærksomme på, hvad børnene og de unge mister, hvis fritidsinstitutioner og klubber udsultes, og hvis lovens intention om en varieret skoledag, hvor lærere og pædagoger arbejder sammen, ikke bliver en realitet. Dette arbejde er BUPL’s ansvar. Men vi løser det ikke, uden at alle løfter i flok og argumenterer, hvor vi kommer frem – hvad enten man er TR, FTR, leder, skolepædagog, klubpædagog eller andet. Vi skal fortælle, på Bornholm og i resten af landet, så det ikke kan misforstås, at børn har brug for pædagoger – både i skolen og i fritiden.