Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 04
TEMA SEKSUELLE OVERGREB: Byer med misbrug
I 18 byer har der inden for de seneste år været sager om misrøgt, seksuelt misbrug eller vold mod børn. Grove sager, hvor forældre eller andre tæt på børnene har lavet overgreb. I nogle af sagerne er der faldet dom, andre venter stadig på en afslutning ved domstolene. Børn&Unge har gravet i dem alle for at finde ud af, hvad der skete.
Af: Mikkel Kamp Kåre Kildall Rysgaard Vibeke Bye Jensen Laura Philbert Lene Søborg og Steffen Hagemann
Brønderslev 3
Hvornår: I februar 2012 er en ny sag muligvis under opsejling
Sagen:
I starten af februar i år har Brønderslev Kommune anmeldt endnu en familie til politiet for mistanke om seksuelt misbrug. Seks børn er blevet tvangsfjernet fra familien fra landsbyen Manna, der ligger mellem Saltum og Brønderslev. Politiet bekræfter, at sagen vil blive efterforsket, men vil endnu ikke afsløre flere detaljer.

Bornholm
Hvornår: Sigtet 2011
Status: Der er endnu ingen dom
Sagen:
En 56-årig adoptivfar og en 39-årig kvinde blev i 2011 sigtet for seksuelt misbrug af kvindens to døtre siden 2001. Ifølge anklageren foregik overgrebene igennem 10 år. Først blev den ene datter misbrugt, dernæst den anden. Forældreparret nægter sig skyldige.
Hvem reagerede:
Pædagoger gjorde opmærksom på, at der var problemer med familien, men det er usikkert, om der blev underrettet. Sagen kom først frem, da den ældste datter var 18 år og betroede sig til sin kæreste. Sagen kører for dobbelt lukkede døre ved byretten. Hverken anklager eller Bornholms Kommune vil fortælle, om der er modtaget underretninger.

Rebild
Hvornår: Sigtelser januar 2011
Status: Der ventes dom den 22. marts
Sagen:
En 55-årig far til 10 børn er anklaget for at begå omfattende og grove seksuelle overgreb mod syv af sine egne børn og to andre børn. Misbruget fandt angiveligt sted fra 1994 til 2010.
Skørping Kommune politianmeldte tilbage i 2005 den 55-årige far, men det var først i 2010, politiet vurderede, at bevismaterialet var tilstrækkeligt til at anholde manden.
Hvem reagerede:
Pædagoger og lærere fra specialklassen på Suldrup Skole har sendt mindst tre underretninger.
Pædagog meldte faderen til politiet i 2009.
Pædagoger fra en børnehave i byen Kongerslev, som nu er en del af Aalborg Kommune, har sendt underretninger.
Kongerslev skole har sendt underretninger.
Den tidligere Sejlflod Kommune har også modtaget underretninger om familien, men det fremgår ikke, om underretningerne kom fra pædagoger.

Vejle
Hvornår: Dom 2011
Status: Dommen er anket
Sagen:
Fire vejlensere blev i 2011 af Retten i Kolding idømt ubetingede fængselsstraffe og behandlingsdomme som følge af seksuelt misbrug af en 8-årig pige. Alle overgreb fandt sted i 2002 og 2003. Alle fire mænd ankede dommene på stedet. Landsretten har endnu ikke afsagt dom.
Hvem reagerede:
Sagen kom i politiets søgelys i 2009, da den yngste datter åbnede op omkring overgrebene på en psykiatrisk afdeling i Aarhus. Her var hun indlagt efter et selvmordsforsøg.

Skibby
Hvornår: Sigtelser januar 2011
Status: Der er endnu ingen dom
Sagen:
En 33-årig fra Skibby i Hornsherred blev varetægtsfængslet sigtet for seksuelt misbrug af sin steddatter. Manden, som mistænkes for at have misbrugt pigen siden 2004, har erkendt, at han i ét tilfælde har haft samleje med pigen.
Hvem reagerede:
Pigen betroede sig til en ansat i kommunen, som omgående reagerede. Det endte med en anmeldelse til politiet. Der er kun rejst sigtelse, og sagen kører for lukkede døre, så oplysningerne er sparsomme.

Brønderslev 1
Hvornår: Dom december 2011
Sagen:
Et forældrepar fra Serritslev uden for Brønderslev begik systematisk vold, sexovergreb, vanrøgt og misrøgt mod ni sammenbragte børn. Den 42-årige far blev idømt 11 års fængsel, mens moderen på 38 år fik fire år bag tremmer.
Hvem reagerede:
Der var underretninger, blandt andet fra to børnehaver på Lolland, hvor familien boede i 2006. Det var, da forbrydelserne begyndte, ifølge anklageskriftet. Også politiet underrettede kommunen, blandt andet om at familiens hus var uegnet til menneskebolig. I sommeren 2009 endte familien i Brønderslev, men først i februar 2010, hvor den ældste datter, på det tidspunkt 21 år, flygter og melder forældrene til politiet, begyndte sagen at rulle.

Nakskov
Hvornår: Dom 2010
Sagen:
En 42-årig mand fra Nakskov blev i 2010 idømt 10 års fængsel for at have misbrugt sin datter, siden hun var 15 måneder gammel. Overgrebene fandt sted gennem seks år. Manden blev også dømt for at have distribueret børneporno, blandt andet billeder af datteren.
Hvem reagerede:
Der var ingen underretning, men heller ikke noget i pigens opførsel, der antydede overgreb. Faderen blev afsløret via et tip fra Canadas politi, der havde fundet børne­pornobilleder med far og datter.

Vejle
Hvornår: Dom november 2011
Status: Dommen er anket
Sagen:
50-årig mand blev straffet med seks års fængsel af Retten i Kolding i november 2011 for årelange overgreb på to steddøtre. ’Jeg er pædofil, og jeg er stolt af det,’ skrev han blandt andet i en slags dagbog på computeren. Han er også dømt for børneporno med særdeles grove forhold. Manden har anket til Vestre Landsret.
Hvem reagerede:
Der var ingen underretninger. Manden blev fundet via et tip fra tysk politi, der fandt børne­porno fra en dansk computer tilhørende den dømte far. Familien var kendt hos de sociale myndigheder på grund af mistanke om omsorgssvigt.

Brønderslev
Hvornår: Dom 2007
Sagen:
En 74-årig mand fra Brønderslev blev idømt to års betinget fængsel for seksuelle overgreb begået mod to piger i perioden fra 1991 til 1995. Manden kom ofte i den ene piges hjem som barnepige. I begyndelse rørte og befamlede han hende, men da pigen var 10, havde han fuldbyrdet samleje med hende. Samtidig krænkede han en pige, hvis mor han var stedfar til. På grund af den høje alder fik han en betinget dom.
Hvem reagerede:
Sagen begyndte først at rulle, da den ene pige gik til politiet, da hun var blevet 18 år.

Nordjylland
Hvornår: Dom juni 2009
Sagen:
En 41-årig mand blev i juni 2009 dømt skyldig for seksuelle overgreb på sin steddatter, og to af hendes veninder. Straffen lød på tre et halvt års fængsel.
Hvem reagerede:
Politiet kom på sporet af sagen, da en veninde til steddatteren blev befamlet af den dømte. Hun fortalte det til forældrene, der kontaktede politiet. På dette tidspunkt havde pigerne nået en alder, hvor de ikke længere gik i SFO.

Hjørring/Nørresundby
Hvornår: Dom februar 2009
Sagen:
En kvinde og hendes tidligere kæreste blev i februar 2009 idømt henholdsvis tre år og ni måneders fængsel og tre års fængsel for over en periode på fem år og frem at have misbrugt kvindens dreng, der ved domfældelsen var 11 år.
Moderen var 31 år og prostitueret. Overgrebene begyndte, da sønnen var fem år og fortsatte frem til, at han blev fjernet som 10-årig fra hjemmet. Sagen kom frem, da han fortalte sin plejemor om det, han havde oplevet: At han blev tvunget til anden kønslig omgang med moderen og hendes kæreste og til at se moderen have sex med flere mænd på én gang.
Hvem reagerede:
Sagsbehandlerne havde allerede kendskab til familien. Det er uklart, om der kom underretninger fra pædagoger. En undersøgelse viste efterfølgende, at de professionelle: lærere, pædagoger og socialrådgivere, havde handlet så hurtigt, som de havde viden til.

Videbæk
Hvornår: Dom 2010
Sagen:
Et forældrepar blev i 2009 anklaget for seksuelt misbrug af deres to mindreårige sønner og en tredje dreng, som er søn til manden. I 2010 fandt Landsretten den 42-årige kvinde skyldig med tre år og ni måneders fængsel til følge. Den 47-årige mand blev idømt tre år og tre måneders fængsel.
Hvem reagerede:
Sagen mod parret har været 11 år undervejs. Allerede i 1998 blev kvindens dengang niårige søn akut anbragt i familiepleje frem til 2004 på grund af omsorgssvigt i hjemmet.
Siden har socialforvaltningen i først Ringkøbing-Skjern og siden Hørning Kommune haft opmærksomheden rettet mod familien, der boede i Videbæk frem til 2006.
To gange havde man fået udarbejdet en såkaldt forældre-egnethedsundersøgelse. Tre gange havde myndighederne anmeldt parret for seksuelt misbrug af sønnerne, men de to første gange opgav politiet påtale.
I 2006, da kvinden flyttede fra Videbæk, begyndte sagens uhyre omfang at dukke op. De tre sønner fortalte hver for sig om en hverdag fyldt med seksuelt misbrug, vold, trusler og tvang.
Først da forældrene blev anholdt og varetægtsfængslet i september 2009, turde drengene for alvor fortælle om misbruget.

Aars v. Hobro
Hvornår: Dom november 2011
Sagen:
En 57-årig mand fra Hobro blev i november 2011 idømt to år og ni måneders fængsel for voldtægt og for at have tiltvunget sig sex med mindreårig og anden kønslig omgang med sin nu 27-årige steddatter.
Hvem reagerede:
Børnene var over 14 år, så pædagoger har sandsynligvis ikke været i kontakt med dem eller haft mulighed for at vide noget.

Brønderslev 2
Hvornår: Sigtelser november 2011
Status: Der er endnu ingen dom
Sagen:
Den 74-årige mand, som fik betinget dom i 2007, bliver nu fire år senere sigtet i en sag om groft sexmisbrug af en 10-årig pige og hendes lillebror på 9 år. Ud over den nu 78-årige papoldefar er en 46-årig mand, der er fætter til pigens far, samt en 31-årig og en 29-årig mand, der ikke er direkte i familie med pigen,sigtet for overgreb mod pigen. Overgrebene er foregået over en årrække og frem til april 2011.
Sigtelserne mod den 78-årige er senere udvidet til, at han også skulle have haft samleje og anden kønslig omgang med to mindreårige drenge, der er den sigtedes biologiske børnebørn.
Pigen har i mere end to år været fjernet fra familien og anbragt i en plejefamilie på grund af mistrivsel, men overgrebene fortsatte, når hun var på hjemmebesøg.
Hvem reagerede:
Da pigen omtalte overgrebene for plejefamilien og bekræftede det ved videoafhøring hos politiet, skred man til anholdelser. Kommunaldirektør Søren Steensen fra Brønderslev Kommune siger, at der i denne sag har foreligget underretninger fra pædagoger.

Tønder
Hvornår: Dom 2007
Sagen:
En 47-årig mand blev idømt 10 års fængsel i 2007 for at have misbrugt sin datter og for at have stillet hende til rådighed for andre mænd. Misbruget fandt sted, da pigen var 10-11 år. Pigens mor fik en tidsubestemt behandlingsdom for medvirken til incest. 15 mænd blev idømt tilsammen 45 års fængsel for at have misbrugt pigen.
Hvem reagerede: Der var underretninger fra børnehave og skole i Løgumkloster, hvor familien var i kommunens søgelys. De to piger var lige ved at blive tvangsfjernet i Løgumkloster Kommune, da familien rykkede over kommunegrænsen til Tønder i 2004, så misbruget kunne fortsætte et år til, inden forældrene blev fældet af et anonymt tip til politiet i Sønderborg i august 2005.

Esbjerg
Hvornår: Dom 2011
Sagen:
En 41-årig familiefar fra Esbjerg blev i 2011 idømt syv års fængsel for at have begået sexovergreb mod 10 børn gennem 23 år. Manden nægtede under sagen alt, men ankede ikke dommen.
Hvem reagerede:
Da manden og hans familie flyttede fra Hvidovre til Esbjerg i 2007 gjorde Hvidovre Kommune Esbjerg Kommune opmærksom på, at familien var dårligt fungerende. Underretningen nævnte dog intet om seksuelt misbrug. Omkring 2008 underrettede en lærer forgæves kommunen og politiet. Samme år anmeldte et forældrepar manden til politiet for seksuelle overgreb på deres datter. Politiet vurderede dog, at der ikke var nok at bygge en sag på. Da fire mødre henvendte sig til politiet om misbrug af deres børn i 2010, begyndte sagen at rulle.

Tinglev
Hvornår: Dom 2010
Sagen:
En 54-årig far fra Tinglev i Sønderjylland fik i 2010 otte års fængsel for seksuelt misbrug af sin egen datter. Pigens mor, der er retarderet, blev også fundet skyldig i misbrug af pigen samt af sine to sønner og dømt til anbringelse på en institution.
Misbruget af drengene begyndte angiveligt i 1996, mens misbruget af datteren begyndte i 2007, da hun var under 12 år gammel.
Hvem reagerede:
Sagen kom frem i juni 2009, da den ene af de to sønners daværende kæreste meldte misbruget til myndighederne. Aabenraa Kommune har lavet en redegørelse, hvor det blev konstateret, at ingen, hverken drengenes biologiske far, naboer og andre i nærmiljøet, havde observeret ting, som kunne give anledning til bekymring. Forvaltningen vurderede desuden, at der havde været ’tilstrækkeligt samarbejde’ på tværs af faggrænserne internt i kommunen, og at kommunen havde ydet en massiv og god støtte til familien i form af råd og vejledning.

Sønderborg
Hvornår: Dom 2010
Sagen:
En ægyptisk mand blev idømt ni års fængsel og permanent udvisning af Danmark for sexmisbrug og vold mod tre døtre fra de var 8-12 år. Den 60-årige mand fra Dybbøl i Sønderborg Kommune med 2 koner og 11 børn blev anholdt i september 2009 og sigtet for vold og seksuelt misbrug af flere af sine børn.
Hvem reagerede:
Allerede i 2003 fik Sønderborg Kommune advarsler om, at manden begik vold og seksuelle overgreb mod egne børn. En af døtrene anmeldte faderen for incest, men trak senere anmeldelsen tilbage, fordi hun angiveligt havde gjort det på en søsters vegne. Hun havde ikke selv været udsat for incest. Også fra børnenes skole, fra en lærer og en SSP-medarbejder har der været henvendelser til kommunen om familien. Først i august 2009 anmeldte kommunen sagen til politiet, efter at en veninde til en af døtrene havde henvendt sig. Kommunen blev kritiseret fra alle sider for den langsommelige reaktion, men frikender sig selv i en redegørelse til Ankestyrelsen.