Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 11 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Årshjul gav os fælles fodslag
Et hjul, der markerer årets gang og sætter fokus på pædagogfaglige aktiviteter og mål, har givet et fælles fokus at navigere efter i Barnets Hus Amerikavej.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
Vi er ansat til at arbejde ud fra dagtilbudsloven, læreplanstemaer og kommunens pejlemærker. Samtidig er vi et stort hus, der har brug for at finde fælles fodslag. Også i den daglige drift, hvor sygdom og barsel kan være en udfordring for at få rutiner i arbejdsgangene til at fungere. Derfor ville vi etablere et fælles styringsredskab, som giver et fokus at navigere efter i det pædagogiske arbejde. Desuden har vi en forventning om, at der fra statens side bliver besluttet, at vi skal have læringsmål for 0-6-årige børn. Der ville vi gerne være på forkant med, hvad det vil sige at sætte sig mål på vores område.

Sådan gjorde vi
Vi oprettede et pædagogisk udviklingsudvalg, der skrev et oplæg, som den samlede personalegruppe var med til at beslutte. Personalet ønskede selv en smal ramme for aktiviteterne. Hver stue kun sætte sine egne mål, når bare de refererer til institutionens samlede målsætning. Årshjulet tager afsæt i de grundlæggende aktiviteter, vi beskæftiger os med fra år til år. Vi er en institution med fokus på musik og bevægelse, og derfor er det også et vigtigt tema i årshjulet. Det samme er sanseudvikling, fokus på leg og læring samt at sikre en tryg opstart for nye og gamle børn efter sommerferien.

Det lærte vi
Personalet giver udtryk for, at det er blevet nemmere at navigere i de forskellige skal-opgaver, som ellers kan gribe ind i vores naturlige flow i institutionen. Vi er blevet mere målrettede i vores arbejde og har fået et bedre udbytte af vores stuemøder, fordi vi har fået sat nogle målsætninger, der er muligt at evaluere. Når vi får nye kolleger, falder de hurtigere ind i arbejdet, fordi de ved, hvilket pædagogisk fokus vi arbejder med nu. Årshjulet har samtidig haft den positive effekt, at folk er begyndt at tale deres arbejde op i stedet for at fokusere på det, de mangler at udføre.

Om projektet
Barnets Hus – Amerikavej ønskede at udvikle et pædagogfagligt styringsredskab, der integrerer politiske og forvaltningsmæssige krav med institutionens egne planer og mål. Resultatet blev et årshjul, der med udgangspunkt i årets rytme og skiftende årstider sætter en ramme for det pædagogiske arbejde. Projektet er blevet til i samarbejde med Søren Smidt, cand. psych. og ph.d. ved Professionshøjskolen UCC, og startede i oktober 2014. BUPL støtter projektet med udviklingsmidler. Flere oplysninger: Kontakt leder Maybritt Larsson på maybrittlarsson@email.dk.

Vores råd til andre
● Det er vigtigt at lytte til de kritiske stemmer i processen.
● Start i det mindre, og se, hvad der kan lade sig gøre i praksis.
● Ledelsen bør på forhånd sætte sig ind i forandringsledelse.