Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 09
500 millioner kroner gav kun 400 pædagoger
Normeringerne i landets daginstitutioner er stort set uændret, selvom regeringen har givet penge til flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver.
Af: Vibeke Bye Jensen
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at normeringerne for 2013 er steget med, hvad der svarer til 400 fuldtidsstillinger. Det skal ses i forhold til, at regeringen med finansloven for 2012 lovede at ansætte 1.500 nye pædagoger og gav kommunerne 500 millioner kroner om året til at løse opgaven.
De nye normeringstal viser, at mange kommuner har valgt at bruge normeringspengene til at polstre kommunekassen eller til at fylde huller op i vejene. Nogle kommuner har dog taget opgaven alvorligt, og der er forklaringen på den lille forbedring i de samlede normeringer.
»Eksemplerne viser, at det rent faktisk er muligt at lave ægte forbedringer til gavn for børnene, hvis blot den politiske vilje er til stede,« forklarer BUPL's formand, Henning Pedersen.
I forbindelse med forhandlingerne om den kommende kommuneaftale håber BUPL, at regeringen vil tvinge kommunerne til at gennemføre det løft af kvalitet og normeringer, som de har skrevet under på.
»Den restriktive udmøntning af milliarden til de ældre viser, at det er nødvendigt at holde kommunerne i stramme tøjler. Der er brug for, at regeringen gør det samme for vuggestuer og børnehaver,« siger Henning Pedersen.