Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 06 Børn&Unge som e-paper
Revision af læreplanerne er i gang. Vi skal ikke have et testmiljø
En mastergruppe skal komme med bud på en revision af læreplanerne. Der lægges ikke op øget skoleficering, siger formand for mastergruppen Andreas Rasch-Christensen. BUPL ser positivt på det pædagogiske grundsyn
Af: Vibeke Bye Jensen
Børneminister Ellen Trane Nørby (V) har nedsat en mastergruppe, der skal give input til en revideret læreplan for vuggestuer og børnehaver. Mastergruppen består af repræsentanter fra fagforeninger, interesse­organisationer og vidensmiljøer, og de skal melde tilbage til Kvalitetsforum for Dagtilbud og ministeren midt i maj 2016.
Ifølge formand for gruppen ­Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef på VIA UC, skal gruppen formulere overordnede betragtninger over, hvad der kendetegner det unikke danske dagtilbudsområde.
»Vi vil beskrive det helt overordnede børnesyn, som ligger til grund for det pædagogiske arbejde med de 0-6-årige. Desuden om børnefællesskabers indflydelse på børns udvikling, trivsel og læring. Vi vil beskrive synet på leg og læring og læringsmiljøets betydning for børn som medskabere af egen læring,« siger han.
For Andreas Rasch-Christensen giver det ikke mening at have fælles nationale læringsmål for dagtilbud som i skolen, hvor man bruger dem til at teste, om de enkelte børn når målene.
»Vi skal ikke have et testmiljø i dagtilbuddene, selvom man prøver i nogle af de pædagogiske koncepter, vi ser. De danske dagtilbud er karakteriseret ved en forståelse af, at barnets læring, udvikling og trivsel ikke bor i det enkelte barn, men skabes sammen med andre børn og voksne i de rammer, der er omkring læring i det enkelte dagtilbud. Og det skal vi holde fast i,« siger han.
Pædagogerne skal ikke frygte, at den reviderede læreplan lægger op til en øget skoleficering. I hvert fald ikke, hvis det står til formanden for mastergruppen,
»Danske dagtilbud er ikke kendetegnet ved at være førskole, og det er slet ikke i den retning vores drøftelser i gruppen er gået,« siger han.

Indtil videre en god drøm. BUPL er repræsenteret i mastergruppen ved faglig sekretær Lasse Bjerg Jørgensen, som mener, det kan være en god idé at revidere læreplanerne, hvis de bliver styrket, så de er til gavn for det pædagogiske arbejde. Han er glædeligt overrasket over gruppens drøftelser og det foreløbige papir, som foreligger indtil videre.
»Det er en drøm at læse det papir, fordi det tager udgangspunkt i en dansk tradition, et godt pædagogisk grundsyn og et flot børnesyn. Men jeg er da også lidt bange for, at konceptpædagogik og ikke mindst ’Fremtidens Dagtilbud’, som ministeriet har været meget optaget af, ikke endnu ikke er taget ud af ligningen og kan få indflydelse på de nye læreplaner. Man kan sige, at det fortsat er noget, der ligesom ’hænger i gardinerne’,« siger han.
Lasse Bjerg Jørgensen er lettet over, at revisionen ikke ser ud til at blive så omfattende, som BUPL frygtede.
»Indtil videre er der mange bud på, hvad vi skal forstå ved et fælles mål. Men det er da svært at se, hvordan centralt fastsatte mål kan kombineres med ønsket om, at læreplanerne fortsat skal være et lokalt refleksionsværktøj. Om pædagogerne skal frygte de nye læreplaner, kommer helt an på, om de bliver udformet, så de skal styre hver enkelt situation i hverdagen, eller om de kun bliver pejlemærker, der giver plads til lokal handlefrihed,« siger han.