Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 17
TEMA: JOBROTATION. Hele landet roterer
Øget brug af jobrotation er en målsætning i BUPL’s arbejdsmarkeds- og
socialpolitik. Rundt om i landet er der allerede godt gang i projekterne, viser erfaringerne fra en række lokale BUPL-fagforeninger.
Af: Trine Vinther Larsen
BUPL Nordjylland: Det er en gave
Uddannelsesbudgetterne er ikke gået fri af nedskæringer i de nordjyske daginstitutioner, og næstformand i BUPL Nordjylland Hanne Bloch Ingvardsen ser derfor jobrotationsordningerne som en ’gave, man bør tage imod med kyshånd’.
»Medarbejderen får løn under uddannelse, og der er ingen vikarudgifter for institutionen. Man skal bare komme i gang. Det kan ikke komme dårligt tilbage, at medarbejdere bliver klogere. Det kan kun gøre professionen bedre rustet til fremtiden,« siger hun.
Et projekt i Vesthimmerlands Kommune med knap 60 pædagoger har da også indtil videre vakt stor begejstring blandt medarbejderne, som får et kursus i inklusion, fortæller fællestillidsrepræsentant i kommunen Else Jensen.
»Børne- og skoleforvaltningen besluttede, at der ikke skulle være eksamen, for det var mange nervøse for. Så det er ikke et egentligt diplomkursus, men indholdet er det samme, og alle 58, som var af sted, kom helt høje tilbage og har fået mod på mere efteruddannelse,« fortæller hun.
Hun håber, at kommunens 300 pædagoger i løbet af de næste to år vil have den samme uddannelse.
»Mindst to fra hver institution burde komme af sted, så man kan sparre med hinanden, ellers risikerer man at stå alene med sin nye viden og aldrig få den brugt,« siger hun.

BUPL Midtvestjylland: Der er ingen jobgaranti
For BUPL Midtvestjylland er jobrotation langtfra nyt. Fagforeningen og a-kassen har igennem 10 år kørt projekter med jobrotation. Kun da ledigheden i en periode var nede på omkring to procent, stod projekterne på pause. Det fortæller faglig sekretær i BUPL Midtvestjylland Jonna Uhre.
»Men igennem alle årene har vi bevaret en tæt kontakt til uddannelsesstederne, og det har derfor været nemt at genstarte projekterne, når behovet har været der,« siger Jonna Uhre.
Det ligger hende stærkt på sinde, at lønnen er rigtig i projekterne.
»Vi kæmper meget for, at alle vores deltidsansatte kommer på fuld tid, så de får løn for fuld tid, når de er på uddannelse på fuld tid,« siger hun.
For de ledige handler det primært om at få arbejdserfaring og et netværk.
»Egentlig er jobrotation lidt en lappeløsning, som ikke løser problemet med ledigheden. Det skaber ikke nye job. Den ledige kan være heldig, at der lige kommer et barselsvikariat, som hun så vil være oplagt kandidat til. Men der er ingen jobgaranti,« siger Jonna Uhre.

BUPL Østjylland: Ledige føler sig udnyttet
I det østjyske har BUPL haft en del projekter i gang – langt de fleste som en kombination af løntilskud og ordinær løn. For arbejdsgiveren er det billigt, og medarbejderen kan få uddannelsesstøtte og løn med sig på skolebænken, men sådanne projekter kan blive bedre for de ledige. Det mener Else Marie Møller, der er næstformand i BUPL Østjylland.
»Hvis vi udelukkende kikker på de ledige, så har de det ud af jobrotation, at de bliver et kendt ansigt, får et netværk og dermed har lettere ved at få et arbejde efterfølgende. Men samtidig må vi også konstatere, at de ledige føler sig udnyttet, når de udfører normalt vikararbejde på det, der svarer til dagpenge, mens pædagogen er på efteruddannelse,« siger hun og fremhæver derfor, at alle typer jobrotation bør sikre vikaren ordinær løn – ikke mindst så den ledige også optjener dagpengeret.
Det er ikke tilfældet i dag hverken for jobrotation med rotationsydelse eller med løntilskud.

BUPL Fyn: Ledige har også brug for uddannelse
BUPL Fyn er først lige kommet i gang med at søsætte jobrotations­projekter for medlemmerne, men til gengæld har de hurtigt fået gang i storstilede projekter. I Odense er 100 pædagoger involveret, og de 50 er nyuddannede ledige, som oven i et lønnet vikariat på syv uger samt to ugers praktik også får koblet uddannelse på. Den ’luksusudgave’ af jobrotation vinder frem flere steder i BUPL-regi og finansieres af traineemidler fra staten. BUPL-A har modtaget over 1,3 millioner til at gennemføre traineeforløb. I Odense betyder det, at hver ledig kan få uddannelse for op til 10.000 kroner i tilkobling til jobrotationsprojektet. De første ’rene’ jobrotationsprojekter er allerede godt i gang, mens to kombinationsprojekter for hver 25 nyuddannede ledige starter i januar og i marts 2013.
»Det geniale ved den her model er, at ikke kun de beskæftigede får efteruddannelse. De ledige har i høj grad også brug for uddannelse for at holde trit med arbejdsmarkedet. Med både opkvalificering og arbejdserfaring på bagen er vores nyuddannede godt rustet til at søge arbejde,« siger Solveig Christensen, der er sagsbehandler i a-kassen i BUPL Fyn.
Solveig Christiansen ved dog også, at der stadig ikke er job at søge.
»Og det er den triste side af historien, at vi desværre ikke har svært ved at finde ledige til jobrotationsprojekter,« siger hun, der er glad for at have et job at tilbyde de ledige.
»Men det er jo et job med udløbsdato og uden optjening af dagpengeret,« siger hun.

BUPL Sjælland: Et godt redskab
I det sjællandske område, som tæller både medlemmer af BUPL Sydøst og BUPL Midtsjælland, vil der til januar være cirka 100 ledige pædagoger, som har under 26 uger tilbage af deres dagpengeperiode og dermed er i fare for at falde uden for dagpengesystemet.
Lars Vedel er teamkoordinator i BUPL’s a-kasse Sjælland. Han ser job­rotation som et godt redskab, der på mange måder kan hjælpe gruppen af særligt udsatte ledige.
»Det er fedt at kunne give de ledige et tilbud om job og en løn at leve for. Det giver gode netværk i forhold til at søge arbejde bagefter. Og det øger selvværdet at bruge sin faglighed. Men selv et jobrotationsforløb er ikke et job,« siger han og trækker dermed grænsen for, hvor godt et redskab jobrotation og beskæftigelsesminister Mette Frederiksens (S) akutpakke er.
»I akutpakken er der afsat 45 millioner både i år og næste år til at hjælpe de udfaldstruede, men der skal mere til,« mener han.
BUPL Sjælland har arbejdet meget med både jobrotations- og traineeprojekter for de ledige, og det har været med skiftende held.
»Vi er stødt på forskellige barrierer. For eksempel problemer med at finde den rette ledige til det rette job. Derfor håber vi ikke, at pengene i puljen, som målretter sig de udfaldstruede, vil betyde begrænsninger i forhold til, hvilke ledige vi skal sende ud til virksomhederne. Det pædagogiske arbejdsmarked er meget rummeligt, men vi mener, at jobrotationsprojekter bør bygge på de involveredes frie valg, både den ledige, der skal deltage af egen fri vilje, og lederens frie valg i forhold til at ansætte efter de behov, virksomheden har,« siger Lars Vedel.

BUPL FORMULERER JOBROTATIONSPOLITIK
Jobrotation er et vigtigt indsatsområde i BUPL’s overordnede arbejdsmarkeds- og socialpolitik, og mange lokale fagforeninger formulerer også ’opmærksomhedspunkter’, ’kriterier’ eller deciderede ’politikker’ for brugen af jobrotation blandt pædagoger. Du kan læse mere på de lokale fagforeningers hjemmesider. Se også BUPL-A og BUPL’s pjece ’Jobrotation og uddannelsesstøtte’, der beskriver formål, indhold og regler for jobrotation og uddannelsesstøtte. Den kan downloades på www.bupl.dk, se under ’Løn og vilkår’. Følg fanebjælkens overskrifter ’Ansættelse og afsked’/ ’Ansættelse på særlige vilkår’ / ’Jobrotation’.