Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Ledernes tup til jobsøgning for nyuddannede (og alle andre)
Vi har spurgt tre ledere, hvad de falder for og fravælger, når de skal ansætte nye medarbejdere. For alle tre er det vigtigt, at ansøgningen er skrevet direkte til dem og ikke en kopi. Hvis ansøgerne viser drive, faglig stolthed og konkrete eksempler fra praksis, er nyuddannede også meget velkomne.
Af: Malene Mølgaard
FORHOLD DIG TIL STILLINGSOPSLAGET

Hvad indeholder en god ansøgning?
»Mange kopierer standardansøgninger – det fungerer ikke! Vi har gjort os umage med at formulere stillingsopslaget, så forhold dig til det, og brug eksempler, som retter sig mod det, der står i opslaget. Hvilken slags medarbejder er der brug for? Hvilke specifikke kompetencer fremhæves?«
»Tjek hjemmesiden, og fremhæv nogle af de ting, du finder interessante. Det giver point.«
»Cv’et er vigtigt og må gerne være langt. I cv’et skal du opridse praksiseksempler, hvor du har været ansat, hvor du var i praktik eller i traineeforløb – gerne med eksempler på, hvad du har haft særligt fokus på, og hvad du fik ud af det. Det er også i cv’et du skal skrive om generelle kompetencer, der ikke direkte efterspørges i jobopslaget, og om relevante kurser. Skriv tidligt, at du er pædagogisk uddannet.«
»Pas på buzzwords og teori, som står alene. Brug konkrete praksiseksempler. Hvordan har du arbejdet med kvalitet og interaktion? Hvordan ser det ud, når du arbejder anerkendende – i stedet for bare at skrive, det er vigtigt. Vi vil alligevel spørge ind til, hvordan det så ser ud i praksis.«

Hvad kan man fokusere på som nyuddannet, når man ikke har meget erfaring?
»Jeg synes faktisk, at man har erfaring efter to gange seks måneders praktik og en kort, og mange har også fungeret som medhjælper. Hvis man søger job hos mig, forventer jeg, man kan relatere til noget af det og få ’personligt kød på’. Skriv et godt eksempel på noget, du er dykket ned i og har beskæftiget dig med – det kan også være på teoretisk plan og ikke kun praktisk.«
»Man skal være indstillet på, at pædagogfaget kræver mod til at stille sig frem fra første dag. Vis, at du kan bidrage i forhold til forældrekontakt og tage ansvar på en stue som pædagog. Fortæl, hvis du har været med på sidelinjen i indkøringen af et barn eller var med til den første samtale, og hvilke overvejelser du gjorde dig. Jeg er nødt til at kunne se for mig, at personen kan tage svære samtaler på sigt og have de svære samtaler med forældrene.«

Hvad skal nyuddannede passe på med i ansøgning og jobsamtalen?
»Hvis du er nervøs, så sig det i stedet for at skjule det.

VIS DIT DRIVE, OG AT DU ØNSKER AT LÆRE ENDNU MERE

Hvad indeholder en god ansøgning?
»Der skal være et vellignende foto, som passer til arbejdspladsen. Førstehåndsindtrykket betyder meget, så vælg et billede i glade farver, hvor du ser frisk ud og smiler. Sæt ansøgningen pænt op og vis, at du er struktureret.«

Hvordan forbereder man en god jobsamtale?
»Mange nyuddannede kan ikke svare, når jeg spørger ind til skriftligt arbejde, og hvordan de vil strukturere det. Pædagoger har rigtig meget skriftligt arbejde i dag – fx skemaer, der skal udfyldes, og opfølgning på samtaler med forældre. Det skal man forholde sig til. Det er en god idé at vise, at man har været med til de opgaver, eller hvordan man har løst skriftligt arbejde, og at man har sat sig ind i at arbejde med skemaer.«
»Stil kvalificerede spørgsmål til os om, hvordan institutionen strukturerer arbejdet på stuerne og lægger planer for arbejdet. Det oplever jeg ikke ret tit, at nyuddannede gør.«
»Ring og stil spørgsmål, kom til åbent hus, og hils på de ansatte. Det er der næsten aldrig nogen, der gør.«

Hvad kan man fokusere på som nyuddannet, når man ikke har meget erfaring?
»Jeg har fået gode ansøgninger med udtalelser fra tidligere arbejdspladser eller praktikken, som beskriver, hvad der kendetegner ansøgeren – små highlights fra en udtalelse, som fx at hun altid er glad og smilende.«
»Det vigtigste for mig er, hvis jeg kan mærke et drive. Det kan godt være, nyuddannede ikke kan det hele, men hvis jeg kan mærke, at de har lyst til at tilegne sig viden og investere tid i det, de har svært ved, så bliver jeg straks mere interesseret.«

VI VIL IKKE VIDE, AT DU HAR PASSET DIN ONKELS BØRN

Hvad indeholder en god ansøgning?
»Et foto af ansøgeren. Og en beskrivelsen af, hvordan du ser dig selv som pædagog. Kom ikke med en lang opremsning af, hvad du har lavet. Vis, at du har sat dig ind i detaljer som institutionens adresse, aldersgruppe, hjemmeside, struktur og værdier. Spørg evt. om du må komme på besøg, inden du sender en ansøgning.«

Hvordan forbereder man en god jobsamtale?
»Vær forberedt, kender stedet, hav spørgsmål med – og de skal være relevante, fx om arbejdsmiljøet, husets kultur og værdier og forventninger til fleksibilitet. Vær modig, og vis din usikkerhed, hvis du bliver spurgt om noget, du ikke har svar på. Som leder er jeg mest nysgerrig på, hvordan du tackler at sidde i samtalen, mere end om du kan finde på et svar i en fart.«

Hvad kan man fokusere på som nyuddannet, når man ikke har meget erfaring?
»Erfaringer fra studiet og praktikken. Dine styrker og svagheder i tilgang og samarbejde med kolleger.«

Hvad skal nyuddannede passe på med i ansøgning og jobsamtalen?
»Undgå private erfaringer og eksempler, som fx at du har passet dine småsøskende og din onkels børn. Der er forskel på privat og professionel tilgang. Undgå også fagbegreber, som du har læst i en bog, men ikke kan relatere til med personlig erfaring.«