Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 19
Lønseddel. BUPL finder fejl for millioner
Der er masser af fejl på pædagogernes lønsedler. I de østjyske kommuner har BUPL fundet fejl på cirka hver fjerde lønseddel. Fejl for både 10.000, 20.000 og 100.000 kroner.
Af: Trine Vinther Larsen
Forkert løntrin. Manglende funktions­tillæg. Og rod i ancienniteten. Den type fejl finder BUPL masser af, når de går medlemmernes lønsedler efter i sømmene.
Medlemmer kan altid selv kontakte deres tillidsrepræsentant eller BUPL for at få et løntjek. Men enkelt lokale fagforeninger har nu udvidet servicen og tager på rundrejse til alle institutionerne i deres område for at tjekke, om medlemmernes løn er, som den skal være. Det gør BUPL Østjylland. Og faglig konsulent Anette Knudsen har det seneste års tid været med til at tjekke pædagogernes løn i 6 ud af 10 østjyske kommuner, og de sidste 4 står for skud. Fagforeningen finder fejl på cirka hver fjerde lønseddel, og det har resulteret løngodtgørelser til de snydte pædagoger.
»Nogle får lidt. Andre får måske 10.000 kroner. Og senest, da vi var rundt på institutionerne i Syddjurs Kommune fik én små 25.000 kroner, og hun havde tidligere fået et lignende beløb. Det største, jeg har været med til at hente hjem til et medlem, er på omkring 100.000 kroner,« siger Anette Knudsen.
BUPL Østjylland henter flest penge hjem til medlemmer, som er indplaceret på et forkert løntrin i forhold til deres erfaring. Det kan være sket i forbindelse med et jobskifte fra en kommune til en anden.»Hvis man kommer fra et job i Randers og skifter til et i Silkeborg, kan man ikke automatisk gå ud fra, at lønkontoret har oplysninger om, hvor længe man har været pædagog i Randers, bare fordi det står på ens CV, og selvom man har sagt det til lederen under job­samtalen. Når man krydser kommune­grænsen, ved den nye kommune ikke, hvad man har lavet tidligere. Bare en kort periode, hvor man er indplaceret på et forkert løntrin, kan lynhurtigt blive til mange penge, man har fået for lidt i løn,« siger Anette Knudsen.
Glade pædagoger. De østjyske løntjek bliver gennemført i arbejdstiden på institutionerne, og Anette Knudsen har både tjekket lønsedler ude på legepladsen, eller mens pædagogen sad med et barn på skødet og gav det mad.
»Pædagogerne bliver glade, både når vi ingen fejl finder, for det er jo betryggende, og når vi gør, for så ved de, at fejlen vil blive rettet,« siger Anette Knudsen.
Hun vurderer, at to ud af tre fejl er helt åbenlyse og uproblematiske at få rettet. Ofte kan det gøres straks og sammen med lederen på ­arbejdspladsen. Fejlene kan eksempelvis handle om et manglende tillæg for en funktion, som pædagogen har, men som hun mangler at få et lokalt aftalt tillæg for. Måske kører man skovbussen, man er med i skolen, eller man er praktikvejleder. Men der er også mere komplicerede fejl, som kræver tovtrækkeri med kommunen og stor tålmodighed fra pædagogerne, forklarer Anette Knudsen. »Den sidste tredjedel af fejlene handler om noget, der er til fortolkning, og derfor får vi heller ikke altid ret. Men vi rejser sagen, selvom der kan gå år, før vi har en afgørelse,« siger hun.
Finder fejl for millioner. BUPL har det seneste års tid fået mange gode afgørelser i hus, og ikke kun i det østjyske. En pædagog fra hovedstadsområdet var igennem fem år fejlindplaceret som medhjælper, men arbejdede reelt som pædagog. Det indbragte hende 280.000 kroner i løngodtgørelse efter skat. BUPL Nordsjælland fik rettet op på fejlene i udmøntningen af en lokal aftale om en gruppe praktikvejlederes funktionstillæg. Alene i Kolding Kommune fandt BUPL Sydjylland under besøg på de pædagogiske arbejdspladser lønfejl for 1,5 millioner kroner.
Fagforeningen har vedtaget at gennemføre løntjek hvert andet år i alle sydjyske kommuner. I 2010 var der samlet set fejl for fem millioner kroner.
Formand for BUPLSydjylland Elisa Rimpler Bergmann er overrasket over de mange fejl, som fagforeningen fortsat finder. »Nu er det anden gang, vi kommer, og alligevel er der fejl. Det er menneskeligt at fejle, men alligevel skulle kommunerne gerne rette fejlene, når vi én gang har påpeget dem. Vi vil blive ved med at følge op på det,« siger hun og fastslår, at løntjek er en kerneopgave for fagforeningen.
»Pædagoger har ikke valgt faget på grund af lønnen og ser måske heller ikke så meget på det, der står på lønsedlen. Så her kan vi tilbyde dem en helt konkret hjælp. Jeg mener også, vi skylder det. Vi har aftaleretten og forhandler medlemmernes løn i overenskomsterne. Derfor er det også arbejdsgivernes og vores opgave at sikre, at aftalerne holdes. Her har vi en ekspertise, der er med til at adskille os fra de gule fagforeninger, og som er et helt konkret bevis på, hvad medlemmerne får for pengene, og at det betaler sig at være medlem af sin fagforening,« siger Elisa Rimpler Bergmann.

Solstrålehistorie fra Samsø
Pædagoger på Samsø kan være glade for deres fagforening. I hvert fald opdagede BUPL Østjylland i 2012, at øens 15 pæda­goger i årevis var blevet ’snydt’ for den løn, de efter lokalaftaler var ­berettiget til. Især var der rod i aftalen om garantiløn, som betyder, at når du har en vis erfaring, skal du som minimum være på et bestemt løntrin.
»Meget få faggrupper har garantien, og den er derfor svær for mange kom­muner at håndtere,« fortæller lønkonsulent i BUPL Østjylland Anette Knudsen.
På Samsø havde kommunen konsekvent modregnet ekstra løntrin i ­garantien.
»Hvis pædagogerne havde fået lønstigninger i form af ekstra løntrin for et eller andet, de var gode til, var de blevet modregnet garantien, som dermed havde spist pædagogernes lønstigninger. Det var ellers aftalt, at de skulle lægges oven i garantien,« fortæller Anette Knudsen.
BUPL og kommunen var enige om, at fejlen skulle rettes med tilbagevirkende kraft. Den seneste lønstatistik fra Samsø viser, at pædagogerne samlet set er steget 5,6 procent i løn.
»Nu skal vi ikke skabe en forventning om, at hver gang BUPL kommer på løntjek, så finder vi multimillionen. Men her fik vi nogle pæne lønstigninger til medlemmerne,« siger Anette Knudsen.

Kampagne
I ugerne 44 til 46 sætter BUPL fokus på løntjek. Det sker som led i LO/FTF-kampagnen ’Er du OK?’. Kampagnen skal oplyse om fordelene ved at være medlem af en faglig organisation. Læs mere på ’erduok.dk’, og følg med på bupl.dk/loen

BUPL lover
»Vi hjælper dig med at tjekke din løn. Vi tjekker, om du får udbetalt den korrekte løn og indbetalt det korrekte pensionsbidrag«.
Kilde: BUPL’s 15 løfter til medlemmerne. Se resten via kortlink.dk/d27w

Vidste du…
At 7 ud af 10 lønmodtagere fejlagtigt tror, at politikerne på Christiansborg fastsætter mindstelønnen ved lov? Det er overenskomsten, som sikrer ordnede forhold omkring løn, barsel, pension, ekstra ferie og uddannelse.

I tvivl om løn?
Så spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening til råds.

5 år
Så længe skal du minimum gemme din lønseddel, som er din eneste dokumentation, hvis der skulle opstå problemer med for eksempel at få udbetalt løn for overarbejde, feriepenge og pension, eller du bliver opkrævet ekstra i skat. Mange pædagoger får lønsedlen via it-virksomheden KMD. Du finder en guide til at læse lønsedlen her: kortlink.dk/d282