Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 03
BUPL MENER: Tag godt imod os
Som pædagoger ved vi, hvordan gode miljøer og muligheder kan udfolde de børn og borgere, vi arbejder med. Det samme gælder vores kolleger.
Af: Michala Toftager Bovien faglig sekretær PLS
I disse dage har masser af nyudklækkede pædagoger deres debut på arbejdsmarkedet. Det sker samtidig med, at studerende begynder i praktik rundtomkring i Danmarks pædagogiske institutioner.
Pædagoguddannelsen og faget er én lang dannelsesrejse, hvor vi alle, studerende som pædagoger, hele tiden udvikler os i relation til andre mennesker. Vi udvikler os sammen med børn, borgere og kolleger, og det betyder, at I er med til at forme jeres fremtidige kolleger blandt andet gennem praktikken.
For nogle studerende er jeres institution deres første arbejdsplads, mens andre allerede har erfaring fra den pædagogiske verden. Fælles for alle nyansatte er, at en god start har en stor betydning. At blive modtaget med åbenhed og nysgerrighed over for ens faglighed, at føle, at der er styr på de strukturelle arbejdsmæssige og studiemæssige vilkår, og at føle sig velkommen på institutionen skaber de bedste forudsætninger for, at man som ny kollega og kan folde sig ud og bidrage bedst muligt til arbejdspladsen. Samme betydning har viden om, hvem ens tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant er, og hvad man kan gå til dem med.
I min 3. praktikperiode opdagede jeg et tillæg på min lønseddel. Det var ikke stort, men det undrede mig alligevel. Da jeg gik til min leder for at få opklaret hvorfor, fortalte hun, at i deres institution får alle tillæg, da vi var fælles om at løfte arbejdet. For mig betød pengene ikke ret meget, men jeg blev glad og stolt helt ned i maven. Jeg følte mig som en del af institutionen og fik lyst til at give mig 110 procent for vores fælles mål.
Vi oplever, at de pressede normeringer kan fjerne fokus fra den gode opstart. Det kan for eksempel være, at studerende har alenevagter og mangler sparring fra de dygtige kolleger. Det kan også være, at forventningerne til den studerende, praktikanten eller andre nyansatte bare er for høje.
Vi oplever heldigvis også institutioner, der går langt for at integrere studerende. Det gør de blandt andet ved at tage studerende ud af normeringen i institutionen, enten i de første måneder eller gennem hele praktikperioden. Det gør de også ved at have uddannede praktikvejledere, give tillæg til de studerende og tid til at forberede aktiviteter, observere/reflektere og nedskrive erfaringer fra hverdagen. Og ved at inddrage studerende i beslutninger og personale­arrangementer. Alt det er med til at skabe et solidt fundament for nye kolleger.
Som pædagoger ved netop vi, hvordan gode miljøer og muligheder kan være med til at udfolde de børn og borgere, vi arbejder med. Det samme gælder vores kolleger. Så nyd, at møde nye kollegaer med hver deres faglige kunnen og forskellighed, på samme måde som I nyder jeres daglige arbejde med at udforske og støtte børn, unge og borgere.
Behandl jeres nye kolleger med samme respekt og forståelse. Inddrag jeres kommende kollegers gode start på arbejdslivet som en naturlig del af vores ærefulde erhverv.