Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 38
Folketingsvalg - Foghs slagtilbud: For 91 kroner og 5 øre renovering
Regeringen lover at rette op på de fysiske rammer i blandt andet daginstitutionerne, men undervurderer problemets omfang. Formanden for Byggefagenes Samvirke i København, Anders Olesen, siger, at regeringens udspil forslår som en skrædder i helvede.
Af: Ivan Enoksen
Måske vil Anders os kun det bedste.
Sådan har nogle af BUPL's medlemmer måske nok tænkt, da de i forslaget til kvalitetsreform for den offentlige sektor så, at Fogh-regeringen var parat til at investere 50 milliarder kroner i fremtidens velfærd og reservere en del af milliarderne til udbedring af de fysiske rammer i daginstitutionerne.
50.000.000.000 kroner ser flot og imponerende ud på skrift, men gået efter i sømmene, og holdt op mod den opgave, som skal løses, taber Gertrud noget af glansen.
For det første udløses de 50 milliarder over en lang periode, nemlig fra 2008 til 2018. For det andet kommer de kun i spil, hvis de kan finde kommunale penge at parre sig med. Det forudsættes nemlig, at kommunerne deltager med egne penge i finansieringen af projekterne. Og for det tredje: Halvdelen af de 50 milliarder er forbeholdt sundhedsvæsenet, hvor de blandt andet skal bruges til flere enestuer på sygehusene. Tilbage er 25 milliarder kroner til bedre fysiske rammer på plejehjem, skoler og daginstitutioner.

Forsømmelser. 25 milliarder kroner er immervæk også en betragtelig sum. Men endnu mere betragtelig er ifølge flere sagkyndige det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, mange af det offentliges institutioner står med.
De tre områder - plejehem, skoler og daginstitutioner - repræsenterer ifølge Danmarks Statistik et samlet etageareal på 27,3 millioner kvadratmeter, hvoraf daginstitutionerne tegner sig for de 3,2 millioner.
Forestiller man sig, at de 25 milliarder udloddes i ti årlige portioner a 2,5 milliarder kroner, som smøres jævnt ud over den samlede bygningsmasse, vil der hvert år være 91 kroner og 5 øre pr. kvadratmeter at gøre godt med. Til sammenligning koster en mestertime inden for håndværksbranchen i dag 350-400 kroner plus moms.
Anders Olesen, der er formand for Byggefagenes Samvirke i København, er ikke imponeret.
"Man står med en bygningsmasse, som er blevet forsømt gennem en årrække, Skoler, daginstitutioner eller politistationer, det er for så vidt underordnet: De er i gennemsnit meget, meget slidte. Det beløb, regeringen har tænkt sig at afsætte til at rette op på miseren, forslår efter min vurdering som en skrædder i helvede. I øvrigt er der tale om en hel ordinær budgetfremskridning, kun tillagt lidt ekstra," siger Anders Olesen.

Kærlig hånd. Flemming Serup, der gennem mange år som arbejdsmiljøkonsulent har opbygget et betydeligt detailkendskab til daginstitutionsområdet tvivler også på, at der er sammenhæng mellem mål og midler.
"Alle har efterhånden erkendt, at vores skoler er i forfald, og at der er behov for en massiv genopretningsindsats. Der har ikke været samme fokus på daginstitutionerne, men også her er der meget at tage fat på. Tænk på det slid, en daginstitution er udsat for. Hvordan ville der se ud hjemme hos dig, hvis du skulle holde 200-300 børnefødselsdage om året for 60-80 børn ad gangen? Der trænges ikke bare til en kærlig hånd, men gennemgribende fornyelser både ude såvel som inde. Legepladserne er mange steder i miserabel stand," siger Flemming Serup.

Prioritering. I Odense, hvor pædagogerne i kraft at et udstrakt økonomisk selvstyre har mulighed for at prioritere gode fysiske rammer frem for andet, er billedet det samme.
Lars Søgaard, formand for BUPL Fyn, har et bud på en forklaring.
"Man prioriterer det, der er tvingende nødvendigt, som for eksempel at tage vikarer ind, når der er sygdom. Med de stamme budgetter, institutionerne er underlagt, er der kun penge til det allermest nødvendige vedligeholdelsesarbejde, og det kan i tiltagende grad ses," siger han.


Dine valg på BUPL.dk/valg

Find pædagogen Susanne på rekordtid på nettet og kom på highscorelisten. Prøv det nye computerspil, som BUPL har valgt at tage med i kampagnen, som en lille gimmik. Alle kan være med. Med de sjove tegninger og effekter fra annoncen "Find Susanne" gælder det om at finde Susanne hurtigst muligt. Du kan dyste med dine kolleger, børnene eller forældrene. Spillet udfordrer enhver barnlig hjerne.
bupl.dk/findsusanne

Plakaten (A4) på side 11 kan du printe ud og hænge op.
Tip en ven. Den er gratis og kan give liv til en bar væggen.
bupl.dk/plakat (linket fungerer ikke længere).

På valg-hjemmesiden kan du også finde nyheder og fakta. Her samles artikler, nyhedsbreve, pressemeddelelser, plakater og særligt vigtigt dokumentation om forholdene for pædagoger og børn i landets daginstitutioner.
bupl.dk/valg

Bring glemte valgemner frem i lyset, kommenter partiernes valgprogrammer og meget mere på debatsiden "Ordet er frit". Flere er allerede igang og et af debatspørgsmålene er: Hvilke partier og hvilke politikere kan sikre de bedste forhold for børn og pædagoger?
bupl.dk/debat

Har du ikke tid til at suse forbi din fagforenings hjemmeside i ny og næ, så få et nyhedsbrev pr. mail. Tilmeld dig nyhedsbrevet, så kan du følge nyhedsflowet - også efter valget.
bupl.dk/nyhedsbrev