Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 39
Pædagogprofessionen: Løn - det bliver et rigtigt langt træk
Pædagogerne vil have højere løn. 24.350 i startløn og 35.832 i slutløn synes pædagogerne selv er rimeligt. Det skal nok komme, vuderer BUBL's formand Henning Pedersen. Men ikke ved næste overenskomstforhandling.
Af: Steffen Hagemann
Pædagogers løn er ikke høj nok. Det budskab leverede de mange pædagoger, der ved forårets første urafstemning stemte nej og kastede pædagogerne ud i en strejke. Men selv om det lykkedes at få forbedringer på i alt 13,2 procent, er det ikke nok til at gøre pædagogerne tilfredse.
En startløn på 24.350 kroner og en slutløn, der er 11.500 kroner højere, betragter pædagogerne selv som rimeligt, viser en ny undersøgelse fra BUPL's medlemspanel.

BUPL's formand Henning Pedersen er ikke overrasket over pædagogernes lønkrav.
"Jeg synes også, det lyder realistisk. Startlønnen måtte for min skyld gerne komme højere op," er hans umiddelbare reaktion.
Til sammenligning begynder en nyuddannet pædagog i dag på løntrin 23, svarende til 21.500-22.650 kroner om måneden plus pension, alt efter hvor i landet man har arbejde. Dertil kan komme lokale tillæg.

Slutløn findes ikke i overenskomsten længere, men den garanterede minimumsløn efter 10 års arbejde som pædagog ligger på løntrin 31, svarende til 24.500-25.350 kroner om måneden plus pension. Igen kan lokale tillæg gøre lønnen højere.

I dag er der et spænd på omkring 3000 kroner fra nyuddannet til erfaren medarbejder. Men undersøgelsen viser, at pædagoger ønsker større lønspænd. Eller som Henning Pedersen siger:
"De ønsker, at der er nogle udviklingsmuligheder, også rent lønmæssigt."

Kigger efter lærerne. Henning Pedersen mener, at de lønkrav, som undersøgelsen afdækker, skyldes, at pædagogerne kigger efter, hvad andre sammenlignelige grupper tjener.
"Mange af vores medlemmer går jo hver eneste dag op og ned ad lærere, og nogle er direkte med i den samordnede indskoling. De arbejder tæt sammen og kan ikke forstå, at der skal være den forskel. Det er muligt, der skal være en lille forskel, men vi skal tættere på de grupper," siger Henning Pedersen.

Han er ikke skræmt af pædagogernes løn-ønsker og peger på, at BUPL i fremtiden kommer til at formulere overenskomstmål med det sigte at komme tættere på lærere og sygeplejerskers løn. For lønforskellen er ikke sagligt begrundet, påpeger han.
"Der er ingen objektive grunde. Forskellene er alene historisk begrundet," siger Henning Pedersen.

Samtidig gør han opmærksom på, at det forhandlingsfællesskab, som BUPL er med i, KTO, gør det sværere kun at hæve pædagogernes løn.
"Forhandlingsfællesskabet sætter grænser for, hvor meget skævdeling man kan lave, men jeg mener, det er realistisk at få indsnævret afstandene," siger Henning Pedersen.

Henning Pedersen understreger, at BUPL ikke er på vej ud af KTO.
"Vi har opnået mange goder gennem KTO, som vi umuligt kunne have fået på egen hånd: senior, barsel og ferie for eksempel. Spørgsmålet er, om vi også lønmæssigt kan få nok ud af fællesskabet. Men indtil videre er vi med, og der er ikke noget for mig at se, der tyder på, at vi ikke skulle være det," siger Henning Pedersen.

Ingen hjælp. Skal pædagogerne have en væsentlig højere start- og slutløn, skal de have hjælp udefra, mener BUPL's formand.
"Og det ser ikke særlig lovende ud," konstaterer han.
Fagbevægelsen har siden strejkens afslutning i sommer kæmpet for en lønkommission. Den er nu endelig nedsat og mødes første gang den 4. december. Den skal være med til at sætte fokus på løn i det offentlige, herunder også ligeløn. Men umiddelbart forventer Henning Pedersen ikke, at lønkommission i sig selv kan give den hjælp, pædagogerne har brug for.
"Der kommer ingen anbefalinger fra lønkommissionen, og der er ingen politiske løfter bundet op i form af penge, men vi kan få en dokumentation for, at pædagogerne har et lønproblem, og det kan vi bruge i argumentationen for en højere løn," siger Henning Pedersen.
Derfor bliver pædagogerne nødt til at væbne sig med tålmodighed.
"Det sker ikke ved næste overenskomst. Vi bliver nødt til at se det over længere sigt. Det vil være et langt træk, et rigtig langt træk. Det vigtigste er, at retningen er den rigtige, at vi faktisk haler noget ind hver gang."

Det tjener pædagoger i dag

Minimunsløn: Løntrin 23=21.500-22.650 kr.
Garanteret mindsteløn efter ti år: Løntrin 31=24.500-25.350 kr.

Det mener de er en rimelig løn
Startløn: 24.350 kr.
Slutløn: 35.832 kr.

Kilde: BUPL's medlemspanel november 2008

Sådan fødes en profession
BUPL har formuleret 10 mål, der skal gøre pædagogfaget til en stærk, anerkendt profession. Målene vil være det store emne på BUPL's kongres den 20.-22. november. Derfor sætter Børn&Unge fokus på målene og udfordringerne i artikelserien 'Sådan fødes en profession'.
Læs mere på www.bupl.dk/pp
Bland dig i debatten på www.bupl.dk/debat
Læs alle artiklerne på www.boernogunge.dk