Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 19
Ledelse: Ledere er glade for områdeledelse
Områdeledere og daglige ledere er glade for områdeledelse, mens pædagogerne ikke er så begejstrede.
Af: Steffen Hagemann
Områdeledelse gavner pædagogikken. Det mener såvel områdeledere som daglige ledere i en evaluering af den store omlægning af ledelsen på daginstitutionsområdet, som har fundet sted de seneste fem år. De har deltaget i en undersøgelse, som EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, har gennemført.
98 procent af områdelederne og 70 procent af de daglige ledere vurderer således, at områdeledelsen styrker den pædagogiske praksis i de mindst velfungerende institutioner. 58 procent af de daglige ledere mener, at det styrker dem i deres pædagogiske ledelse at have en områdeleder at sparre med.
Formand for lederforeningen i BUPL Sanne Lorentzen nikker genkendende til ledernes opfattelse af, at områdeledelse styrker fagligheden.
»Man er nødt til at sige farvel til den kultur, hvor man er sin egen lille institution – det tætte og det nære forsvinder lidt, og det er det, forældrene snakker om. Til gengæld får man en hel masse andet, især på det faglige,« siger hun til dagbladet Politiken.
Sanne Lorentzen var selv områdeleder i Albertslund, inden hun blev valgt til formand for BUPL’s lederforening.
Mens lederne har nemt ved at se fidusen i områdeledelse, er pædagogerne, der skal udføre det pædagogiske arbejde, mere lunkne.
Hvor 66 procent af de daglige ledere vurderer, at strukturen med områdeledelse styrker den pædagogiske praksis, fordi der er kommet fokus på pædagogisk ledelse, er kun 46 procent af pædagogerne enige eller overvejende enige i samme udsagn. Og 7 ud af 10 pædagoger mener ikke, at den pædagogiske linje er blevet tydeligere, efter at der er kommet områdeledelse til.
Her har lederne en såkaldt pædagogisk opgave. Det er i hvert fald deres ansvar, mener projektleder Nanna Høygaard Lindeberg fra EVA.
»Det vil give et bedre afsæt for at udvikle den pædagogiske praksis, hvis lederne har fokus på at skabe et mere fælles billede af fordele, ulemper og perspektiver i at have områdeledelse. Der er behov for, at lederne i højere grad inddrager pædagogernes indsigt i hverdagens udfordringer, og at de deler viden fra faglige diskussioner, for eksempel om den pædagogiske retning, med pædagogerne,« siger hun.