Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 02
Skattefrit at spise med børnene
Pædagogerne kan ånde lettet op. Skattefar holder alligevel snitterne fra frokostordningerne. Vi er meget lettede over, at der ikke kommer nogen efterregning, lyder det fra ansatte i en børnehave.
Af: Niels Ole Qvist og Morten Nøhr Mortensen
Madkassefarcen er forbi. De ansatte i landets børneinstitutioner kan roligt droppe de hjemmesmurte madpakker og begynde at spise de fælles måltider sammen med børnene igen.
Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) har nemlig valgt at frede pædagogerne. Som en af de eneste personalegrupper i Danmark slipper pædagogerne nu for at blive beskattet af fri frokost.
"De nye regler vil helt fritage pædagogerne for skat af måltiderne," forsikrer chefkonsulent i SKAT Annemette Ottesen.
I Skatteministeriet har man brugt de seneste uger på at se reglerne efter i sømmene. Og fra ministeriet understreges det, at 'skattefriheden' har et par betingelser knyttet til sig.
Chefkonsulent Annemette Ottesen understreger således, at særreglerne kun kan anvendes, så længe pædagogerne eller det øvrige personale i børneinstitutionen spiser maden sammen med børnene.
Og at måltidet i øvrigt har et defineret pædagogisk formål.
For at skære det ud i pap: Betyder det så, at pædagogerne fremover kan spise gratis mad for 500 kroner om måneden uden at få skattevæsenet efter sig?
"Ja! Hvis de som rollemodeller skal sidde og spise mad sammen med børnene. I det tilfælde er der skattefritagelse. Reglerne vil i øvrigt gælde for alle i samme situation, hvis deres særlige rolle er at sidde og spise sammen med børnene," svarer Annemette Ottesen.
Den klare udmelding fra SKAT kommer, efter at der blev skabt stor usikkerhed på området. Det skete, da Skatterådet i en opsigtsvækkende afgørelse i september i fjor slog fast, at pædagogerne ville blive beskattet af værdien af de billige eller helt gratis måltider.
'Skatterådet bekræfter, at de ansatte i kommunernes daginstitutioner vil blive beskattet af værdien af fri kost i det omfang, de deltager i spisning med børnene som en del af deres arbejde, og hvor der ikke betales for det pædagogiske måltid, eller hvor der alene betales for råvareprisen,' skrev rådet i sin afgørelse.

Vrede ansatte. Udmeldingen skabte frustration i institutionerne og vrede i forbundet. BUPL's formand, Henning Pedersen, opfordrede medlemmerne til at droppe kostordningerne og at tage deres egen madpakke med, indtil der var skabt fuldstændig politisk klarhed om spørgsmålet.
Samtidig opfordrede han politikerne til at ændre reglerne.
I BUPL's forbundshus har jurist Lars Feldt Andersen været i gang med at nærlæse paragrafferne på området. Han udtrykker lettelse over skatteministerens 'nytårsgave' til pædagogerne.
"Vi har selvsagt hele tiden håbet på, at medlemmerne blev reddet på målstregen af en bekendtgørelse fra ministeriet, så den nye melding er meget positiv," siger han.
Forbundets jurister var ved at forberede sig på at skulle yde retslig bistand til de pædagoger, som ville blive ramt af Skatterådets afgørelse.
"Men de overvejelser slipper vi heldigvis for nu," siger Lars Feldt Andersen.

Glade pædagoger. I institutionerne modtages skattefritagelsen med begejstring.
I Kulturbørnehaven Lauge Kochs Vej i Århus er pædagogerne hidtil sluppet med at betale 200 kroner pr. person for frokosten, mens forældrene har betalt 400 kroner pr. barn. Pædagogerne stod dermed til et skattesmæk på differencen på de 2400 kroner om året.
"Jeg er utroligt glad for at høre, at ingen behøver at bekymre sig for det længere. Vi har hele tiden været af den faste overbevisning, at frokosten var et pædagogisk måltid og derfor ikke burde være noget, som vi skulle straffes for," siger dagtilbudsleder Brian Sørensen fra kulturbørnehaven.
På trods af BUPL-formandens direkte opfordring til at tage madpakkerne med, så længe situationen var uafklaret, er pædagogerne i Århus fortsat med at spise den fælles mad.
"Situationen ville have udviklet sig helt kaotisk, hvis ikke der var kommet de her særregler. Jeg vil ikke byde børnene, at de skal spise ét slags måltid, mens vi som pædagoger sidder og spiser noget helt andet. På den måde forsvinder hele formålet jo med det pæda­gogiske måltid, som vi lægger stor energi i. Også derfor har vi fastholdt ordningen. Uanset risikoen for det skattesmæk, som Skatterådets afgørelse lagde op til," siger Brian Sørensen og tilføjer:
"Det er rart at kunne vifte den her sag væk fra os igen. Ja, vi er meget lettede over, at vi ikke får et skatteeftersmæk."