Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 23
Filtrering af pornosites: Dansk er bedst
Børn&Unges læsere har spurgt, hvor man bør købe filtrerings-systemer til computere, så man kan komme internetpornoen til livs. Filtre udviklet i Danmark er de mest præcise til danske forhold, mener lektor i datalogi
Af: Poul Majgaard
Dansk er bedst - i hvert fald hvis det skal bruges i Danmark. Emnet er filtrering af pornosites, og budskabet er Bo Holst-Christensens. Han er lektor i datalogi ved Roskilde Universitetscenter og én af de data-eksperter, som Børn&Unge har talt med, efter at mange læsere har ringet med følgende spørgsmål: "Hvor kan man købe filtrering?".
Børn&Unge skrev i nummer 19, at tusindvis af børn og unge kigger på mere eller mindre hård porno på internet, mens de er i klubber eller SFO'er. Børn&Unge har interviewet en lang række pædagoger, og det viste, at børn- og unges pornokiggeri håndteres meget forskelligt af pædagoger. Nogle vil eller har indført filtreringsprogrammer i institutionernes computere, mens andre ikke vil høre tale om den løsning.

Tryg løsning. Mens denne artikel skrives, har de første 65 læsere også givet et bud på, hvordan man bedst håndterer, at børn kan hente porno ned fra nettet - i klubber eller i pasningsordninger. Den store hovedpart af dem, der har svaret på Børn&Unges Quick Poll (86 procent), mener, at filtrering er den tryggeste løsning. Den slags undersøgelser er ikke videnskabelige, men læsernes spørgsmål om at købe filtrering sendte alligevel Børn&Unges journalist på ekstraarbejde.
Navnligt da en række læsere har bedt redaktionen finde ud af, hvor man kan købe programmer, der kan filtrere internet-pornosider fra, inden de vises på institutionernes computer.
På det danske marked er der tilsyneladende kun to filtreringssystemer, som også er udviklet i Danmark. Alligevel fastholder datalog Bo Holst-Christensen, at de, der vil benytte filtrering, bør være påpasselige med at bevæge sig uden for den danske grænse, når de skal vælge produkt. Hans synspunkt understøttes af en test, som Berlingske Tidende har offentliggjort i april.
Her er det netop to danske systemer, der præsenteres på modstående side, der klarer porno-filtreringen bedst. Holst-Christensen forklarer om sin skepsis over for de mange amerikanske til-bud:
»Meget groft sagt, så tror amerikanerne, at verden er amerikansk. Den tendens kan man opleve på nettet, når man har skrevet, at man bor i Danmark - og derpå bliver bedt om at skrive i hvilken dansk stat, ens bolig ligger.«
Han ønsker ikke at kritisere amerikanske systemer, men han mener, at et lille land som Danmark er bedre til at erkende, at andre lande har andre sprog.
Da samtalen strejfer ordet, "kultur", har han talt sig varm:
»Nogle programmer er næsten kulturløse, for eksempel tekstbehandling, som vi alle har. Men et godt system til at bortfiltrere porno i Danmark skal samtidig kunne lukke lødige, seksualorienterende sites ind. Amerikanske systemer er bare ikke altid så gode til dette, fordi sex i USA nok betragtes som noget mere voksent end herhjemme. Som en optakt til at få børn - eller måske som noget, der mest hører ægteskabet til. Så hvorfor skulle USA gøre et nummer ud af at åbne for seksualorienterende sider for børn, kunne man lidt firkantet spørge.«
Han uddyber:
»Jeg mener, at de bedste systemer bliver udviklet af dem, der er tættest på problemet. Desuden ved danske udbydere af filtrering jo bedst, at vores institutions- og undervisningsområde er et stort marked, som ofte har brug for, at for eksempel seksualoplysende sider ikke bliver filtreret fra.«
Bo Holst-Christensen har beskæftiget sig med filtrering i ni år, og han siger, at et godt system kan præstere en fejlrate på en promille eller muligvis mindre.
Børn&Unge har talt med to danske virksomheder. De har begge udviklet filtreringssystemer, der kan hindre pornosites i at nå frem til børn.

Målrettet dansk kultur. Per Kristensen er stifter af Acces Innovation, der har hjemsted i Hørsholm. Historien om deres filtreringssystem, ACCESS PROXY, begynder i 1997.
»Jeg var i USA, og dér så jeg, at der var et behov for at beskytte børn mod den rå porno på nettet. Men jeg kunne også se, at systemerne ikke ville egne sig til danske forhold - de fjernede nærmest revl og krat, og var altså for effektive.«
Tilbage i Danmark ville Per Kristensen og hans medarbejdere udvikle et nyt system målrettet dansk kultur, fortæller han.
»Dengang var det nogle helt vilde tanker, men i dag er det bare at gå ind på vores hjemmeside. Dér kan man hente filteret ned og prøve det gratis i en måned - og se, om teknikken passer til institutionens kultur.«
Vi bad Per Kristensen forklare, hvad der er særligt godt ved netop hans system:
»Vi har fået balanceret filteret sådan, at det kan kende forskel på porno og på for eksempel seksualorientering. Det rigtigt svære er nemlig fortsat at kunne lukke de lødige sider ind. Desuden kan systemet mere end at standse rå porno, hvis der skulle opstå nye filtreringsbehov i en institution.«
Men er det ikke problematisk, når du skal bestemme, hvad der er "porno", og hvad der ikke er?
»For det meste er der faktisk ingen tvivl: Pornoen er gerne kold, aggressiv og kvindefjendsk, mens Netdoktor, Libress og Sexlinien derimod er eksempler på meget ordentlige og oplysende sider. Men der er grænsetilfælde, og dér er pædagoger og lærere jo bedre til at vurdere, hvad børn har godt af at se. Derfor har vi samarbejdet med netop pædagoger og lærere i hele produktets levetid,« slutter direktør for og stifter af Acces Innovation, Per Kristensen.

Vil beskytte børnene. Rune Alblas er medstifter af EnoLogic A/S, en århusiansk virksomhed, der også har udviklet sit eget og ligeledes meget effektive filtreringssystem.
Med systemet ønsker Rune Alblas og hans kolleger at beskytte børn mod at møde "anstødeligt materiale", når de surfer i det offentlige rum, indleder Alblas.
På virksomhedens hjemmeside kan man bestille filtreringssystemet, der så bliver bragt ud med posten.
Kunden modtager en CD-rom sammen med et hjælpedokument: et stykke papir som fortæller, hvordan man - trin for trin - installerer filteret på en pc.
Filteret kan virke mere eller mindre skrapt, idet det kan indstilles på tre niveauer. Det kan også forhindre børn i ulovligt at hente musik eller software ned.
Børn&Unge bad Rune Alblas fremhæve det positive ved netop sit produkt:
»Vi er meget præcise, når vi vurderer, om billeder er pornografiske, og dét er vigtigt, fordi billederne i dag udgør det meste af pornoen. Vi er også brugervenlige - med et motto, der hedder: "Installér og kør".«
Alblas understreger, at moderne filtreringssystemer kan blokere for nye pornosider, som produktudviklerne ofte aldrig har set. Teknikere kalder det for, at et system er "dynamisk".
Men I sidste måned viste en test i en avis, at I også kom til at blokere for en del seksualoplysende sider..?
»Vi mener ikke, at alle seksualorienterende sider er relevante for børn, men beslutning og ansvar lægger vi ud til dem, der har ansvaret for børnene. Systemets administrator kan jo ændre filtreringsniveauet - og man kan indtaste navne på seksualorienterende sider, som man ønsker, at børn skal have adgang til,« siger Rune Alblas og tilføjer, at han for eksempel ikke mener, at børn skal se "den mere ekstreme sex", uanset om siden hedder noget med porno eller noget med seksualoplysning.